1. softkom
 2. proizvodi
 3. lager lista

LAGER LISTA I MAGACINSKA KARTICA

Lager lista je dokument u kome se prikazuje stanje i vrednost robe koja se nalazi u skladištu. Ovaj dokument se u programu Sors formira automatski i to na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, računa, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Pogledajte na ovoj stranici:

VIDEO - LAGER LISTA

LAGER LISTA

Program Sors omogućava korisniku da jednim klikom miša prikaže spisak svih artikala koji se nalaze u magacinu zajedno sa sledećim podacima:

 1. Robna grupa
 2. Naziv artikla
 3. Šifra artikla
 4. Količina na stanju
 5. Količina koja je rezervisana za određene kupce (više o rezervaciji robe za kupce možete da saznate u našoj bazi znanja).
 6. Cena artikla
 7. Vrednost
Lager lista

Postoji mogućnost prikazivanja lager liste po nabavnim cenama u dinarima, nabavnim cenama u evrima ili po prodajnim cenama.

Detaljna uputstva za rad sa lager listom u programu Sors nalaze se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA LAGER LISTA

Lager lista se automatski formira na osnovu sledećih dokumenata:

 1. Kalkulacija. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane na kalkulaciju.
 2. Nivelacija. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama iz poslednje nivelacije.
 3. Račun. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu robe koja se nalazi u računu (opciono*).
 4. Otpremnica. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu robe koja se nalazi u otpremnici (opciono*).
 5. Povratnica (kupac). Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u povratnici.
 6. Povratnica (dobavljac). Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u povratnici.
 7. Otpis. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja je otpisana.

*Korisnik može da izvrši podešavanja programa tako da račun ne umanjuje stanje magacina, odnosno da nema nikakav uticaj na lager listu. Isto se odnosi i na otpremnice.

PRETRAŽIVANJE LAGER LISTE

Program Sors omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka. Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi lager listu za poslovnu jedincu Novi Sad na dan 1.1.2015".

Sledeći kriterijumi mogu da se kombinuju prilikom pretraživanja lagre liste:

 1. Naziv artikla
 2. Šifra artikla
 3. Robna grupa
 4. Lager na dan
 5. Poslovna jedinica

MAGACINSKA KARTICA (KARTICA ROBE)

Magacinska kartica ili kartica robe je dokument u kome se prikazuju sve promene koje se odnose na određeni artikal. Ovaj dokument formira se automatski za svaku poslovnu jedinicu a na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, računa, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Magacinska kartica

Detaljno uputstvo za rad sa magacinskom karticom nalaze se u našoj bazi znanja.