SORS MP PLUS

Sors MP Plus je kompletno rešenje namenjeno maloprodajnim objektima. Uz njega se isporučuje napredni ESIR, koji je akreditovan za rad u sistemu elektronske fiskalizacije, kao i LPFR. U odnosu na druga izdanja iz porodice programa Sors MP izdvaja se po tome što sadrži modul za finansijsko knjigovodstvo koji omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Program je jednostavan za upotrebu, ima veliki broj analitičkih izveštaja i omogućava automatizaciju velikog broja radnji. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i rad sa udaljenih lokacija. Program mogu da koriste pravna lica koja imaju jedan ili više maloprodajnih objekata.

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podrška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

SORS KASA

ROBNI PROMET

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

IZVEŠTAJI

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Poslovni softver Sors MP je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju se na jednom mestu, u jednoj bazi podataka, što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u maloprodajnim objektima mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenom maloprodajnom objektu odmah vidljiva svima koji imaju pravo pristupa.

Više o radu sa većim brojem maloprodajnih objekata

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni softver Sors MP omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

Pogledajte
ostala izdanja programa

Pogledajte

Pogledajte