RAČUN

SADRŽAJ

Video
Izdavanje računa
Pregled računa
Izmena računa

VIDEO

IZDAVANJE RAČUNA

U tekstu koji sledi opisujemo postupak izdavanja računa u programu Sors:

 1. Da biste pokrenuli prozor za izdavanje računa uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. U meniju kliknite na stavku Računi i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Račun.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor za izdavanje računa koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor za izdavanje računa

U gornjem levom delu prozora koji je na slici označen brojem 1 treba da izaberete kupca i da upišete datum izdavanja, datum prometa i datum valute (podrazumevano se u ovim poljima prikazuje tekući datum). U slučaju da u sastavu preduzeća posluje više poslovnih jedinica ovde treba da izaberete odgovarajuću poslovnu jedinicu.

Artikle možete da upišete na račun na sledeći način:

 1. Artikal možete da upišete na račun tako što ćete u polju Naziv artika izabrati naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra upisati šifru artikla.
 2. U polje Količina treba da upišete odgovarajuću količinu.
 3. Prilikom upisa artikla treba da imate u vidu sledeća pravila koja se odnose na cenu, odnosno na novčanu vrednost artikala:
  • Pošto izvšite izbor artikla ili upišete šifru artikla njegova važeća cena će biti prikazana u polju Cena.
  • Korisnicima može da bude odobreno ili zabranjeno da vrše promenu važeće prodajne cene artikla prilikom formiranja računa na način koji je opisan ovde.
  • Ukoliko je tako podešeno važeća cena, koja se podrazumevano prikazuje prilikom upisa naziva ili šifre artikla, može da bude promenjena jednostavnim upisom nove cene u polje Cena.
  • U polju Cena može da bude prikazana cena sa PDV ili cena bez PDV (osnovica). Cenu koja će biti prikazana možete da odredite u delu ekrana Prodajna cena koji je na slici označen brojem 2. Izbor koji ovde izvršite će biti zapamćen kao podrazumevan (prikazivaće se svaki sledeći put kada izdajete račun).
  • U polje Rabat korisnik može da upiše rabat koji je odobren kupcu.
 4. Artikal možete da upišete na račun tako što kliknete na dugme Upiši ili tako što pritisnite taster Enter na tastaruri.
 5. Pošto to uradite artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 4, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

Broj artikala koji može da se upiše na račun nije ograničen. U delu prozora koji je na slici označen brojem 5 prikazana je suma podataka koji se nalaze u tabeli: ukupna količina (zbir količine svih artikala na računu), ukupna prodajna vrednost itd.

Ako želite da obrišete određeni artikal sa računa, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 4, to možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa upisom artikala račun možete da snimite klikom na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

PREGLED RAČUNA

Da biste prikazali izdate račune uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. U meniju kliknite na stavku Računi i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled računa .

Prozor za pregled računa se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

IZMENA RAČUNA

Izmenu računa možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled računa pronađete račun koji želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete račun koji želite da izmenite kliknite desnim tasterom miša na njega i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži račun.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje račun u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za izdavanje računa.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja računa koji je opisan ovde.

Datum poslednje izmene članka: 25.10.2012