KEP - KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA

KEP je obrazac propisan pravilnikom u kome se finansijski prikazuje ulaz, izlaz i stanje robe u skladištu. Program Sors automatski formira ovaj obrazac na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Knjiga evdiencije prometa (KEP)

Detaljna uputstva za rad sa KEP knjigom možete da pronađete u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA KEP KNJIGA

KEP se automatski formira na osnovu sledećih dokumenata:

  1. Kalkulacija. Prodajna vrednost robe iz kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja, čime se finansijski evidentira ulaz robe u skladište.
  2. Nivelacija. Vrednost nivelacije se prikazuje na strani zaduženja. Na taj način se evidentira promena vrednosti robe u skladištu.
  3. Račun. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
  4. Otpremnica. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
  5. Povratnica (kupac). Vrednost po kojoj je roba prodata kupcu se prikazuje u minusu na strani razduženja, što uzrokuje umanjenje ukupne vrednosti robe koja je izlašla iz skladišta.
  6. Povratnica (dobavljac). Prodajna vrednost robe koja je vraćena dobavljaču se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
  7. Otpis. Prodajna vrednost otpisane robe se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.