1. softkom
 2. baza znanja
 3. prikazivanje lager liste i magacinske kartice

SADRŽAJ

VIDEO

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA LAGER LISTA

Lager lista i magacinska kartica su izveštaji koje program Sors automatski formira na osnovu prethodno napravljenih dokumenata kao što su kalkulacija, račun i drugi. Spisak dokumenata na osnovu kojih se fromiraju lager lista i magacinska kartica možete da vidite ovde.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE LAGER LISTA

 1. Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje lager lista uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet. U meniju kliknite na stavku Lager i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Lager lista.
 2. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje lager liste

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 3 na prethodnoj slici) će se prikazati spisak artikala koji se nalaze na stanju u skladištu. U tekstu koji sledi dajemo spisak kolona u tabeli i opis podataka koji se u njima nalaze.

 1. U koloni Grupa se prikazuje naziv robne grupe kojoj artikal pripada.
 2. U kolonama Šifra i Naziv prikazuju se šifra i naziv artikla.
 3. U koloni Na stanju možete da vidite količinu artikla koja se nalazi u skladištu.
 4. U koloni Rezervisano prikazuje se količina artikla koja je rezervisana za određene kupce. Više o rezervaciji artikla za kupce možete da pročitate ovde.
 5. U koloni Slobodno prikazuje se količina robe koja se nalazi na stanju, a nije rezervisana (Na stanju - Rezervisano)
 6. U koloni Cena može da bude prikazana jedna od sledeće tri cene: nabavna cena, prodajna cena bez PDV, prodajna cena sa PDV. Izbor cene koja će biti prikazana u ovoj koloni možete da izvršite na način koji je opisan ovde.
 7. U koloni Vrednost stanja prikazuje se vrednost ukupne količine artikla koja se nalazi na stanju (Cena * Količina)

U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica lager lista može da bude prikazana za svaku poslovnu jedincu posebno ili za sve poslovne jedinice. Ovaj izbor možete da izvršite u padajućem meniju PJ koji se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1. Odmah pored menija PJ nalazi se polje za unos teksta Stanje na dan koje omogućava da se prikaže stanje robe u skladištu na određeni dan. Podrazumevano se prikazuje stanje robe u skladištu na tekući datum, ali je moguće prikazati stanje na bilo koji dan u prošlosti.

U delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 2 nalaze se kriterijumi za pretraživanje i filtriranje artikala: robna grupa, šifra, naziv artikla...

U delu prozora koji je označen brojem 4 prikazan je zbir vrednosti iz tabele: ukupna količina robe na stanju kao i ukupna vrednost robe na stanju.

U gornjem desnom uglu prozora nalazi se dugme Rezervacije. Ako u tabeli selektujete određeni artikal i zatim kliknete na ovo dugme, na ekranu će se prikazati prozor u kome možete da vidite za koje kupce je izvršena rezervacija artikla (pod uslovom da je rezervacija uopšte izvršena).

Ako kliknete dva puta na određeni artikal u tabeli na ekranu će se prikazati njegova magacinska kartica.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni. Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu lager liste. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE MAGACINSKA KARTICA

Magacinsku karticu za određeni artikal možete da prikažete na dva načina:

 1. Iz prozora u kome se prikazuje lager lista tako što dva puta klikne na artikal čiju karticu želite da prikažete.
 2. Tako što u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet a zatim u meniju kliknite na stavku Lager. Posle toga će se prikazati meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Magacinska kartica.

Prozor za prikazivanje magacinske kartice izgleda kao na slici ispod:

Prozor za prikazivanje magacinske kartice

U polja Naziv artikla i Šifra treba da upišete naziv ili šifru artikla čiju karticu želite da prikažete. Pošto to uradite treba da pritisnete taster Enter ili da kliknete mišem na sličicu lupe i u tabeli će se prikazati kartica izabranog artikla. U slučaju da u okviru istog pravnog lica posluje više poslovnih jedinica kartica artikla se vodi za svaku poslovnu jedinicu posebno. Izbor poslovne jedinice obavlja se u gornjem levom uglu prozora.

IZBOR CENE KOJA SE PRIKAZUJE U LAGER LISTI

Program Sors omogućava da se u lager listi prikazuje jedna od sledeće tri cene:

 1. Nabavna cena
 2. Prodajna cena bez PDV
 3. Prodajna cena cena sa PDV

Cena koja se prikazuje u lager listi podešava se za svaku poslovnu jedinicu posebno i to prilikom unosa ili izmene podataka o poslovnoj jedinici. Da biste izvršili izbor cene koja će se prikazivati u lager listi uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Podešavanje. U meniju kliknite na stavku Poslovne jedinice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled PJ.
 2. Na ekranu se prikazuje prozor za pregled poslovnih jedinica u kome treba da kliknete na sličicu lupe da bi se prikazao spisak svih poslovnih jedinica.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na željenu poslovnu jedinicu i na ekranu će se prikazati meni u kome je potrebno da izaberete opciju Izmeni.
 4. Pošto to uradite prikazaće se prozor za izmenu poslovne jedinice. U ovom prozoru pronađite padajući meni Podrazumevana cena u lager listi i u njemu izaberite cenu.
 5. Kada završite sa izborom cene kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

Datum poslednje izmene članka: 24.02.2014