1. softkom
 2. baza znanja
 3. izveštaji o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni

IZVEŠTAJI O PROMETU ROBE I OSTVARENOJ RAZLICI U CENI

SADRŽAJ

Izveštaj o prometu robe sa spiskom artikala
Izveštaj o prometu robe po danima
Izveštaj o prometu robe sa nabavnim cenama

IZVEŠTAJ O PROMETU ROBE SA SPISKOM ARTIKALA

U izveštaju o prometu robe sa spiskom artikala prikazuju se svi artikli koji su prodati ili izdati u određenom periodu kao i artikli koji su vraćeni od strane kupca zajedno sa prodajnom cenom i prodajnom vrednošću. Ovaj izveštaj pruža kompletan uvid u prihod preduzeća u određenom periodu. Korisnici koji upotrebljavaju program za maloprodaju u ovom izveštaju mogu da vide i način plaćanja (gotovina, kartica, ček, virman). Izveštaj o prometu robe sa spiskom artikala formira se automatski na osnovu sledećih dokumenata:

 1. Maloprodajni račun (prikazuju se svi artikli koji se nalaze na maloprodajnim računima izdatim u navedenom preriodu zajedno sa prodajnom cenom i prodajnom vrednošću)
 2. Veleprodajni račun (prikazuju se svi artikli koji se nalaze na veleprodajnim računima izdatim u navedenom preriodu zajedno sa prodajnom cenom i prodajnom vrednošću)
 3. Otpremnica (prikazuju se svi artikli koji se nalaze na otpremnicama izdatim u navedenom preriodu zajedno sa prodajnom cenom i prodajnom vrednošću)
 4. Povratnica kupca (prikazuju se svi artikli koji su vraćeni od stane kupaca u navedenom preriodu zajedno sa prodajnom cenom i prodajnom vrednošću u minusu)

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe sa spiskom artikala uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Promet.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe sa artiklima

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 2 na prethodnoj slici) će se prikazati izveštaj o prometu robe. U tekstu koji sledi dajemo spisak kolona u tabeli i opis podataka koji se u njima nalaze:

 1. Dokument - prikazuje se vrsta dokumenta (može da bude račun, otpemnica, povratnica)
 2. Naziv poslovne jedinice - prikazuje naziv organizacione jedinice u kojoj je promet izvršen.
 3. Datum - prikazuje se datum prometa robe.
 4. Vreme - prikazje se vreme prometa robe (hh:mm)
 5. Korisnik - prikazuje se korisnik koji je robu izdao, odnosno korisnik koji je napravio dokument (račun, otrpemnicu ili povratnicu)
 6. Broj - prikazuje se broj dokumenta
 7. Šifra proizvoda - prikazuje se šifra proizvoda
 8. Naziv proizvoda - prikazje se naziv proizvoda
 9. Jedinica mere - prikazuje se jedinica mere proizvoda
 10. Količina - prikazuje se prodata (ili vraćena) količina
 11. Prodajna cena - prikazuje se prodajna cena artikla
 12. Prodajna vrednost - prikazuje se prodajna vrednost artikla
 13. Gotovina - prikazuje se iznos koji je plaćen gotovinom (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju
 14. Kartica - prikazuje se iznos koji je plaćen karticom (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju)
 15. Ček - prikazuje se iznos koji je plaćen čekom (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju)
 16. Virman - prikazuje se iznos koji je plaćen virmanski (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju)

U gornjem levom delu ekrana koji je na slici označen brojem 2 prikazani su filteri za pretragu:

 1. Poslovna jedinica - omogućen je prikaz prometa robe po organizacionim jedinicama
 2. Pregled po datumu izdavanja - ako se pored ove opcije nalazi znak za potvrdu u tabeli će biti prikazani dokumenti koji su napravljeni u periodu koji je upisan u poljima Od i Do, odnosno izveštaj će se odnositi na period koji je naznačen u navedenim poljima
 3. Korisnik (prikazuje se samo u programu za maloprodaju) - ako u ovom padajućem meniju izaberete određenog korisnika programa (korisnički nalog) u tabeli će biti prikazani samo dokumenti koje je napravio izabrani korisnik.
 4. Pregled po satima (prikazuje se samo u programu za maloprodaju) - Ova mogućnost se koristi za analizu prometa u maloprodajnom objektu u određenim delovima dana. Ako se pored ove opcije nalazi znak za potvrdu u tabeli će biti prikazani dokumenti koji su napravljeni samo u periodu koji je upisan u poljima Od i Do, odnosno izveštaj će se odnositi na period koji je naznačen u navedenim poljima.

U donjem delu prozora (označen brojem 3 na prethodnoj slici) nalazi se suma svih podataka koji su prikazani u tabeli. U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 nalaze se komande za izvoz tabele u eksel i štampu izveštaja.

