1. softkom
 2. baza znanja
 3. instalacija i podešavanje
 4. podešavanje programa sors za komunikaciju sa sef

PODEŠAVANJE PROGRAMA SORS ZA KOMUNIKACIJU SA SEF

SADRŽAJ

Pokretanje kartice za podešavanje elektronskih faktura u programu Sors
Upis adrese SEF i API ključa (ključa za autentifikaciju) u program Sors
Ostala podešavanja programa Sors
Prijava na prortal SEF
Preuzimanje API ključa (ključa za autentifikaciju) sa portala SEF

POKRETANJE KARTICE ZA PODEŠAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA U PROGRAMU SORS

Da biste u poslovnom softveru Sors izvršili podešavanja neophodna za slanje elektronskih faktura na sistem elektronskih faktura (SEF) uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Podešavanja.
 2. U meniju izaberite stavku Podešavanje.
 3. Otvara se prozor za podešavanje programa u kome treba da kliknete na dugme Elektronski dokumenti (koje je označeno brojem 1 na slici koja sledi). Pošto to uradite otvoriće se opcije za podešavanje koje su prikazane na slici ispod.
Kartica za podešavanje za podešavanje e-faktura

UPIS ADRESE SEF I API KLJUČA (KLJUČA ZA AUTENTIFIKACIJU) U PROGRAM SORS

U polju Adresa SEF, koje je na slici označeno brojem 2, mora da bude upisana web adresa SEF na koju se šalju elektronske fakture.

 • Adresa SEF za produkciono okruženje je https://efaktura.mfin.gov.rs. Sve fakture koje se pošalju na produkciono okruženje predstavljaju važeći dokument.
 • Adresa SEF za demo okruženje, na kome možete da vršite testiranje, je https://demoefaktura.mfin.gov.rs. Fakture koje se pošalju na demo okruženje ne predstavljaju važeći dokument, već se ovo okruženje koristi u svrhe testiranja i obuke.

U polje API key za SEF, koje je na slici označeno brojem 3, treba da upišete ključ za autentifikaciju koji se koristi za pristup SEF. Ključ za autentifikaciju (API ključ) možete da preuzmete sa portala SEF na način koji je objašnjen ovde.

OSTALA PODEŠAVANJA PROGRAMA SORS

U padajućem meniju Tekući računi koji se šalju na SEF, koji je na slici označen brojem 4, možete da izaberete tekuće račune koji će u elektronskoj fakturi biti poslati na SEF, odnosno tekuće račune na koje kupac može da izvrši uplatu. Opcije su sledeće:

 1. Svi tekući računi. Ova opcija podrazumeva da se u okviru elektronske fakture na SEF pošalju svi dinarski tekući računi koji su upisani u program Sors a koji nisu stornirani;
 2. Podrazumevani tekući račun. Ova opcija podrazumeva da se u okviru elektronske fakture na SEF pošalje tekući račun koji je označen kao podrazumevani;
 3. Tekući račun koji je izabran prilikom formiranja dokumenta. Ova opcija podrazumeva da se u okviru elektronske fakture na SEF pošalje tekući račun koji je izabran prilikom formiranja fakture.

Ako ispred opcije Pošalji prikaz dokumenta (obrazac za štampu) kao prilog (koja je na slici označena brojem 5) postavite znak za potvrdu, kao prilog elektronske fakture, biće poslat PDF fajl koji sadrži račun u obrascu za štampu računa koji se koristio pre uvođenja sistema elektronskog fakturisanja.

Ako ispred opcije Broj dokumenta se šalje na SEF kao poziv na broj na koji kupac treba da se pozove prilikom plaćanja, koja je na slici označena brojem 6, postavite znak za potvrdu u elektronskoj fakturi će biti poslat broj računa kao broj na koji kupac treba da se pozove prilikom plaćanja.

PRIJAVA NA PORTAL SEF

Portal SEF se nalazi na adresi https://efaktura.mfin.gov.rs a da biste se prijavili potrebno je da posedujete elektronsku identifikaciju. Više informacija o elektronskoj identifikaciji možete da saznate na portalu e-uprave Vlade Srbije na adresi https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna. Za prijavu na portal SEF mogu da se koriste sledeći načini za elektronsku identifikaciju:

 1. Kvalifikovani elektronski sertifikat (koristi se i za plaćanja preko e-bankinga, za prijavu završnog računa i slično)
 2. Pomoću mobilne aplikacije ConsentID. Detaljno uputstvo za kreiranje naloga na Portalu za elektronsku identifikaciju i korišćenje aplikacije ConsentID možete pogledati na sajtu e-uprave Vlade Srbije na linku https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/prijava-mobilnom-aplikacijom

Uputstvo za prijavljivanje na portal SEF možete da pronađete na linku https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=106&cache=sr).

PREUZIMANJE API KLJUČA (KLJUČA ZA AUTENTIFIKACIJU) SA PORTALA SEF

Da biste preuzeli ključ za autentifikaciju (API ključ) prvo je potrebno da se prijavite na portal SEF koji se nalazi na adresi https://efaktura.mfin.gov.rs. Ako se prvi put prijavljujete na portal SEF možete da pročitate uputstvo za prijavu koje se nalazi ovde.

Pošto se prijavite na portal SEF otvoriće web stranica koja je prikazana slici koja sledi.

Web stranica za podešavanje na portalu SEF

Dalje treba da kliknete na opciju Podešavanja (koja je na prethodnoj slici označena brojem 1) i otvoriće se web stranica na kojoj se nalaze opcije za podešavanje. Kliknite na opciju API menadžment (koja je na prethodnoj slici označena brojem 2) i otvoriće se web stranica koja izgleda kao na slici koja sledi.

Web stranica za API menadžment na portalu SEF

Potrebno je da opcija Aktivno (označena brojem 1 na slici) bude uključena.

Ključ za autentifikaciju (API ključ) nalazi se u polju Ključ za autentifikaciju koje je na slici označeno brojem 2. Potrebno je da ovaj ključ prekopirate u prozor za podešavanje programa Sors, u polje API ključ na način koji je objašnjen u prethodnom izlaganju.

Datum poslednje izmene članka: 02.11.2022