1. softkom
 2. baza znanja
 3. izveštaji o prodaji robe

IZVEŠTAJI O PRODAJI ROBE

SADRŽAJ

Izveštaj o prodaji robe
Izveštaj o prodaji robe po kupcima
Izveštaj o prodaji robe po kupcima po dokumentima
Izveštaj o prodaji robe po korisničkim nalozima

IZVEŠTAJ O PRODAJI ROBE

U izveštaju o prodaji robe prikazuju se informacije o artiklima koji su prodati u određenom periodu: prodata količina, nabavna cena, prodajna cena, ostvarena razlika u ceni... U ovom izveštaju korisnik može da prati prodaju određenih artikala ili grupe artikala, da ustanovi koji su najprodavaniji artikli ili koji artikli imaju najveću razliku u ceni u određenom vremenskom periodu.

Da biste pokrenuli ovaj izveštaj potrebno je da uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Izveštaji.
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prodaja robe i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Prodaja robe.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe

Ako u okviru pravnog lica postoji više poslovnih jedinica, izveštaj o prometu robe može da bude formiran na nivou celog preduzeća ili za svaku poslovnu jedinicu posebno. Poslovnu jedinicu za koju želite da forimirate izveštaj možete da izaberete u padajućem meniju Poslovna jedinica koji se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1. U istom delu prozora nalaze se polja Podaci za period u koja možete da upišete period za koji želite da formirate izveštaj.

U delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 2 nalaze se kriterijumi za pretraživanje i filtriranje artikala: robna grupa, šifra, naziv artikla...

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (koja se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 2) izveštaj će biti prikazan u tabeli koja je na slici označena brojem 3. Sledi spisak kolona u tabeli i opis podataka koji se u njima nalaze:

 1. Poslovna jedinica - poslovna jedinica za koju se podaci odnose
 2. Grupa - robna grupa kojoj artikal pripada
 3. Šifra - šifra artikla
 4. Naziv - naziv artikla
 5. Količina - količina koja je prodata u periodu koji je upisan u polja Podaci za period (označeno brojem 1)
 6. Nabavna cena - prosečna nabavna cena artikla
 7. Marža - marža koja je ostvarena u periodu koji je upisan u polja Podaci za period (označeno brojem 1). Marža se obračunava po sledećoj formuli: ukupna prodajna vrednost bez pdv ostvarena u navedenom periodu / (prosečna nabavna cena * količina prodata u navedenom periodu)
 8. Prosečna prodajna cena bez PDV - u ovoj koloni se prikazuje prosečna prodajna cena bez PDV zato što je u izabranom periodu artikal mogao da bude prodat više puta po različitim cenama. Ovaj podatak se dobija sledećom formulom: ukupna prodajna vrednost ostvarena bez pdv u navedenom periodu / količina prodata u navedenom periodu
 9. Nabavna vrednost - nabavna vrednost robe koja je prodata u izabranom periodu. Obračunava se po sledećoj formuli: prosečna nabavna cena * količina prodata u navedenom periodu
 10. Osnovica - u ovoj koloni prikazuje se poreska osnovica za robu koja je prodata u navedenom periodu
 11. PDV - u ovoj koloni prikazuje se PDV za robu koja je prodata u navedenom periodu
 12. Prodajna vrednost - u ovoj koloni prikazuje se ukupna prodajna vrednost sa pdv za robu koja je prodata u navedenom periodu
 13. RUC - u ovoj koloni prikazuje se razlika u ceni za robu koja je prodata u izabranom periodu. Ovaj podatak obračunava po sledećoj formuli: ukupna prodajna vrednost bez pdv ostvarena u navedenom periodu - (prosečna nabavna cena * količina prodata u navedenom periodu)

U donjem delu prozora (označen brojem 4 na prethodnoj slici) nalazi se suma svih podataka koji su prikazani u tabeli. U donjem desnom delu prozora nalaze se komande za izvoz tabele u eksel i štampu izveštaja.

Ako dva puta kliknete mišem na neki od artikala koji je prikazan u tabeli otvoriće se prozor u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe po kupcma. U ovom izveštaju možete da vidite spisak kupaca kojima je artikal prodat u izabranom vremenskom periodu kao i informacije o prodatoj količini, prodajnoj ceni i ostvarenoj razlici u ceni za svakog kupca.

IZVEŠTAJ O PRODAJI ROBE PO KUPCIMA

U izveštaju o prodaji robe po kupcima prikazuju se informacije o artiklima koji su prodati određenom kupcu u određenom vremenskom periodu. Prikazane su informacije o količini artikla koji je prodat određenom kupcu, prodajnoj ceni, ostvarenoj razlici u ceni ... Informacije se prikazuju kumulativno, što znači da nije prikazana svaka prodaja, odnosno svaki račun koji je izdat kupcu već se podaci sabiraju. Na primer, ako su određenom kupcu prodata 4 komada određenog artikla po jednom računu i 5 komada istog artikla po drugom računu, u ovom izveštaju će biti prikazano da je kupcu ukupno prodato 9 artikala. Informacije o pojedinačnim prodajama artikala prikazane su u izveštaju o prodaji robe po kupcima po dokumentima.

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje ovaj izveštaj uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Izveštaji
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prodaja robe i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Prodaja robe po kupcima kumulativno.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji je gotovo identičan prozoru u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe koji je ilustrovan ovde.

