1. softkom
 2. baza znanja
 3. robne grupe

ROBNE GRUPE

SADRŽAJ

Šta su robne grupe i čemu služe
Nova robna grupa
Pregled i izmena robnih grupa
Podgrupe

ŠTA SU ROBNE GRUPE I ČEMU SLUŽE

Upotreba robnih grupa omogućava jednostavnije sortiranje i pregledanje artikala kao i efikasnije izveštavanje. Pod robnom grupom se podrazumeva određena kategorija artikala. Na primer, cigarete Marlboro pripadaju robnoj grupi "Cigarete", Coca Cola pripada robnoj grupi "Bezalkoholna pića" ...

U izveštajima o prodaji, lager listi i drugim dokumentima artikli mogu da se prikazuju po robnoj grupi. Na primer, moguće je prikazivanje artikala koji se nalaze na stanju u skladištu a koji pripadaju robnoj grupi "Cigarete".

Korišćenje više robnih grupa u cilju kategorisanja artikala nema smisla ako preduzeće vrši prodaju malog broja artikala koji mogu da se podvedu pod jednu kategoriju.

NOVA ROBNA GRUPA

Robnu grupu možete da otvorite na dva načina: prilikom unosa ili izmene artikla ili preko prozora za unos robne grupe. Ovde ćemo objasniti kako možete da otvorite robnu grupu preko preko prozora za unos robne grupe:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet (u slučaju da koristite program za fakturisanje umesto da kliknete na stavku Robni promet potrebno je da kliknete na stavku Kupci).
 2. U meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos robne grupe. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor za unos robne grupe.
 3. U polje za unos teksta uneste naziv robne grupe i kliknite na dugme Snimi.

PREGLED I IZMENA ROBNIH GRUPA

Prethodno otvorene robne grupe možete da prikažete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet
 2. U meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled robne grupe. Odmah zatim na ekranu će se prikazati prozor za pregled robne grupe.
 3. Kliknite na sličicu lupe i u tabeli će se prikazati sve robne grupe koje su otvorene.
 4. Ako u polje za unos teksta Naziv unesete deo naziva određene robne grupe i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe, u tabeli će se prikazati sve robne grupe koje u svom nazivu imaju kombinaciju slova koja ste upisali.
 5. Naziv robne grupe možete da izmenite na sledeći način:
  • Kliknite desnim tasterom miša na naziv robne grupe koji želite da izmenite
  • Na ekranu se prikazuje meni u kome je potrebno da izaberete stavku Izmeni
  • Pošto to uradite otvara se prozor za izmenu naziva robne grupe

PODGRUPE

Program Sors omogućava grupisanje artikala po grupama i podgrupama. Na primer, robna grupa može da bude skup artikala koji imaju zajedničke karakteristike (npr: cigarete, bezalkoholna pića..) dok podgrupa može da bude naziv dobavljača.

Podgrupe su u programu Sors podrazumevano isključene, odnosno ne mogu da se upotrebljavaju, a korisnik može da ih uključi na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Opšta koja se nalazi u gornjem delu prozora
 4. Pronađite opciju Prikazuj drugu robnu grupu
 5. Postavljanjem znaka za potvrdu pored ove opcije omogućavate korišćenje podgrupa i obrnuto ako pored ove opcije nema znaka podgrupe neće moći da se koriste
 6. Kada izvršite izbor kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora

Ako podesite program za prikazivanje podgrupa na način koji je opisan u prethodnom izlaganju, novu podgrupu možete da otvorite na gotovo identičan način kao i robnu grupu. Obzirom da je postupak otvaranja podgrupe gotovo identičan postupku otvaranja robne grupe ovde se nećemo ponavljati već ćemo vas uputiti da pročitate odeljak o otvaranju robne grupe. Jedina razlika između otvaranja robne grupe i podgrupe je u koraku 2: umesto da kliknete na stavku Unos robne grupe potrebno je da kliknete na stavku Unos druge robne grupe.

Slično je i sa pregledom i izmenom podgrupa: postupak je gotovo identičan kao postupak pregleda i izmena robnih grupa. Razlika je samo u što u koraku 2 umesto na stavku Pregled robne grupe treba da kliknete na stavku Pregled druge robne grupe.

Datum poslednje izmene članka: 16.02.2014