1. softkom
 2. baza znanja
 3. podešavanje drajvera za fiskalne uređaje galeb

SADRŽAJ

PODEŠAVANJE DRAJVERA ZA GALEB FISKALNE KASE I ŠTAMPAČE

Da bi se fiskalni uređaj Galeb povezao sa računarom potrebno je da se instaliraju dva drajvera: prvi drajver koji omogućava uspostavljanje veze između fiskalnog uređaja i računara i drugi drajver koji omogućava štampanje fiskalnih računa koji su formirani na računaru.

Prvi drajver, koji omogućava uspostavljanje veze između fiskalnog uređaja i računara, možete da preuzmete sa sajta proizvođača http://www.galeb.com/download/drajver-za-komunikaciju-sa-pc-jem-za-prvo-povezivanje-printera-kasa-na-pc i da ga u vaš računar instalirate kao i svaki drugi program.

Drugi drajver, koji omogućava štampu fiskalnih računa koji su formirani na računaru, takođe možete da preuzmete sa sajta proizvođača ali je je potrebno da pribavite licencu za njegovo korišćenje. Ova licenca je besplatna a zahtev za njeno dobijanje možete da podnesete na sajtu proizvođača http://www.galeb.com/product/galeb-gp-driver. Licenca bi trebalo da vam bude dostavljena u formatu teksualnog fajla elektronskom poštom na adresu koju ste naveli prilikom popunjavanja zahteva. Postupak instalacije je jednostavan i ne razlikuje se od postupka instalacije bilo kog drugog programa.

Pošto instalirate drajver na desktopu će se pojaviti njegova ikona Galeb GP-Driver na koju treba da kliknete dva puta da bi vam se prikazao prozor koji sledi:

Prozor za podešavanje Galeb drajvera za fiskalne uređaje
 1. U padajućem meniju COM port (označen brojem 1 na slici) treba da izaberete port preko koga je fisklani uređaj povezan sa računarom
 2. U padajućem meniju Brzina komunikacije koji je na slici označen brojem 2 treba da izaberete brzinu kojom će vaš uređaj komunicirati sa računarom.
 3. Pošto izaberete port i podesite odgovarajuću brzinu komunikacije treba da kliknete na dugme Test port (označeno brojem 3) i program bi trebalo da uspostavi komunikaciju sa fiskalnim uređajem i da iz njega preuzme podatke na osnovu kojih će popuniti sva polja iz centralnog dela prozora koja su na slici označena brojem 4. Ovo je način da se proveri da li drajver ima komunikaciju sa fiskalnim uređajem odnosno da li je fiskalni uređaj ispravno povezan sa računarom, da li je u padajućem meniju COM port izabaran ispravan port i da li je u padajućem meniju Brzina komunikacije izabrana ispravna brzina komunikacije. U slučaju da komunikacija sa uređajem nije uspostavljena pojaviće se poruka o grešci. Ako ne znate na koji port je uređaj priključen i koja je brzina komunikacije možete da isprobate sve portove i sve brzine tako što ćete prvo u padajućim menijima da izaberete port i brzinu a zatim da kliknete na dugme Test port i tu radnju da ponavljate dok god drajver ne uspostavi vezu sa fiskalnim uređajem. U slučaju da ne uspete da uspostavite komunikaciju i pošto ste ispobali sve portove i brzine potrebno je da proverite da li je fiskalni uređaj priključen na računar i uključen. Možete i da pogledate članak u kome smo opisali probleme koji se javljaju u radu sa fiskalnim uređajima, a naročito obratite pažnju na deo o problemu sa privilegijama.
 4. Potrebno je da napravite dva foldera preko kojih će se vršiti razmena podataka između poslovnog softvera Sors i drajvera.
  • Prvi folder je folder u koji će poslovni softver Sors da šalje podatke: C:\GP550\To_FP a pošto to uradite ovu putanju je potrebno da upišete u polje IN folder koje se nalazi u delu ekrana koji je na slici označen brojem 5
  • Drugi folder je folder iz koga poslovni softver Sors preuzima podatke: C:\GP550\From_FP a pošto to uradite ovu putanju je potrebno da upišete u polje OUT folder koje se nalazi u delu ekrana koji je na slici označen brojem 5
 5. Ostalo je još da fajl sa licencom koji ste dobili od proizvođača iskopirate u sledeći folder:
  • Za X32 operativne sisteme: C:\Program Files\GALEB GROUP\GalebDriverSetup\licenca_driver
  • Za X64 operativne sisteme: C:\Program Files (86)\GALEB GROUP\GalebDriverSetup\licenca_driver
 6. Pošto izvršite sva prethodna podešavanja potrebno je da kliknete na dugme Start koje je na slici označeno brojem 6 i drajver će se pokrenuti a njegova ikonica će se prikazati pored sata:
Ikona za galeb driver

Ovde je važno da napomenemo da drajver mora da bude uključen prilikom izdavanja fiskalnih računa, odnosno da ikonica drajvera mora da se nalazi na taskbaru, u delu pored sata, kako je prikazano na prethodnoj slici. Preporučljivo je da posle instalacije prečicu do izvršnog fajla drajvera postavite u startup folder (auto run) kako bi se automatski pokretao svaki put kada uključite računar.

STORNIRANJE FISKALNOG RAČUNA

Za fiskalni štampač GP 550: potrebno je pritisnuti taster Menu na fiskalnom štampaču a zatum taster Up dok se ne prikaže opcija Storniraj račun i zatim pritisnuti taster OK

Za fiskalne kase GP 100 i GP 350: potrebno je pritisnuti dugme Storno na fiskalnoj kasi

POZNATI PROBLEMI

Probleme koji se najčešče javljaju u radu sa fiskalnim uređajima smo analizirali u posebnom članku a ovde smo naveli neke od situacija koje su specifične za Galeb fiskalne uređaje. Važno je da naglasimo da su rešenja koja su ovde ponuđena sastavljena na osnovu našeg iskustva i da ne garantujemo da će ona otkloniti nastali problem. Naročito ističemo da ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualno nastalu štetu prilikom primene ovih uputstava. U slučaju da nemate iskustva u radu sa softverom i fiskalnim uređajima predlažemo vam da kontaktirate servisera vašeg fiskalnog uređaja ili našu tehničku podršku.

Prevelika vrednost iznosa kase - Pokušajte da stornirate račun.

Zapis ne postoji / Vrednost suviše mala / Vrednost suviše velika / Content is not allowed in prolog - Pokušajte da obrišete artikle iz uređaja. Ako je uređaj odštampao samo deo fiskalnog isečka, prekinuo štampu i blokirao rad pokušajte da pre brisanja artikala stornirate račun.

Fiskalni isečak započet - Pokušajte da stornirate račun ili da na kasi pritisnete taster Total.

 

Datum poslednje izmene članka: 18.12.2016