1. softkom
 2. proizvodi
 3. povratnica

POVRAĆAJ ROBE OD STRANE KUPCA

Povratnica je dokument kojim se evidentira povraćaj robe koja je prethodno prodata kupcu. Evidencija povraćaja robe podrazumeva obradu i arhiviranje sledećih podataka: datum povraćaja robe, kupac, naziv artikla, šifra artikla, količina, cena, prodajna cena, pdv, prodajna vrednost. Program Sors automatski prikazuje prethodno definisane podatke i vrši obračun niza stavki što značajno skraćuje vreme potrebno za izradu povratnice.

Detaljno uputstvo za rad sa povratnicama nalazi se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU POVRATNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje povratnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Povratnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u povratnici.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u povratnici.
 3. Izveštaj o prometu robe. Sve povratnice, zajedno sa artiklima koji se na njima nalaze, prikazuju se u izveštaju o prometu robe
 4. KEP. Vrednost prodate robe se umanjuje za vrednost povratnice, što se u KEP prikazuje na strani razduženja.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAŽIVANJE POVRATNICE - IZVEŠTAJI NA OSNOVU POVRATNICE

Program Sors omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve povratnice za robu koju je vraćena u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015 u poslovnu jedinicu Novi Sad". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period povraćaja robe i poslovnu jedinicu) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazane povratnice sa robom koja je vraćena u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015 u poslovnu jedinicu Novi Sad.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja:

 1. kupac
 2. broj povratnice
 3. poslovna jedinica u koji je roba vraćena
 4. period povraćaja robe
 5. naziv artikla
 6. sifra artikla