PROMET ROBE U MALOPRODAJI

Program za maloprodaju Sors MP omogućava jednostavnu evidenciju prometa robe u maloprodajnim objektima. Lak je za upotrebu, ima velike analitičke mogućnosti i omogućava značajnu automatizuju operacija. Naročito su automatizovane operacije koje se obavljaju svakodnevno kao što su prijem i prodaja robe. Izveštaji kao što su lager lista, KEP i kartica robe formiraju se automatski na osnovu prethodno unetih podataka. Važno je da napomenemo da program omogućava rad sa jednim ili više maloprodajnih objekata.

Pogledajte na ovoj stranici:
Kalkulacija video | Nivelacija video | Fiskalni račun video | Povraćaj robe od stane kupca | Povraćaj robe dobavljaču | Interna otpremnica
Otpis | Lager lista video | Kartica robe | KEP | Promet

KALKULACIJA - EVIDENCIJA PRIJEMA ROBE

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja prodajne cene robe kao i ulaz robe u maloprodajni objekat. Ovaj dokument podrazumeva čuvanje i obradu podataka kao što su količina, nabavna cena, troškovi, carina, marža, prodajna cena ...

Program za maloprodaju automatski obračunava niz stavki na kalkulaciji i tako značajno skraćuje vreme potrebno za izradu kalkulacije. Obrazac koji se koristi za unos kalkulacije je logičan i jednostavan za upotrebu.

Saznajte više

NIVELACIJA - PROMENA CENE ROBE

Nivelacija je dokument kojim se evidentira promena prodajne cene robe. U programu za maloprodaju Sors MP nivelacija cena obavlja se veoma jednostavno: dovoljno je da se u obrascu za izradu nivelacije selektuju artikli čija cena treba da bude promenjena i da se izabere jedna od mogućnosti za obračun nove cene robe.

Saznajte više

IZDAVANJE RAČUNA

Izdavanje računa je svakako radnja koja se najčešće obavlja u svakom maloprodajnom objektu. Obrazac za izradu računa u programu za maloprodaju Sors MP je logičan i jednostavan za upotrebu.

Potrebno je samo da operater unese šifru ili naziv artikla i da zatim klikne na dugme za upis na račun. Takođe, program Sors MP podržava rad sa čitačima bar koda tako da operater umesto da ručno unosi šifru može jednostavno, pomoću čitača, da pročita bar kod.

Posle upisa artikala na račun potrebno je još samo da se evidentira način plaćanja. U ponudi su sledeće opcije plaćanja: gotovina, kartica, ček, virman.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE OD STRANE KUPCA

Povratnica je dokument kojim se evidentira povraćaj robe koja je prethodno prodata kupcu. Evidencija povraćaja robe podrazumeva obradu i arhiviranje sledećih podataka: datum povraćaja robe, kupac, naziv artikla, šifra artikla, količina, cena, prodajna cena, pdv, prodajna vrednost. Sors MP automatski prikazuje prethodno definisane podatke i vrši obračun niza stavki što značajno skraćuje vreme potrebno za izradu povratnice.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču je dokument kojim se umanjuje stanje lagera i ujedno evidentira povraćaj dobavljaču. Ovaj dokument može da se koristi za robu koja se uzeta na komisionu prodaju ili za robu koja se iz bilo kog drugog razloga vraća dobavljaču. Na povratnici dobavljaču se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Saznajte više

INTERNA OTPREMNICA

Interna otpremnica je dokument kojim se evidentira prenos robe u okviru istog pravnog lica. Drugim rečima, interna otpremnica se koristi kada nastane potreba da se izvrši prenos robe iz jednog maloprodajnog objekta u drugi, u okviru pravnog lica koje ima više maloprodajnih objekata. Na internoj otpremnici se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Saznajte više

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podakte: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost. Sam postupak otpisivanja robe je veoma jednostavan: potrebno je samo upisati šifru ili naziv artikla. Moguće je upisati napomenu, odnosno razlog otpisa robe.

Saznajte više

LAGER LISTA

Lager lista je dokument u kome se prikazuje stanje i vrednost robe u magacinu. Ovaj dokument se formira automatski i to na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Saznajte više

MAGACINSKA KARTICA (KARTICA ROBE)

Magacinska kartica ili kartica robe je dokument u kome se prikazuju sve promene koje se odnose na određeni artikal. Ovaj dokument se formira automatski za svaki maloprodajni objekat, na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, računa i povratnice.

Saznajte više

KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA (KEP)

KEP je obrazac koji je propisan pravilnikom u kome se finansijski prikazuje promet robe u maloprodajnom objektu. Sors MP automatski formira ovaj obrazac i to na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, računa i povratnice.

KEP knjiga

Saznajte više

KNJIGA IZDATIH RAČUNA - KIR

Knjiga izdatih računa (obrazac KIR) je dokument u kome se prikazuju računi koji su izdati u određenom periodu. Sors MP automatski formira ovaj obrazac a na korisniku je samo da ga odštampa.

PROMET KASE

Promet kase je izveštaj u kome se prikazuje celokupan promet maloprodajnog objekta u periodu koji odredi korisnik. U ovom izveštaju prikazuju se sledeći podaci:

  • Spisak izdatih računa zajedno sa artiklima i načinom plaćanja računa (gotovina, kartica, ček, virman)
  • Spisak robe koja je vraćena od strane kupca zajedno sa ukupnom vrednošću robe
  • Sume po danu prometa i suma za ukupni period koji je prikazan

Saznajte više