1. softkom
 2. baza znanja
 3. deklaracije

DEKLARACIJE

SADRŽAJ

Prozor za štampu deklaracija
Štampa deklaracija
Formiranje deklaracija
Deklaracije sa oznakama (slikama)

PROZOR ZA ŠTAMPU DEKLARACIJA

Poslovni program Sors omogućava jednostavno štampanje deklaracija za artikle. Da biste prikazali prozor za štampu deklaracija uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet
 2. U meniju kliknite na stavku Nalepnice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Štampa deklaracija. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Štampa deklaracija

U delu ekrana koji je označen brojem 1 nalaze se standardni kriterijumi za pretraživanje artikala. U tabeli koja je na slici označena brojem 3 biće prikazani oni artikli koji su usklađeni sa ovim kriterijumima za pretraživanje. Više o pretraživanju artikala možete da saznate ovde.

Obratite pažnu na kolone Štampaj i Broj deklaracija koje se nalaze u tabeli koja je na slici označena brojem 3. Biće odštampane deklaracije za one artikle pored kojih u koloni Štampaj stoji znak za potvrdu i to u onom broju primeraka (kopija) koji je upisan u kolonu Broj deklaracija. Korisnik može da odredi deklaracije koje će biti odštampane tako što će da postavi ili da ukloni znak za potvrdu iz kolone Štampaj. U koloni Broj deklaracija se prodrazumevano upisuje količina artikla koja se nalazi na lageru ali korisnik može da izmeni ovaj broj jednostavnim upisom novog broja u ovo polje.

U levom delu ekrana (označen brojem 2 na slici) nalaze se sledeća tri dugmeta:

 1. Poništi sve za štampu. Ovo dugme uklanja znak za potvrdu pored svih artikala a koristi se uglavnom kada je potrebno da se odštampa manji broj deklaracija. U takvim slučajevima je lakše da se prvo ukloni znak za potvrdu pored svih artikala a onda da se klikom miša postaviti pored onih artikala za koje je potrebno da se odštampa deklaracija.
 2. Označi sve za štampu. Klikom na ovo dugme možete da postavite znak za potvrdu pored svih artikala.
 3. Postavi broj deklaracija na 1. Ovo dugme omogućava da se u kolonu Broj deklaracija pored svih artikala postavi broj 1, čime se određuje da će sve deklaracije biti odštampane u jednom primerku.

ŠTAMPA DEKLARACIJA

U donjem desnom delu prozora za štampu deklaracija nalazi se polje za potvrdu Štampaj deklaraciju sa okvirom. Ovo polje treba da bude čekirano u slučaju da se deklaracije štampaju na samolepljivom papiru formata A4 koji nije unapred podeljen na delove. U tom slučaju deklaracije će biti odštampane sa linijama po kojima treba da budu sečene.

U suprotnom, ako ova opcija nije čekirana, deklaracije će biti odštampane bez linija za sečenje, u formatu A4 koji je podeljen na 3 nalepnice u redu koje su raspoređene u 9 redova (3 nalepnice x 9 redova). Radi se o standardnom fromatu nalepnica koji može da se kupi u svakoj knjižari.

Deklaracije možete da prikažete u obrascu za štampu tako što kliknete na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu ekrana. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

FORMIRANJE DEKLARACIJA

Unos podataka koji će biti odštampani na deklaraciji obavlja se veoma jednostavno:

 1. U tabeli koja je na slici označena brojem 3 selektujete jedan li više artikala za koje treba da formirate deklaraciju.
 2. Klinkite na dugme Deklaracija koje se nalazi u levom delu prozora (označen brojem 2 na slici). Odmah zatim na ekranu se prikazuje prozor sa slike ispod:
  Formiranje deklaracije
 3. Sada je potrebno da popunite odgovarajuća polja (u polje Uvoznik upišite naziv uvoznika, u polje Kvalitet kontrolisao unesite naziv organa ili preduzeća koje je izvršilo kontrolu kvaliteta....).
 4. Podaci koje ste uneli se odnose na artikle koje ste prethodno selektovali u tabeli.
 5. Pošto završite sa unosom podataka kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

DEKLARACIJE SA OZNAKAMA (SLIKAMA)

U slučaju da je potrebno da deklaracije, osim tekstualnih podataka, sadrže i oznake/slike (na primer, deklaracije za odeću i obuću moraju da sadrže standardizovane oznake za održavanje) potrebno je da uradite sledeće:

 1. U tabeli koja je na slici označena brojem 3 selektujete jedan li više artikala za koje treba da formirate deklaraciju.
 2. Klinkite na dugme Oznake koje se nalazi u levom delu prozora (označen brojem 2 na slici). Odmah zatim na ekranu se prikazuje prozor sa slike ispod:
  Oznake za deklaraciju
 3. Izaberite oznake koje treba da budu prikazane na deklaraciji tako što ćete postaviti polje za potvrdu pored njih i zatim kliknite na dugme Snimi.

U slučaju da u ovom prozoru ne postoji oznaka koja je vam je potrebna možete sami da je uploadujete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet
 2. U meniju kliknite na stavku Nalepnice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Oznake za deklaraciju.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor u kome je potrebno da kliknete na dugme Dodaj. Otvara se novi prozor u kome je potrebno da kliknete na dugme Izaberi sliku.
 4. Ostaje da na vašem hard disku pronađite sliku koju želite da postavite (dozvoljeni formati slike su .bmp, jpg, .gif) i da kliknete na dugme Snimi.

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012