U izveštaju će biti prikazane informacije o artiklima koji su prodati kupcu koji je izabran u polju Kupac i to u periodu koji je upisan u polja Podaci za period. Polje Kupac i polja Podaci za period nalaze se u gornjem delu prozora (označen brojem 1 na slici). U slučaju da polje Kupac ostane prazno u tabeli će biti prikazane informacije o artiklima koji su prodati u periodu koji je upisan u polja Podaci za periodu, a za razliku od izveštaja o prodaji robe, podaci će biti grupisani po kupcima.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 2 nalaze se kriterijumi za pretraživanje i filtriranje artikala: robna grupa, šifra, naziv artikla...

Izveštaj će biti prikazan u u tabeli koja je na slici označena brojem 3 odmah pošto kliknete na sličicu lupe (koja se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 2). Kolone u ovoj tabeli su identične kao i kolone koje se prikazuju u izveštaju o prodaji robe koje smo detaljno opisali ovde, sa tom razlikom što se umesto kolone Poslovna jedinica (stavka 1 u opisu kolona) prikazuje kolona Kupac.

Suma podataka iz tabele može da se vidi u delu prozora koji je na slici označen brojem 4 a komande za izvoz u eksel i štampu izveštaja nalaze se u donjem desnom delu prozora.

U slučaju da dva puta kliknete mišem na neki od artikala koji je prikazan u tabeli otvoriće se prozor u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe po kupcma po dokumentima. Ovde možete da vidite spisak dokumenta na osnovu kojih je artikal na koji ste kliknuli prodat kupcima, odnosno spisak svih pojedinačnih prodaja izbaranom kupcu u izabranom vremenskom periodu. U ovom prozoru možete da vidite i informacije o prodatoj količini, prodajnoj ceni i ostvarenoj razlici u ceni za svaku prodaju.

IZVEŠTAJ O PRODAJI ROBE PO KUPCIMA PO DOKUMENTIMA

Ovaj izveštaj prikazuje informacije o pojedinačnim prodajama artikala izabranom kupcu u određenom vremenskom periodu. Za razliku od izveštaja o prodaji robe po kupcima u kome se prikazuju kumulativni podaci, u ovom izveštaju možete da vidite svaku pojedinačnu prodaju. Na primer, ako su određenom kupcu podata 4 komada određenog artikla po jednom računu i 5 komada istog artikla po drugom računu u ovom izveštaju će se prikazati obe prodaje zajedno sa informacijama o nabavnoj ceni, prodajnoj ceni i ostvarenoj razlici u ceni za svaku prodaju.

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje ovaj izveštaj uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Izveštaji
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prodaja robe i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Prodaja robe po kupcima po dokumentima.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji je gotovo identičan prozoru u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe koji je ilustrovan ovde.

Rad sa ovim prozorom nećemo opisivati zato što je gotovo identičan radu sa prozorom u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe po kupcima koji smo detaljno obrazložili u prethodnom izlaganju. Ista pravlila važe u oba prozora, iste kolone se prikazuju u oba prozora a razlika je što se u izveštaju o prodaji robe po kupcima podaci prikazuju kumulativno dok se u izveštaju o prodaji robe po kupcima po dokumentima prikazuje svaka pojedinačna prodaja. Još jedna razlika je u tome što ako u izveštaju o prodaji robe po kupcima po dokumentima dva puta kliknete na određeni artikal u tabeli na ekranu će se prikazati račun na osnovu koga je izvršena prodaja (za razliku od izveštaja o prodaji robe po kupcima gde dvostruki klik proizvodi drugačiji efekat).

IZVEŠTAJ O PRODAJI ROBE PO KORISNIČKIM NALOZIMA

U ovom izveštaju se prikazuju informacije o prodatim artiklima čija je prodaja evidentirana preko određenog korisničkog naloga u određenom vremenskom periodu. Pod uslovom da svaki zaposleni ima vlastiti korisnički nalog pomoću koga pristupa programu ovaj izveštaj omogućava praćenje obima prodaje po zaposlenom. Na primer, ako su svi zaposleni, u određenom vremenskom periodu, prodali 20 komada određenog artikla ovaj izveštaj omogućava da se prodaja razvrsta po zaposlenima: 15 komada je prodao jedan zaposleni, 5 komada drugi.

Prozor u kome se prikazuje ovaj izveštaj možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Izveštaji
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prodaja robe i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Prodaja robe po kupcima korisnicima.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji je gotovo identičan prozoru u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe koji je ilustrovan ovde.

Ovaj prozor nećemo opisivati pošto je gotovo isti kao i prozor u kome se prikazuje izveštaj o prodaji robe. Razlika je u tome što se u gornjem levom uglu umesto padajućeg menija Poslovna jedinica nalazi padajući meni Korisnik. Pošto u ovom meniju izaberete korisnički nalog i kliknete na sličicu lupe u tabeli (koja je na slici označena brojem 3) će se prikazati sve prodaje koje su evidentirane preko izabranog korisničkog naloga a u vremenskom periodu koji je upisan u polja Podaci za period. U slučaju da padajući meni Korisnik ostane prazan u tabeli će biti prikazane informacije o artiklima koji su prodati u periodu koji je upisan u polja Podaci za periodu, a za razliku od izveštaja o prodaji robe, podaci će biti grupisani po korisničkim nalozima preko kojih je prodaja evidentirana.

Datum poslednje izmene članka: 04.10.2014