1. softkom
 2. baza znanja
 3. podešavanja za povezivanje sa fiskalnim uređajima

PODEŠAVANJA ZA POVEZIVANJE SA FISKALNIM UREĐAJIMA

SADRŽAJ

Podešavanje drajvera za fiskalne kase i štampače
Podešavanje poslovnog softvera za komunikaciju sa fiskalnim uređajem
Podešavanja vezana za artikle koji ne ispunjavaju uslove fisklanog uređaja
Slova u šifri artikla

PODEŠAVANJE DRAJVERA ZA FISKALNE KASE I ŠTAMPAČE

Komunikacija programa za maloprodaju sa fiskalnim uređajima odvija se preko odgovarajućeg drajvera (Program Sors >> Drajver >> Fiskalni uređaj). To znači da je, pre nego što izvršite podešavanje poslovnog softvera za maloprodaju Sors MP za komunikaciju sa fiskalnim uređajem, neophodno da izvršite instalaciju i podešavanje drajvera.

Drajver fisklanog uređaja u većini slučajeva obezbeđuje proizvođač i kupac ga dobija prilikom kupovine uređaja ili može naknadno da ga preuzme sa internet sajta proizvođača uređaja. Drajver za fisklani uređaj je najčešće besplatan, međutim od ovog pravila postoje odstupanja. Više o ovoj temi možete da pročitate ovde.

U našoj bazi znanja dajemo uputstva za podešavanje najčešće korišćenih fiskalnih uređaja:

 1. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje HCP
 2. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Galeb
 3. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Geneko
 4. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Int raster
 5. Uputstva za podešavanje drajvera za fiskalne uređaje Favorit i Colibri

PODEŠAVANJE POSLOVNOG SOFTVERA ZA KOMUNIKACIJU SA FISKALNIM UREĐAJEM

Podešavanje programa za maloprodaju Sors MP za komunikaciju sa fiskalnim štampačima i kasama obavlja se na sledeči način:

 1. Prvo je potrebno da pokrenete prozor za podešavanje programa tako što ćete u glavnom meniju da kliknete na dugme Podešavanja, a zatim u komandnom meniju na stavku Podešavanje.
 2. Otvoriće se prozor za podešavanje programa u kome treba da izaberete karticu Fiskalna kasa.

Nakon toga otvoriće se prozor kao na slici:

Prozor u kome se vrši podešavanje programa za komunikaciju sa fiskalnim uređajima

U delu prozora, koji je na slici označen brojem 1, potrebno je da u padajućem meniju Drajver za fiskalni uređaj koji je povezan sa računarom izaberete fiskalni uređaj koji je povezan sa računarom.

Ispred opcije Ne štampaj fiskalni račun ne treba da se nalazi znak za potvrdu, osim u specifičnim situacijama kada želite da fiskalni uređaj ne štampa račun.

Određeni fiskalni uređaji štampaju uske fiskalne račune (isečke) na kojima su nazivi artikala slabije čitljivi ako su ispisanim malim slovima. Ako koristite takav fiskalni uređaj možete da postavite znak za potvrdu ispred opcije Nazivi artikala se fiskalnom uređaju šalju velikim slovima što će omogućiti da se na fiskalnim računima nazivi artikala uvek prikazuju velikim slovima bez obzira kako su upisani u bazu podataka.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA ARTIKLE KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE FISKALNOG UREĐAJA

Većina fiskalnih uređaja ima ograničenja u pogledu dozvoljenih karaktera u šifri ili nazivu artikla i neće štampati račune na kojima se takvi artikli nalaze. Više o ovoj temi možete da pročitate u članku koji se nalazi ovde. Da biste onemogućili upis artikala sa nedozvoljenim karakterima u bazu, potrebno je da u tabelu koja se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 2 upišete sve fiskalne uređaje koje koristite u svim maloprodajnim objektima. To možete da uradite na sledeći način:

 1. U padajućem meniju Fiskalni uređaj izaberite jedan ili više fiskalnih uređaja koje koristite,
 2. Postavite znak za potvrdu pored opcije Uključeno generisanje proizvoljnih šifara ako koristite mogućnost da u šifri artikla postoje slova, kako je to objašnjeno ovde
 3. Nakon što kliknete na dugme Upiši fiskalni uređaj će biti upisan u tabelu

SLOVA U ŠIFRI ARTIKLA

Većina fiskalnih uređaja zahteva da šifra artikla bude iskazana kao brojčana vrednost, odnosno da ne sadrži nikakve druge karaktere. U slučaju da šifra artikla sadrži bilo kakav karakter osim numeričkog, fiskalni uređaj će prijaviti grešku. Jedini izuzetak je od ovog pravlila je drajver Metalink.

Da bi korisnik programa za maloprodaju Sors MP mogao u šifri proizvoda da koristi slovne oznake potrebno je da postavi znak za potvrdu pored jedne od sledeće dve opcije (nalaze se u delu ekrana koji je označen brojem 1):

 1. Generiši proizvoljne šifre i zapamti ih pri slanju u fiskalni uređaj ili
 2. Generiši proizvoljne šifre pri slanju u fiskalni uređaj na osnovu ID

Obe navedene opcije služe za automatsko generisanje proizvoljnih šifra. To znači da u programu možete da koristite bilo koje šifre, uključujući i one koje koriste slova, ali da će prilikom slanja računa u fiskalni uređaj biti poslate proizvoljne šifre, koje je program automatski generisao, a ne šifre koji koristite u programu. Praktično, šifra na fiskalnom računu će se razlikovati od šifre koju koristite u programu. Važno je da napomenemo da će šifra koja se prikazuje na fiskalnom računu biti numerička i jednistvena za svaki artikal.

Datum poslednje izmene članka: 13.05.2020