SORS MP

Sors MP je poslovni softver namenjen maloprodajnim objektima koje se u odnosu na druga izdanja iz porodice programa Sors MP izdvaja po tome što ima mogućnost evidencije, praćenja i analize kompletnog robnog prometa kao i preduzetničke evidencije rashoda ali nema modul za finansijsko knjigovodstvo.

Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i rad sa udaljenih lokacija. Program mogu da koriste pravna lica koja imaju jedan ili više maloprodajnih objekata. Prilagođen je za rad sa većinom fiskalnih štampača i kasa: Galeb, HCP, Int raster, Geneko, Favorit ...

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podrška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

RASHODI

IZVEŠTAJI

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Sors MP je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju se na jednom mestu, u jednoj bazi podataka, što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u maloprodajnim objektima mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenom maloprodajnom objektu odmah vidljiva svima koji imaju pravo pristupa.

Više o radu sa većim brojem maloprodajnih objekata

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni softver Sors MP omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

Pogledajte
ostala izdanja programa

Pogledajte

Pogledajte