1. softkom
 2. baza znanja
 3. spisak obaveza po kupcima i kartice kupaca

SPISAK OBAVEZA PO KUPCIMA I KARTICE KUPACA

SADRŽAJ

Video
Spisak obaveza kupaca
Prikazivanje kartice kupca

VIDEO

SPISAK OBAVEZA KUPACA

Spisak obaveza kupaca je izveštaj koji program Sors forimira automatski, a u kome su prikazani kumulatvni podaci o zaduženjima, uplatama i dugovanjima kupaca. Da biste prikazali ovaj izveštaj uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Kupci
 2. U meniju kliknite na stavku Kartice kupaca i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Zaduženje po kupcima. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje spiska obaveza po kupcima

Pošto kliknete na sličicu lupe, koja se nalazi u gornjem delu ekrana, u tabeli će se prikazati spisak obaveza kupaca.

 1. U koloni Naziv prikazuje se naziv kupca.
 2. U koloni Zaduženje prikazuje se zbir vrednosti svih faktura koje su izdate kupcu.
 3. U koloni Uplaćeno prikazuje se zbir svih uplata kupaca.
 4. U koloni Odobreno prikazuje se zbir vrednosti svih knjižnih odobrenja koja su izdata kupcu.
 5. U koloni Razduženje ukupno prikazuje se zbir svih uplata i knjižnih odobrenja (kolona Uplaćeno + kolona Odobreno)
 6. U koloni Za uplatu prikazuje se ukupno dugovanje kupca (kolona Zaduženje - kolona Razduženje).
 7. U koloni Dospeva na dan prikazuje se iznos koji dospeva na naplatu na dan koji je upisan u polje Dospeva, koje se nalazi u gornjem delu prozora. Iznos koji dospeva na naplatu na određeni dan računa se na osnovu datuma valute koji se upisuje prilikom izdavanja računa.

U gornjem delu prozora nalazi se padajući meni Tip kupca u kome možete da izaberete da li će se u tabeli prikazivati domaći kupci ili ino kupci.

U donjem delu prozora možete da vidite zbir podataka koji su prikazani u tabeli: ukupno zaduženje svih kupaca, ukupno razduženje svih kupaca, ukupno dugovanje svih kupaca.

Ako dva puta kliknete mišem na određenog kupca u tabeli na ekranu će se prikazati prozor u kome možete da vidite njegovu karticu.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu spiska obaveza kupaca. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

PRIKAZIVANJE KARTICE KUPCA

Karticu kupca mežete da se prikažete na dva načina:

 1. Tako što u spisku obaveza kupaca kliknete na kupca čiju karticu želite da prikažete.
 2. Tako što komandnom meniju kliknete na stavku Kupci a zatim u meniju na stavku Kartice kupaca. Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Kartice kupaca.

Prozor za prikazivanje kartice kupaca izgleda kao na slici ispod:

Prozor za prikazivanje kartice kupaca

U gornjem levom uglu prozora nalazi se polje Kupac u kome je potrebno da izaberete kupca čiju karticu želite da prikažete. Pošto izaberete kupca treba da kliknete na sliku lupe i kartica će biti prikazana u tabeli. U slučaju da ste kartici kupca pristupili preko spiska obaveza kupaca, kako je opisano koraku 1, polje Kupac je automatski popunjeno.

U tabeli se prikazuju sve finansijske promene koje se odnose na izbaranog kupca: svi računi, knjižna zaduženja, knjižna odobrenja, uplate ... Crvenom bojom prikazani su računi i druga zaduženja kupca dok su zelenom bojom prikazane uplate, knjižna odobrenja i druga razduženja kupca.

 1. U koloni Datum prikazuje se datum promene (npr. datum izdavanja računa ili datum plaćanja)
 2. U koloni Datum valute prikazuje se datum dospeća fakture na naplatu.
 3. U koloni Osnov se prikazuje osnov promene: račun, uplata i dr.
 4. U koloni Broj dokumenta prikazuje se broj dokumenta (npr. broj računa ili broj knjižnog odobrenja).
 5. U koloni Zaduženje je prikazan iznos zaduženja (npr. iznos računa).
 6. U koloni Razduženje je prikazan iznos razduženja (npr. iznos uplate).
 7. U koloni Saldo je prikazano stanje obaveze kupca posle promene.

U donjem delu prozora možete da vidite zbir podataka koji su prikazani u tabeli: ukupno zaduženje kupca, ukupno razduženje kupca, ukupnu obavezu ...

Ako dva puta kliknete mišem na određeni dokument u tabeli (npr. na račun) on će se prikazati na ekranu.

U gornjem delu prozora nalazi se sekcija Pretraga po datumu. Ako u ovoj sekciji postavite znak za potvrdu pored opcije Prikaži promet u periodu u tabeli će biti prikazane samo finansijske promene koje su nastale u periodu koji je naznačen u poljima Od i Do.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu kartice kupca. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 25.10.2012