SORS MP

Sors MP je rešenje namenjeno maloprodajnim objektima koje se u odnosu na druge verzije iz porodice programa Sors MP izdvaja po tome što ima mogućnost evidencije, praćenja i analize kompletnog robnog prometa kao i preduzetničke evidencije rashoda ali nema modul za finansijsko knjigovodstvo.

Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta. Program mogu da koriste pravna lica koja imaju jedan ili više maloprodajnih objekata. Prilagođen je za rad sa nizom fiskalnih štampača i kasa.

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

 • Kalkulacija
 • Evidencija robe koja se prima na komisionu prodaju
 • Izdavanje računa, odnosno evidencije prodaje robe
 • Komunikacija sa nizom fiskalnih štampača
 • Evidencija povraćaja robe od strane kupca
 • Nivelacije
 • Interni prenos robe između maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica
 • Evidencija otpisa robe
 • Evidencija povrata robe dobavljaču
 • KEP
 • Lager lista
 • Magacinska kartica
 • Promet kase i ostvarena razlika u ceni
 • Štampa cena i deklaracija

Više o robnom prometu

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

 • Evidencija uplata i isplata
 • Pregled prometa po tekućim računima
 • Pregled ukupnog prometa
 • Kumulativni pregled isplata po dobavljačima
 • Pregled uplate pazara

Više o preduzetničkoj evidenciji prometa

RASHODI

 • Evidencija računa dobavljača
 • Evidencija knjižnih odobrenja i knjižnih zaduženja
 • Evidencija obaveza prema zaposlenima
 • Kartice dobavljača
 • Kumulativni prikaz obaveza prema dobavljačima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Automatsko formiranje knjige primljenih računa

Više o preduzetničkoj evidenciji rashoda

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza rashoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Analiza ostvarene razlike u ceni po artiklima i robnim grupama
 • Obaveze i planiranje rashoda

Više o analizi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors MP je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Koncepcija je da se podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u maloprodajnim objektima mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenom maloprodajnom objektu odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem maloprodajnih objekata

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors MP omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte