1. softkom
  2. proizvodi
  3. rashodi

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA RASHODA

Osnovna funkcija modula za preduzetničku evidenciju rashoda je da obezbedi precizni interni pregled obaveza preduzeća prema dobavljačima. Namenjen je preduzećima koja su vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva poverila knjigovodstvenim agencijama.

U ovom modulu vrši se evidentiranje računa dobavljača, knjižnih zaduženja i odobrenja a na osnovu tih evidencija se automatski formiraju izveštaji koji omogućavaju uvid u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu i drugi.

Pogledajte na ovoj stranici:
Primljeni računi - video | Knjižna odobrenja | Obaveze po osnovu zarade | Kartice dobavljača - video | Kartice zaposlenih | Knjiga primljenih računa

PRIMLJENI RAČUNI

Evidencija primljenih računa u programu Sors obavlja se veoma jednostavno: potrebno je prepisati osnovne podatke sa računa dobavljača: datume valute, izdavanja i prometa, kratak opis, ukupan iznos računa, iznos PDV i iznos osnovice.

Pretraživanje primljenih računa - izveštaji na osnovu primljenih računa

Program Sors je karakterističan po tome što omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve račune koji su primljeni od dobavljača SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period prijema robe i dobavljača) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazani računi od dobavljača SoftKom koji su primljeni u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja: dobavljač, broj računa, period izdavanja računa...

KNJIŽNA ODOBRENJA

Knjižno odobrenje je dokument koji dobavljač izdaje kupcu u cilju umanjenja obaveza po prethodno izdatom računu. Uglavnom se izdaje zbog naknadnog popusta, povraćaja fakturisane robe ili otkazivanja naručene robe. Evidencija knjižnog odobrenja dobavljača u programu Sors je veoma jednostavna: treba upisati datum, dobavljača, kratak opis, iznos odobrenja, PDV i iznos poreske osnovice.

Unos knjižnog odobrenja

Pretraživanje odobrenja - izveštaji na osnovu odobrenja

Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sva odobrenja koji su primljena od dobavljača SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period izdavanja odobrenja i dobavljača) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazana odobrenja od dobavljača SoftKom koji su primljeni u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

OBAVEZE PO OSNOVU ZARADE

Evidencija obaveza preduzeća prema zaposlenima po osnovu zarada obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka: upisuje se datum, osnov, ime i prezime zaposlenog i iznos zarade.

Pregled zarada zaposlenih

KARTICE DOBAVLJAČA

Kartica dobavljača je izveštaj u kome su prikazane sve promene koje su vezane za određenog dobavljača: svi računi koji su od njega primljeni, sve uplate koje su izvršene na njegov tekući račun kao i sva knjižna odobrenja koja je izdao.

Program Sors ovaj izveštaj formira automatski na osnovu prethodno upisanih podataka. Takođe, program Sors ima mogućnost prikazivanja prometa svih dobavljača.

KARTICE ZAPOSLENIH

Kartica zaposlenih je gotovo identična kartici dobavljača sa razlikom što se u kartici zaposlenih prikazuju sve promene koje su vezane za određenog zaposlenog: sve obaveze preduzeća prema zaposlenom koje su evidentirane kao i sve uplate koje su izvršene na njegov tekući račun.

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

Knjiga primljenih računa (obrazac KPR) je dokument koji predstavlja osnov za utvrđivanje PDV. U ovom dokumentu se prikazuju računi koje je poreski obveznik primio u određenom periodu. Program Sors automatski formira ovaj obrazac a na korisniku je samo da ga odštampa.

Knjiga primljenih računa