1. softkom
 2. proizvodi
 3. interna otpremnica

INTERNA OTPREMNICA

Interna otpremnica je dokument kojim se evidentira prenos robe u okviru istog pravnog lica. Na internoj otpremnici se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Važno je da napomenemo da prilikom prenosa robe između poslovnih jedinica nastaju dva dokumenta: interna otpremnica i interna kalkulacija. Otpremnica se pravi za poslovnu jedinicu iz koje se roba otprema, a kalkulacija se pravi za poslovnu jedinicu u koju se roba prima.

Internu kalkulaciju program Sors pravi automatski, na osnovu interne otpremnice koju pravi korisnik programa.

Detaljno uputstvo za rad sa internim otpremnicama u programu Sors nalazi se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU INTERNE OTPREMNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje interna otpremnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Interna otpremnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje u poslovnoj jedinici iz koje se roba otprema i obrnuto - količina robe na lageru se uvećava u poslovnoj jedinici u kojoj se roba prima.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u internoj otpremnici.
 3. KEP. Vrednost robe koja se nalazi u internoj otpremnici se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se finansijski evidentira izlaz robe iz poslovne jedinice.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAŽIVANJE INTERNIH OTPREMNICA

Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Tako korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve otpremnice za robu koja je preneta u poslovnu jedinicu "Novi Sad" u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period izdavanja robe i poslovnu jedinicu u koji je roba poslata).

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja:

 1. poslovna jedinica prijema robe
 2. poslovna jedinica iz koje je roba otpremnjena
 3. broj otpremnice
 4. period izdavanja robe
 5. naziv artikla
 6. šifra artikla