SORS MP LITE

Sors MP lite je poslovni softver namenjen maloprodajnim objektima i predstavlja osnovno, najjednostavnije izdanje iz porodice programa Sors MP. Program ima mogućnost evidencije i praćenja kompletnog robnog prometa ali nema module za evidenciju rashoda, nema izveštaje o poslovanju kao ni modul za finansijsko knjigovodstvo.

Jednostavan je za upotrebu i potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i rad sa udaljenih lokacija.

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podrška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni softver Sors MP Lite omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

Pogledajte
ostala izdanja programa

Pogledajte

Pogledajte