1. softkom
 2. baza znanja
 3. podešavanja za povezivanje sa fiskalnim uređajima

PODEŠAVANJA ZA POVEZIVANJE SA FISKALNIM UREĐAJIMA

SADRŽAJ

Podešavanje drajvera za fiskalne kase i štampače
Podešavanje poslovnog softvera za komunikaciju sa fiskalnim uređajem
Slova u šifri artikla

PODEŠAVANJE DRAJVERA ZA FISKALNE KASE I ŠTAMPAČE

Dajemo uputstva za podešavanje najčešće korišćenih fiskalnih uređaja:

 1. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje HCP
 2. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Galeb
 3. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Geneko
 4. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Int raster
 5. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Favorit i Colibri

PODEŠAVANJE POSLOVNOG SOFTVERA ZA KOMUNIKACIJU SA FISKALNIM UREĐAJEM

Komunikacija poslovnog programa Sors sa fiskalnim uređajima se odvija preko odgovarajućeg drajvera (Program Sors >> Drajver >> Fiskalni uređaj). Ovaj drajver u većini slučajeva obezbeđuje proizvođač fisklanog uređaja i kupac ga dobija prilikom kupovine uređaja ili može naknadno da ga skine sa internet sajta proizvođača uređaja. Drajver za fisklani uređaj je u većini slučajeva besplatan, međutim od ovog pravila postoje izuzeci. Više o ovoj temi možete da pročitate ovde.

Podešavanje programa za maloprodaju za komunikaciju sa fiskalnim štampačima i kasama obavlja se na sledeči način:

 1. Prvo je potrebno da pokrenete prozor za podešavanje programa tako što ćete u glavnom meniju da kliknete na dugme Podešavanja a zatim u komandnom meniju ponovo na stavku Podešavanje.
 2. Otvoriće se prozor za podešavanje programa u kome treba da izaberete karticu Maloprodaja
 3. Zatim je potrebno da u padajućem meniju Fiskalna kasa izaberete odgovarajući fiskalni uređaj, odnosno proizvođača fiskalnog uređaja
 4. Pošto to uradite treba da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem delu prozora i biće vam ponuđeno da restartujete program što treba da prihvatite.

Pošto izvršite podešavanje poslovnog softvera za maloprodaju neophodno je da izvršite instalaciju i podešavanje drajvera za vaš fiskalni uređaj.

SLOVA U ŠIFRI ARTIKLA

Svi fiskalni uređaji zahtevaju da šifra artikla bude iskazana kao brojčana vrednost, odnosno da ne sadrži slovne znakove. U slučaju da šifra artikla sadrži bilo kakav znak osim numeričkog, fiskalni uređaj će vratiti grešku. Jedini izuzetak je od ovog pravlila je drajver Metalink.

Poslovni softver Sors ima mogućnost da prevaziđe ovaj problem na dva načina:

 1. Može automatski da napravi numeričke šifre za svaki artikal i da ih sačuva u bazi podataka i da tako napravljene šifre šalje fiskalnom uređaju na štampu. Sa druge strane, korisnik softvera može da prilikom rada koristi svoje, ručno upisane šifre, koje sadrže i tekstualne znakove. Da biste omogućili ovu opciju potrebno je da uradite sledeće:
  • U glavnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u komandnom meniju na stavku Podešavanje
  • Otvara se prozor za podešavanje programa u kome treba da pređete na karticu Maloprodaja
  • Ovde treba da postavite znak za potvrdu pored opcije Generiši proizvoljne šifre i zapamti ih prilikom slanja u kasu, potom i da kliknete na dugme OK a zatim da restartujete program
 2. Može automatski da napravi šifre na osnovu ID broja artikla iz baze podataka i da ih tako napravljene pošalje fiskalnom uređaju na štampu dok korisnik može da u toku rada koristi svoje, ručno napravljene šifre, koje sadrže slovne znakove. Da biste omogućili ovu opciju potrebno je da uradite sledeće:
  • U glavnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u komandnom meniju na stavku Podešavanje
  • Otvara se prozor za podešavanje programa u kome treba da pređete na karticu Maloprodaja
  • Ovde treba da postavite znak za potvrdu pored opcije Generiši proizvoljne šifre pri slanju u kasu na osnovu ID, potom i da kliknete na dugme OK a zatim da restartujete program

Ove mogućnosti mogu da se primene samo na određene fiskalne uređaje koji su navedeni u prozoru za podešavanje programa

Datum poslednje izmene članka: 9.11.2016