1. softkom
  2. proizvodi
  3. finansijski promet

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

Program Sors omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju uplata i isplata. Na osnovu ove evidencije program automatski pravi niz izveštaja kao što su promet po tekućim računima, izveštaj o uplatama i isplatama, stanje blagajne itd.

Ovaj deo programa namenjen je preduzećima koja su vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva poverila knjigovodstvenim agencijama.

Pogledajte na ovoj stranici:
Evidencija uplata i isplata | Pregled prometa

EVIDENCIJA UPLATA I ISPLATA

Evidencija uplata i isplata sa tekućeg računa obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka: potrebno je upisati datum, drugu stranu (dobavljača ili kupca), broj računa preko koga se obavlja promet, broj izvoda, iznos i osnov plaćanja (postoji niz osnova po kojima se može obaviti plaćanje: uplata po računu, uplata pazara, isplata zarada, isplata po računu dobavljača...).

Evidencija uplata

Pretraživanje uplata i isplata

Program Sors omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može sastavi sledeći upit: "prikaži sve uplate u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015" ili "Prikaži sve zarade koje su isplaćene u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015 sa računa 205-200011-111". Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom pretraživanja uplata: druga strana, osnov plaćanja, račun preko koga se obavlja promet, period prometa...

Detaljna uputstva za evidenciju uplata i isplata nalaze se u našoj bazi znanja.

PREGLED PROMETA

Pregled prometa je izveštaj na kome su prikazane uplate i isplate po tekućim računima zajedno sa saldom posle svake promene. Izveštaj se pravi automatski na osnovu prethodno upisanih odataka.

Pregled prometa