1. softkom
 2. baza znanja
 3. robno knjigovodstvo
 4. pravljenje internih otpremnica na osnovu izlaznih dokumenata

PRAVLJENJE INTERNIH OTPREMNICA NA OSNOVU IZLAZNIH DOKUMENATA

Poslovni softver Sors omogućava automatsko pravljenje internih otpremnica na osnovu sledećih izlaznih dokumenata:

 1. Računa-otpremnica
 2. Promet-prodaja
 3. Predračuna i ponuda

SADRŽAJ

Koncept
Pravljenje internih otpremnica na osnovu izlaznih dokumenata

KONCEPT

Poslovni softver Sors omogućava automatsku izradu internih otpremnica na osnovu jednog ili više izlaznih dokumenata, odnosno omogućava da se roba koja se nalazi u jednom ili više izlaznih dokumenata, koji su napravljeni u određenoj poslovnoj jedinici, automatski prebaci iz jedne poslovne jedinice u drugu. Ovu mogućnost uglavnom upotrebljavaju korisnici koji imaju više poslovnih jedinica ali zalihe imaju samo u jednoj poslovnoj jedinici.

Jedan primer je preduzeće kome je osnovna delatnost prodaja robe na veliko (veleprodaja) ali u izuzetnim slučajevima ima potrebu da prodaje robu na malo (maloprodaja). Preduzeće koje ima takve potrebe bi po pravilu moralo odvojeno da vodi dokumentaciju za maloprodaju i veleprodaju i shodno tome bi trebalo da ima dva magacina: magacin maloprodaje i magacin veleprodaje. Obzirom da preduzeće retko vrši prodaju robe na malo i da mu to nije osnovna delatnost, zalihe mogu da se nalaze u magacinu veleprodaje i po potrebi da se prebacuju u magacin maloprodaje.

Kada nastane potreba, korisnik može da izda jedan ili više računa iz magacina maloprodaje posle čega će stanje zaliha da bude u minusu. Korisnik zatim može automatski da napravi internu otpremnicu na osnovu računa koje je prethodno izdao, te da sa njom evidentira prebacivanje robe iz magacina veleprodaje u magacin maloprodaje i da na takav način ponovo dovede stanje zaliha u magacinu na nulu.

Ovde je bitno da napomenemo da se interna otpremnica koja je automatski napravljena na osnovu izlaznog dokumenta ni po čemu ne razlikuje od interne otpremnica koja je napravljena ručno.

PRAVLJENJE INTERNE OTPREMNICE NA OSNOVU IZLAZNIH DOKUMENATA

Da biste napravili internu otpremnicu na osnovu izlaznog dokumenta uradite sledeće:

 1. Pokrenite prozor za pregled izlaznog dokumenta na osnovu koga želite da napravite internu otpremnicu (na primer, ako želite da napravite internu otpremnicu na osnovu računa - otpremnice pokrenite prozor za pregled računa - otpremnica)
 2. Selektujte jedan ili više izlaznih dokumenta na osnovu koga želite da napravite internu otpremnicu (napomena: u prozoru za pregled predračuna i ponuda nije moguće selektovati više dokumenata).
 3. kliknite desnim tasterom na jedan ili više selektovanih izlaznih dokumenta a zatim u meniju koji se prikaže kliknite na opciju Napravi internu otpremnicu i otvoriće se prozor koji je prikazan na slici ispod.
 4. Prozor za izradu internih otpremnica na osnovu izlaznih dokumenata
 5. U padajućem meniju Roba se otprema iz poslovne jedinice izaberite poslovnu jedinicu iz koje roba treba da se otpremi.
 6. U padajućem meniju Roba se otprema u poslovnu jedinicu izaberite poslovnu jedinicu u koju roba treba da se otpremi. Podrazumevano je u ovom meniju izabrana poslovna jedinica koja se nalazi u izlaznom dokumentu na osnovu koga se pravi interna otpremnica.
 7. U polje Datum interne otpremnice upišite datum pod kojim će interna otpremnica biti zavedena.
 8. Konačno, kliknite na dugme OK i interna otpremnica će biti napravljena. Ovde je bitno da napomenemo da će interna kalkulacija koja se pravi na osnovu interne otpremnice biti automatski zatvorena.

Datum poslednje izmene članka: 23.07.2021