1. softkom
  2. proizvodi
  3. otpis robe

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podatke: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost.

Obrazac za otpis robe

U našoj bazi znanja nalaze se detaljna uputstva za rad sa obrascom za evidenciju otpisa robe.

DOKUMENTI NA OSNOVU OTPISA

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje otpis utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Otpis se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

  1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u otpisu.
  2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se otpisuje.
  3. KEP. Otpis se prikazuje na strani zaduženja u minusu i na taj način se finansijski evidentira izlaz robe iz skladišta.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.