1. softkom
 2. baza znanja
 3. korisnički nalozi i privilegije

KORISNIČKI NALOZI I PRIVILEGIJE

SADRŽAJ

Šta je korisnički nalog i čemi služi
Otvaranje novog korisničkog naloga
Pregled korisničkih naloga
Izmena korisničkog naloga

ŠTA JE KORISNIČKI NALOG I ČEMU SLUŽI

Korisnički nalozi omogućavaju višekorisničku upotrebu programa kao i kontrolu pristupa podacima i evidenciju rada korisnika u programu. U praksi to funkcioniše tako što svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu a koji je zaštićen lozinkom.

Za korisnički nalog se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Tako, na primer, korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake ali da mu se uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Osim određivanja korisničkih privilegija korisnički nalozi omogućavaju i evidenciju promena koje korisnik vrši tokom rada u programu. To znači da se prilikom formiranja ili izmene svakog dokumenta evidentira i korisnik koji ga je formirao ili izmenio.

OTVARANJE NOVOG KORISNIČKOG NALOGA

Otvaranje korisničkog naloga je jednostavna operacija:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja
 2. U meniju koji se prikaže kliknite stavku Korisnički nalozi a zatim i na stavku Korisnički nalog i na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod.
Otvaranje korisničkog naloga

U polje Ime, koje se nalazi u gornjem levom delu ekrana koji je na prethodnoj slici označen brojem 1, upišite naziv korisničkog naloga. Lozinku za pristup treba da upišete u polje Lozinka i Potvrda lozinke.

Sledeći korak je da odredite koje radnje korisnik može da vrši u programu, odnosno da mu dodelite privilegije. Privilegije su grupisane u nekoliko kategorija koje su prikazane u levom delu ekrana koji je na prehodnoj slici označen brojem 2. U tabeli koja se nalazi u desnom delu ekrana, koji je na prethodnoj slici označen brojem 3, su prikazane privilegije koje pripadaju onoj kategoriji koja je izabrana u levom delu ekrana. Ako u kliknete na stavku Sve, koja se nalazi prva u spisku kategorija, u desnom delu ekrana će se prikazati sve privilegije. Iz naziva privilegije bi trebalo da bude jasno na šta se ona odnosi. Na primer logično je da privilegija čiji je naziv "Unos računa" reguliše da li korisnik može ili ne može da izdaje račune.

Obratite pažnju da se u tabeli u kojoj su prikazane privilegije pored naziva privilegije nalazi i kolona Odobrenje. Korisniku će biti dodeljene one privilegije pored kojih u koloni Odobrenje stoji znak za potvrdu.

U donjem desnom delu ekrana postoje četiri dugmeta:

 1. Dugme Selektuj sve čekira sve privilegije i time odobrava korisniku da može da vrši sve radnje u programu.
 2. Dugme Deselektuj sve uklanja znak za potvrdu sa svih privilegija. Ova opcija se uglavnom koristi kada je potrebno da se korisniku dodeli manji broj privilegija. U takvim situacijama je lakše da se prvo ukloni znak za potvrdu sa svih privilegija, a da se zatim čekiraju samo one privilegije koje će biti dodeljene korisniku.
 3. Dugme Selektuj sve u grupi čekira sve privilegije u trenutno izabranoj kategoriji.
 4. Dugme Deslektuj sve u grupi uklanja znak za potvrdu sa privilegija koje pripadaju trenutno izabranoj kategoriji.

Pošto završite sa podešavanjem korisničkog naloga kliknite na dugme Snimi (dugme sa slikom diskete u donjem desnom delu ekrana) i time ste završili sa otvaranjem novog naloga.

PREGLED KORISNIČKIH NALOGA

Da biste prikazali naloge koji imaju pristup bazi podataka uradite sleće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja
 2. U meniju koji se prikaže kliknite stavku Korisnički nalozi a zatim i na stavku Pregled korisničkih naloga.

Prozor za pregled naloga je vrlo sličan prozoru za otvaranje naloga koji smo prikazali na prethodnoj slici. Na levoj strani prozora nalazi se spisak korisničkih naloga, dok su u tabeli koja se nalazi na desnoj strani prikazane privilegije koje pripadaju onom nalogu koji je izabran u levom delu prozora.

Znak za potvrdu u koloni Odobrenje označava da je korisniku odobrena određena radnja. Ako pored naziva privilegije nema znaka za potvrdu, odnosno ako je polje za potvrdu pored određene privilegije prazno, to znači da korisniku nije odobreno da vrši tu radnju.

IZMENA KORISNIČKOG NALOGA

Izmena korisničkog naloga obavlja se na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja
 2. U meniju koji se prikaže kliknite stavku Korisnički nalozi a zatim i na stavku Pretraga korisničkih naloga.
 3. Kliknite dva puta na naziv korisničkog naloga i otvoriće se prozor koji izgleda identično kao i prozor za otvaranje korisničkog naloga.
 4. Sada je potrebno da kliknete na dugme Izmeni koje se nalazi u donjem levom uglu prozora.
 5. Dalji postupak izmene naloga je identičan kao i postupak otvaranja naloga.

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012