1. softkom
  2. baza znanja
  3. štampa nalepnica sa cenama

ŠTAMPA NALEPNICA SA CENAMA

SADRŽAJ

Prozor za štampu nalepnica sa cenama
Štampa nalepnica

PROZOR ZA ŠTAMPU NALEPNICA SA CENAMA

Štampanje nalepnica sa važećim prodajnim cenama se u programu Sors obavlja veoma jednostavno. Da biste prikazali prozor za štampu nalepnica sa cenama uradite sledeće:

  1. Prvo je potrebno da u komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
  2. Zatim u meniju treba da izaberete stavku Nalepnice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Štampa cena. Odmah potom na ekranu se prikazuje prozor sa slike koja sledi:
Prozor za štampu nalepnica sa cenama

U tabeli koja je na slici označena brojem 3 će biti prikazani oni artikli koji odgovaraju kriterijumima za pretraživanje koji se nalaze u gornjem delu ekrana (označen brojem 1 na slici). Više o pretraživanju artikala možete da saznate ovde.

Poslednje dve kolone u tabeli koja je na slici označena brojem 3 su Štampaj i Broj nalepnica. Štampaće se samo nalepnice sa cenama za one artikle pored kojih u koloni Štampaj stoji znak za potvrdu i to u onom broju primeraka (kopija) koji je upisan u kolonu Broj nalepnica. Korisnik može da odredi artikle za koje će nalepnice sa cenama biti odštampane tako što će da postavi ili da ukloni znak za potvrdu iz kolone Štampaj. U koloni Broj nalepnica je podrazumevano prikazana količina artikla koja se nalazi na stanju u skladištu a ovaj broj može da bude izmenjen tako što se u ovo polje upiše novi broj.

U levom delu ekrana koji je na slici označen brojem 2 nalaze se sledeće opcije:

  1. Postavi broj cena 1. Ovo dugme omogućava da se u kolonu Broj nalepnica pored svih artikala postavi broj 1, čime se određuje da će se sve nalepnice štampati u jednom primerku.
  2. Poništi sve za štampu. Ovo dugme uklanja znak za potvrdu pored svih artikala. Koristi se uglavnom kada je potrebno odštampati manji broj nalepnica. U takvim slučajevima je lakše prvo ukloniti znak za potvrdu pored svih artikala a onda ga klikom miša postaviti pored onih artikala za koje je potrebno odštampati nalepnice.
  3. Označi sve za štampu. Klikom na ovo dugme možete da postavite znak za potvrdu pored svih artikala.
  4. Prikaži samo poslednju cenu. Ako je ova opcija čekirana biće odštampane važeće prodajne cene artikla.
  5. Prikaži poslednje dve cene. Ova opcija omogućava da se na nalepnici odštampaju važeća cena i cena koja prethodi važećoj a koja će biti prekrižena. Koristi se za vreme raspodaja kada prodavac želi da istakne sniženje cena (cena koja je prekrižena je veća nego važeća cena).

ŠTAMPA NALEPNICA SA CENAMA

U donjem desnom delu prozora za štampu nalepnica sa cenama nalazi se polje za potvrdu Štampaj cene sa okvirom. Ovo polje treba da bude čekirano u slučaju da se nalepnice štampaju na samolepljivom papiru formata A4 koji nije unapred podeljen na delove. U tom slučaju nalepnice će biti odštampane sa linijama po kojima treba da budu sečene.

U suprotnom, ako ova opcija nije čekirana, nalepnice će biti odštampane bez linija za sečenje, u formatu A4 koji je podeljen na 4 nalepnice u redu koje su raspoređene u 9 redova (4 nalepnice x 9 redova). Radi se o standardnom fromatu nalepnica koji može da se kupi u svakoj knjižari.

Nalepnice možete da prikažete u obrascu za štampu tako što kliknete na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu ekrana. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012