IZVEŠTAJ O PROMETU ROBE PO DANIMA

U izveštaju o prometu robe po danima prikazuje se ukupna vrednost prodate i izdate robe umanjena za vrednost robe koja je vraćena od strane kupca. Formula po kojoj se forimira ovaj izveštaj izgleda ovako: račun + otpremnica - povratnica kupca.

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe po danima uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Promet po danu.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe po danima

Izveštaj o prometu robe po danima će se prikazati u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 2 odmah pošto kliknete na sličicu lupe. Sledi spisak kolona kao i opis podataka koji se u njima nalaze:

 1. Naziv poslovne jedinice - prikazuje naziv organizacione jedinice u kojoj je promet izvršen.
 2. Datum - prikazuje se datum prometa robe
 3. Vrednost - prikazuje se prodajna vrednost robe koja je prodata na dan koji je naveden u koloni Datum (račun + otpremnica - povratnica kupca)
 4. Gotovina - prikazuje se vrednost robe koja je navedenog dana plaćena gotovinom (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju
 5. Kartica - prikazuje se iznos koji je navedenog dana plaćen karticom (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju)
 6. Ček - prikazuje se iznos koji je navedenog dana plaćen čekom (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju)
 7. Virman - prikazuje se iznos koji je navedenog dana plaćen virmanski (kolona je prikazana samo u programu za maloprodaju)

U gornjem levom delu ekrana koji je na slici označen brojem 2 prikazani su filteri za pretragu. Ovi filteri su identični kao u prozoru u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe sa spiskom artikala koje smo detaljno opisali u prethodnom izlaganju tako da nema potrebe da se ovde ponavljamo.

Sumu svih podataka koji su prikazani u tabeli možete da vidite u donjem delu prozora koji je na slici označen brojem 3. U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 nalaze se komande za izvoz tabele u eksel i štampu izveštaja.

IZVEŠTAJ O PROMETU ROBE SA NABAVNIM CENAMA

U izveštaju o prometu sa nabavnim cenama prikazuje se nabavna i prodajna vrednost prodate i izdate robe umanjena za vrednost robe koja je vraćena od strane kupca kao i ostvarena razlika u ceni. Formula po kojoj se forimira ovaj izveštaj izgleda ovako: račun + otpremnica - povratnica kupca.

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe sa nabavnim cenama uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Promet i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Promet (sa nabavnim cenama).
 3. Na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor u kome se prikazuje izveštaj o prometu robe sa nabavnim cenama

Izveštaj će biti prikazan u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 2 odmah pošto kliknete na sličicu lupe. U nastavku dajemo spisak kolona kao i objašnjenja podataka koji se u njima nalaze.

 1. Naziv poslovne jedinice - prikazuje naziv organizacione jedinice u kojoj je promet izvršen.
 2. Datum - prikazuje se datum prometa robe
 3. Količina - prikazuje se ukupan broj prodatih artikala (podatak je koristan isključivo ako preduzeće vrši prodaju artikala koji imaju istu jedinicu mere)
 4. Nabavna vrednost - prikazuje se nabavna vrednost robe koja je prodata na dan koji je naveden u koloni Datum (račun + otpremnica - povratnica kupca)
 5. Poreska osnovica - prikazuje se vrednost poreske osnovice za robu koja je prodata na dan koji je naveden u koloni Datum.
 6. Vrednost PDV - prikazuje se vrednost PDV za robu koja je prodata na dan koji je naveden u koloni Datum.
 7. Prodajna vrednost - prikazuje se prodajna vrednost robe koja je prodata na dan koji je naveden u koloni Datum.
 8. Razlika u ceni - prikazuje se razlika u ceni za robu koja je prodata na dan koji je naveden u koloni Datum (poreska osnovica - nabavna cena).

U gornjem delu ekrana koji je na slici označen brojem 2 prikazani su filteri za pretragu.

 1. Poslovna jedinica - omogućen je prikaz prometa robe po organizacionim jedinicama
 2. Od dana do dana - izveštaj se odnosi na period koji je naznačen u navedenim poljima
 3. Grupiši poslovne jedinice. Ako se pored ove opcije nalazi znak za potvrdu promet po poslovnim jedinicama će biti grupisan i obrnuto ako se pored ove opcije nema znaka za potvrdu promet će biti prikazan posebno za svaku poslovnu jedinicu.

Ukupna vrednost svih podataka koji su prikazani u tabeli nalazi se u donjem delu prozora koji je na slici označen brojem 3 dok se u delu prozora koji je na slici označen brojem 4 nalaze komande za izvoz tabele u eksel i štampu izveštaja.

Datum poslednje izmene članka: 08.09.2013