1. softkom
 2. proizvodi
 3. nivelacija

NIVELACIJA

Nivelacija je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira promena cene robe u magacinu. Nivelacija cena se u programu Sors obavlja veoma jednostavno: dovoljno je da se u obrascu za izradu nivelacije selektuju artikli čija cena treba da bude promenjena i da se izabere jedna od mogućnosti za obračun nove cene robe.

Pogledajte na ovoj stranici:

VIDEO - NIVELACIJA

IZRADA NIVELACIJE

Prozor koji se u programu Sors koristi za izradu nivelacije je logičan i jednostavan za upotrebu.

Nivelacija

Nova prodajna cena se automatski obračunava na jedan od sledećih načina:

 1. Upisom nove marže. Sors će automatski na nabavnu cenu artikla obračunati novu maržu koju je korisnik upisao i na taj način formirati novu prodajnu cenu.
 2. Upisom željene razlike u ceni. Sors će na nabavnu cenu artikla dodati razliku u ceni koju je korisnik upisao i na taj način formirati prodajnu cenu.
 3. Upisom željene prodajne cene bez PDV. Sors će na osnovu prodajne cene koju je upisao korisnik obračunati razliku u ceni i maržu, PDV i ukupnu prodajnu cenu (sa PDV).
 4. Upisom željene prodajne cene sa PDV. Sors će na osnovu prodajne cene koju je upisao korisnik obračunati razliku u ceni i maržu i PDV.
 5. Upisom procenta poskupljenja, odosno pojeftinjenja robe. Sors će na osnovu stare cene i procenta pojeftinjenja, odnosno poskupljenja automatski obračunati novu prodajnu cenu robe.
Način obračuna cene

Cena može da se obračuna za jedan ili za više artikala odjednom. To znači da korisnik može jednim potezom da izvrši promenu cene svih artikala (ili određene robne grupe).

Postoje i mogućnosti za zaokruživanje cene:

 1. Zaokruživanje decimalne vrednosti (3.567,22 DIN = 3.567,00 din)
 2. Zaokruživanje na 10 dinara (3.567,22 DIN = 3.570,00 din)
 3. Zaokruživanje na 100 dinara (3.567,22 DIN = 3.600,00 din)

Osim što ima niz mogućnosti za obračun cene Sors automatski obavlja i druge radnje kao što su računanje ukupne razlike između stare i nove prodajne cene, ukupne prodajne vrednosti, obračun PDV...

Detaljno uputstvo za rad sa nivelacijama nalazi se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU NIVELACIJE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje nivelacija utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Nivelacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira na osnovu novih prodajnih cena.
 2. Lager lista. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava novim prodajnim cenama.
 3. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u nivelaciji.
 4. KEP. Vrednost nivelacije, odnosno razlika između stare i nove prodajne vrednosti robe, se prikazuje na strani zaduženja u KEP.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAGA NIVELACIJE - IZVEŠTAJI NA OSNOVU NIVELACIJE

Korisnik ima mogućnosti da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodini tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Pravljenje izveštaja i sastavljanje upita

Korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve nivelacije napravljenje periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015 za artikal štampač". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period nivelacije i artikal) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazane nivelacije na kojima se nalazi artikal štampač u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja:

 1. Broj nivelacije
 2. Period izrade nivelacije
 3. Naziv artikla
 4. Šifra artikla
 5. Poslovna jedinica