1. softkom
  2. proizvodi
  3. povratnica dobavljaču

POVRAĆAJ ROBE DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču može da se koristi za evidenciju povrata robe koja je uzeta na komisionu prodaju ili za evidenciju povrata robe iz bilo kog drugog razloga. Na povratnici dobavljaču se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Detaljno uputstvo za rad sa povratnicama nalazi se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU POVRATNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje povratnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Povratnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

  1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u povratnici.
  2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u povratnici.
  3. KEP. Povratnica se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se finansijski evidentira izlaz robe iz skladišta.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAŽIVANJE POVRATNICE - DOKUMENTI NA OSNOVU POVRATNICE

Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Tako korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve povratnice za robu koja je vraćena dobavljaču iz poslovne jedinice "Novi Sad" u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period povraćaja robe i poslovnu jedinicu iz koje je roba vraćena).