1. softkom
  2. zakup baza podataka

KOME JE NAMENJENA USLUGA ZAKUPA PROSTORA NA SERVERU

Svi naši programi napravljeni su po principu server/klijent i omogućavaju pristup podacima sa udaljene lokacije putem interneta (više o server/klijent arhitekturi možete da saznate ovde).

Naši korisnici koji imaju potrebu da pristupaju podacima sa više lokacija (više maloprodajnih objekata ili poslovnih jedinica, terenska prodaja, rad od kuće, udaljen magacin...) imaju dve mogućnosti: da sami obezbede neophodnu infrastrukturu ili da koriste našu. Infrastruktura pre svega podrazumeva server (računar na kome se nalaze baza podataka), pristup internetu 24h i statičnu IP adresu.

Korisnici koji najveći deo posla obavljaju na jednoj lokaciji, a pristup podacima sa udaljene lokacije im predstavlja samo dodatni, neobavezni komfor treba da se opredele za korišćenje sopstvene infrastrukture.

Sa druge strane, korisnici koji obavljaju delatnost na više lokacija (npr. više maloprodajnih objekata) moraju da imaju pouzdanu i stabilnu vezu sa centralnom bazom podataka. Sopstvena infrastruktura u najvećem broju slučajeva nije zadovoljavajuća za ovu vrstu korisnika.

DOSTUPNOST SOFTKOM SERVERA I BRZINA PROTOKA PODATAKA

Naši serveri su dostupni 24/7 (uptime 99%*) i nalaze se u server sobama kod renomiranih internet provajdera. Brzina prenosa podataka je do 50 mbps. To praktično znači da korisnici imaju pristup podacima 24 sata 7 dana u nedelji (uptime 99%*) velikim brzinama sa bilo koje lokacije pod uslovom da imaju pristup internetu.

*uptime 99% znači da internet provajder garantuje dostupnost servera, a time i podataka korisnika, 99% vremena. Preostalih 1% je rezervisano za redovno održavanje opreme ili eventualne tehničke probleme usled kojih serveri nisu vidljivi na internetu, a samim tim ni korisnici ne mogu da pristupe podacima.

CENA ZAKUPA

Cena zakupa do 3 baze podataka na našim serverima je 50€ godišnje.