SORS FA PLUS

Sors FA Plus je rešenje koje pruža mogućnost za izdavanje računa, predračuna, ponuda, knjižnih odobrenja i zaduženja. U poređenju sa drugim programima iz porodice Sors izdvaja se po tome što ima modul za finansijsko knjigovodstvo koji omogućava evidentiranje poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Program je jednostavan za upotrebu i omogućava automatizaciju knjženja dokumenata. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta.

Kome je namenjeno ovo rešenje?

 1. Preduzećima koja vođenje poslovnih knjiga nisu poverila knjigovodstvenim agencijama već knjigovodstvene poslove vrše samostalno.
 2. Preduzećima koja su vođenje poslovnih knjiga poverila knjigovodstvenim agencijama ali žele da sve svoje knjigovodstvene podatke centralizuju na jedno mesto i da sinhronizuju svoje podatke u realnom vremenu sa agencijom. To znači da je svaki dokument koji se formira u preduzeću momentalno vidljiv u knjigovodstvenoj agenciji i obrnuto - da je svako knjiženje koje se izvrši u knjigovodstvenoj agenciji momentalno vidljivo u preduzeću.
 3. Preduzećima koja nemaju potrebu za evidencijom robnog prometa (robno knjigovodstvo). Preduzeća koja imaju potrebu za evidencijom robnog prometa mogu da pogledaju funkcije našeg programa za veleprodaju.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

FAKTURISANJE

 • Izdavanje predračuna i ponuda
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje ino predračuna i računa (proforma invoice i invoice)
 • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
 • Kartice kupaca
 • Kumulativna zaduženja po kupcima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga izdatih računa
 • Jednostavno pretraživanje, pronalaženje i prikazivanje dokumenata

Više o fakturisanju

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

 • Nalog za knjiženje
 • Automatizacija knjiženja dokumenata
 • Dnevnik knjiženja
 • Bilansi (bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha)
 • Analitičke kartice
 • Poreske knjige
 • POPDV prijava

Više o modulu za finansijsko knjigovodstvo

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza rashoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Analiza ostvarene razlike u ceni po artiklima i robnim grupama
 • Obaveze i planiranje rashoda

Više o analizi

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors FA Plus je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija je da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors FA Plus omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte