1. softkom
  2. proizvodi
  3. rad sa više poslovnih jedinica

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA

Naši programi omogućavaju pristup podacima sa udaljenih lokacija, što je naročito značajno kada u okviru jednog pravnog lica posluje više poslovnih jedinica. Naša rešenja omogućavaju sledeće pogodnosti:

  • Centralizacija podataka. Podaci iz svih poslovnih jedinica se čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava detaljan i jednostavan uvid u poslovanje.
  • Vidljivost promena u realnom vremenu. Mogućnost praćenja promena u poslovnim jedinicama u realnom vremenu (promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici je odmah vidljiva svima koji imaju odobrenje za pristup).
  • Formiranje internih dokumenata. Jednostavan prenos podataka između poslovnih jedinica (na primer, evidencija prenosa robe iz jedne poslovne jedinice u drugu).
  • Analiza poslovanja. Analiza poslovanja i prodaje robe može da se vrši za celo pravno lice ili za svaku poslovnu jedinicu posebno.
  • Mogućnost zakupa baza podataka na našim serverima. Više o zakupu baza podataka možete da saznate ovde.