1. softkom
  2. proizvodi
  3. otpremnica

OTPREMNICA

Otpremnica je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira izlaz robe iz magacina. Obrazac za izradu otpremnice u programu Sors je napravljen tako da bude jednostavan za upotrebu i razumljiv svima.

Pogledajte na ovoj stranici:

VIDEO PREZENTACIJA - OTPREMNICA

IZRADA OTPREMNICE

Izrada otpremnice u programu Sors je veoma jednostavna operacija: prvo je potrebno izabrati kupca a zatim i upisati artikle, što se radi tako što se unese šifra ili naziv artikla i zatim klikne na dugme za upis na otpremnicu.

Otpremnica unos

Detaljno uputstvo za rad sa otpremnicama nalazi se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU OTPREMNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje otpremnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Otpremnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente::

  1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u otpremnici.
  2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u otpremnici.
  3. KEP. Otpremnica se prikazuje na strani razduženja u KEP.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAGA OTPREMNICA - IZVEŠTAJI NA OSNOVU OTPREMNICE

Program Sors je karakterističan po tome što omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve otpremnice za robu koja je otpremljena kupcu SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period prodaje robe i kupca) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazane otpremnice za kupca SoftKom izdate u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja:

  1. kupac
  2. broj
  3. period izdavanja robe
  4. naziv artikla
  5. šifra artikla