1. softkom
 2. baza znanja
 3. ponuda i predračun

PONUDA I PREDRAČUN

SADRŽAJ

Izdavanje predračuna i ponuda
Pregled predračuna i ponuda
Formiranje računa i rezervisanje artikala na osnovu predračuna i ponuda

IZDAVANJE PREDRAČUNA I PONUDA

Postupak izdavanja predračuna i ponuda je identičan postupku izdavanja računa.

 1. Izdavanje predračuna:
  • Prvo je potrebno da pokrenete prozor za formiranje predračuna. To možete da uradite tako što u komandnom meniju izaberite stavku Kupci a zatim u meniju kliknete na stavku Predračuni.
  • Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Predračun.
  • Pošto to uradite na ekranu se prikazuje prozor za formiranje predračuna.
  • Pravila koja važe u ovom prozoru su ista kao i pravila koja važe u prozoru za izdavanje računa tako da ih ovde nećemo ponavljati već ćemo da vas uputimo da ih pročitate u članku o izdavanju računa.
 2. Izdavanje ponuda:
  • Prvo je potrebno da pokrenete prozor za formiranje ponuda. To možete da uradite tako što u komandnom meniju izaberite stavku Kupci a zatim u meniju kliknete na stavku Predračuni.
  • Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Ponuda.
  • Pošto to uradite na ekranu se prikazuje prozor za formiranje ponude.
  • Pravila koja važe u ovom prozoru su ista kao i pravila koja važe u prozoru za izdavanje računa tako da ih ovde nećemo ponavljati već ćemo da vas uputimo da ih pročitate u članku o izdavanju računa.

PREGLED PREDRAČUNA I PONUDA

 1. Pregled predračuna:
  • Da biste prikazali prozor za pregled predračuna treba prvo u komandnom meniju da izaberite stavku Kupci a zatim u meniju stavku Predračuni.
  • Prikazuje se novi meni u kome treba da kliknite na stavku Pregled predračuna i odmah zatim na ekranu će se pojaviti prozor za pregled predračuna. 
  • Prozor za pregled predračuna se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.
 2. Pregled ponuda:
  • Da biste prikazali prozor za pregled ponuda treba prvo u komandnom meniju da izaberite stavku Kupci a zatim u meniju stavku Predračuni.
  • Prikazuje se novi meni u kome treba da kliknite na stavku Pregled ponuda i odmah zatim na ekranu će se pojaviti prozor za pregled ponuda. 
  • Prozor za pregled ponuda se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

FORMIRANJE RAČUNA I REZERVISANJE ARTIKALA NA OSNOVU PREDRAČUNA I PONUDA

Program Sors omogućava automatsko formiranje dokumenata na osnovu predračuna i ponuda tako što vrši kopiranje artikala sa predračuna ili ponude na dokument koji treba da se formira. Moguće je automatsko formiranje sledećih dokumenata:

 1. Računa
 2. Računa - otpremnice (više o razlikama između računa i računa - otpremnice pročitajte ovde)
 3. Rezervacije (više o rezervaciji robe možete da saznate ovde)

Da biste na osnovu ponude ili predračuna napravili jedan od prethodno navedenih dokumenata uradite sledeće:

 1. Ako pravite dokument na osnovu predračuna:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Kupci a zatim u meniju kliknite na stavku Predračuni.
  • Prikazuje se novi meni u kome treba da kliknite na stavku Pregled predračuna.
  • Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor za pregled predračuna.
 2. Ako pravite dokument na osnovu ponuda:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Kupci a zatim u meniju kliknite na stavku Predračuni.
  • Prikazuje se novi meni u kome treba da kliknite na stavku Pregled ponuda.
  • Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor za pregled ponuda.
 3. Pronađite predračun (ili ponudu) na osnovu koga želite da napravite dokument. Postupak pretraživanja i pronalaženja predračuna i ponuda je identičan postupku pretraživanja i pronalaženja bilo kog drugog dokumenta koji smo detaljno opisali ovde.
 4. Pošto pronađete predračun (ili ponudu) na osnovu koga želite da napravite dokument kliknite desnim tasterom miša na njega i prikazaće se kontekst meni. Između ostalih, u ovom meniju se nalaze tri opcije: Napravi račun - otpremnicu, Napravi račun i Napravi rezervaciju.
 5. Pošto izaberete jednu od prethodno navedenih opcija otvoriće se prozor za formiranje odgovarajućeg dokumenta (prozor za formiranje računa - otpremnice opisan je ovde, prozor za formiranje računa ovde i prozor za rezervisanje artikala ovde). Artikli sa predračuna (ili ponude) koji ste izabrali u koraku 4 će biti prekopirani u ovaj prozor.

Datum poslednje izmene članka: 25.10.2012