1. softkom
  2. proizvodi
  3. finansijski promet

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

Program Sors omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Na osnovu ove evidencije program automatski pravi niz izveštaja kao što su promet po tekućim računima, izveštaj o uplatama i isplatama, stanje blagajne itd.

Ovaj deo programa namenjen je preduzećima koja su  vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva poverila knjigovodstvenim agencijama.

Pogledajte na ovoj stranici:
Evidencija uplata i isplata | Pregled prometa

EVIDENCIJA UPLATA I ISPLATA

Evidencija uplata i isplata sa tekućeg računa obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka: potrebno je upisati datum, drugu stranu (dobavljača ili kupca), broj računa preko koga se obavlja promet, broj izvoda, iznos i osnov plaćanja (postoji niz osnova po kojima se može obaviti plaćanje: uplata po računu, uplata pazara, isplata zarada, isplata po računu dobavljača...).

Evidencija uplata

Pretraživanje uplata i isplata

Program Sors je karakterističan po tome što omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve uplate u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015" ili "Prikaži mi sve zarade koje sam isplatio u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015 sa računa 205-200011-111". Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom pretraživanja uplata: druga strana, osnov plaćanja, račun preko koga se obavlja promet, period prometa...

Detaljna uputstva za evidenciju uplata i isplata nalaze se u našoj bazi znanja.

PREGLED PROMETA

Pregled prometa je izveštaj na kome su prikazane uplate i isplate po tekućim računima zajedno sa saldom posle svake promene. Izveštaj se pravi automatski na osnovu prethodno upisanih odataka.

Pregled prometa