1. softkom
 2. baza znanja
 3. unos, pregled i izmena kupaca

UNOS, PREGLED I IZMENA KUPACA

SADRŽAJ

Unos kupaca
Pregled i izmena kupaca

UNOS KUPACA

Prozor za unos podataka o kupcima se pokreće na različite načine u različitim verzijama programa Sors:

Da biste pokrenuli program za unos podataka o kupcima uradite sledeće:

 1. U slučaju da koristite program za veleprodaju ili program za fakturisanje uradite sledeće:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
  • U meniju ponovo kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos kupaca.
 2. U slučaju da koristite program za maloprodaju uradite sledeće:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja.
  • U meniju kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos kupca.
 3. U slučaju da koristite program za finansijsko knjigovodstvo uradite sledeće:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Finansijsko.
  • U meniju kliknite na stavku Partneri i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos kupca.
 4. Prozor za unos podataka o kupcima izgleda kao na slici koja sledi:
Prozor za unos kupaca

U delu prozora Osnovni podaci možete da izaberete tip kupca (domaći ili inostrani), upišete podatke kao što su naziv kupca, adresa i PIB dok u delu prozora Podaci za kontakt možete da upišete osobu za kontakt, telefone i mejlove...

U slučaju da ste kupcu odobrili trajni rabat na proizvode možete da ga upišete u polje Rabat. Ugovoreni rabat će se automatski prikazivati prilikom izrada predračuna, računa i drugih dokumenata za kupca.

Ako se u preduzeću prati naplata i prodaja robe po komercijalistima, odnosno kada se kupci vezuju za određenog komercijalistu ili menadžera prodaje, u polje Komercijalista treba postaviti komercijalistu koji je zadužen za kupca. U slučaju da ne pratite naplatu i prodaju robe po komercijalistima ovo polje treba da ostane prazno.

U slučaju da koristite program za finansijsko knjigovodstvo u polje Konto treba da upišete račun na koji knjižite potraživanja od kupaca. Ovo polje se automatski popunjava u slučaju izbora domaćeg kupca na 2020 a u slučaju ino kupca na 2030. Ako ne koristite program za finansijsko knjigovodstvo ovo polje za vas nije od značaja.

Pošto upišete sve podatke kliknite na dugme Snimi i kupac će biti upisan u bazu.

PREGLED I IZMENA KUPACA

Prozor za pregled kupaca se pokreće na različite načine u različitim verzijama programa Sors:

 1. U slučaju da koristite program za veleprodaju ili program za fakturisanje uradite sledeće:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
  • U meniju ponovo kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kupaca.
 2. U slučaju da koristite program za maloprodaju uradite sledeće:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja.
  • U meniju kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kupca.
 3. U slučaju da koristite program za finansijsko knjigovodstvo uradite sledeće:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Finansijsko.
  • U meniju kliknite na stavku Partneri i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kupca.
 4. Prozor za pregled kupaca izgleda kao na slici ispod:
Prozor za pregled kupaca

U levom delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1 nalaze se kriterijumi za pretraživanje kupaca. Najvažniji od njih su:

 1. Naziv. Ako u ovo polje unesete naziv ili deo naziva kupca i pritisnete taster Enter u tabeli će se prikazati kupci u čijem nazivu postoji kombinacija slova koju ste prethodno upisali. Ako je čekirano polje Prikaži samo tačne nazive onda će biti prikazani samo kupci čiji je naziv identičan tekstu koji ste upisali.
 2. PIB. Pošto u ovo polje unesete PIB kupca i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati kupac čiji PIB ste upisali.
 3. Grad. Ako u ovo polje upišete određeni grad i kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati svi kupci iz grada koji ste upisali.

Kriterijumi za pretraživanje mogu međusobno da se kombinuju pa tako u polje Grad možete da upišete određeni grad a polje Naziv deo naziva kupca. Kao rezultat pretrage u tabeli će se prikazati kupci koji u svom nazivu imaju upisanu kombinaciju slova, a sedište im je u gradu koji ste upisali. Ako sva polja ostavite prazna i kliknete mišem na sličicu lupe u tabeli će biti prikazani svi kupci koji postoje u bazi podataka.

Ako desnim tasterom miša kliknete na određenog kupca u tabeli prikazaće se padajući meni sa sledećim opcijama:

 1. Prikaži kupca. Ako kliknete mišem na ovu opciju otvoriće se prozor u kome možete da vidite sve podatke o kupcu. Ovaj prozor izgleda kao prozor za unos kupaca, a osim na ovaj način možete da ga pokrenete i ako kliknete dva puta na određenog kupca u tabeli.
 2. Izmeni. Pošto kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor za izmenu kupaca. Izmena kupaca se vrši na identičan način kao i unos kupaca.
 3. Podaci o unosu. Klikom na ovu opciju prikazaće se prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu kupca kao i vremenu unosa, odnosno izmene.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu kupaca. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012