1. softkom
 2. novosti

Radno vreme za praznike

 • Sreda 31.12.2014 - Radni dan (skraćeno radno vreme od 9-13)
 • Četvrtak 1.1.2015 - Neradan dan
 • Petak 2.1.2015 - Neradan dan
 • Ponedaljak 5.1.2015 - Radni dan
 • Utorak 6.1.2015 - Radni dan
 • Sreda 07.01.2014 - Neradnan dan

Želimo vam prijatne novogodišnje i božićne praznike i uspešnu 2015 godinu.

17.11.2014 Sors - verzija 5.6

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Omogućeno slanje dokumenata e-mailom iz programa
 2. Ubrzano snimanje kalkulacija
 3. Omogućeno snimanje slika artikala i njihovo prikazivanje iz prozora "Lager lista"
 4. Omogućeno štampanje cena na osnovu nivelacije
 5. Omogućeno kopiranje naloga za knjiženje
 6. U prozoru "Odjava" dodata kolona bar kod
 7. Ubrzano formiranje izveštaja "Odjava"
 8. Dodat prozor "Lager lista po poslovnim jedinicama"
 9. Dodat prozor "Lager lista sa maržom"
 10. Ispravka u uvozu izvoda u prozoru "Nalog za knjiženje"
 11. Estetske izmene u prozoru "Lager lista"
 12. EU kalkulacijama dodata specifikacija prodate vrednosti po poreskim stopama
 13. Izmene u načinu uvoza podataka u KPR
 14. Izmenjen način usklađivanja cena na rezervaciji
 15. Izmene u obrazcu za štampu kalkulacije KL
 16. Napravljen obrazac za štampu kalkulacije BP
 17. Dodata podrška za štampanje nefiskalnog teksta za fiskalni štampač Galeb GP-550
 18. Napravljeni obrasci za štampu računa BP1 i BP2
 19. U prozor pregled kupaca dodata kolona Napomena
 20. Omogućena štampa posle snimanja za sve obrasce za štampu otpremnica, računa, predračuna
 21. Omogućeno štampanje cena za artikle koji nisu na stanju
 22. Izmene u načunu komunikacije sa fiskalnim štampačem GP-550
 23. Izmene u obrascu za štampu "Prodaja robe"
 24. Ispravka u obrascu za štampu otpremnice MD
 25. Omogućeno automatsko formiranje IOS
 26. Napravljeni obrasci za štampu računa FAROS i FAROS MEMO
 27. Napravljen obrazac za štampu računa ESTIA
 28. Napravljen obrazac za štampu otpremnica KOV
 29. Minimalna izmena u obrascu za štampu računa ENEF
 30. Ubrzano formiranje izveštaja za štampu cena

29.09.2014 SORS - verzija 5.5

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Omogućeno formiranje cenovnika za svakog kupca
 2. Omogućen uvoz izvoda u nalogu za knjiženje
 3. Omogućen unos količine u paketu sa 3 decimalna mesta
 4. Omogućen izbor vrste obrasca za štampu kalkulacija
 5. Omogućeno da cena u internoj kalkulaciji bude cena iz poslovne jedinice u koju se roba prenosi
 6. Omogućeno automatsko knjiženje računa-otpremnice po modelu knjiženja sa PDV
 7. Podešno da se po unosu stavke na nalog za knjiženje u gridu prikazuje poslednja stavka
 8. Ispravka u načinu knjiženja pazara
 9. U prozoru za pregled kupaca dodata kolona poštanski broj
 10. Izmena u komunikaciji sa fisklanom kasom GP 550
 11. U obrascu za štampu prometa po danu dodata kolona virman
 12. Napravljen obrazac za štampu računa KOV
 13. Izmene u obrascu za štampu računa FAVORIT
 14. Napravljan obrazac za štampu računa KLUB
 15. Izmene u obrascu za štampu računa IGMIN
 16. Izmene u obrascu za štampu računa POPOVIC
 17. Napravljen obrazac za štampu računa IGMIN
 18. Izmene u obrascu za štampu računa AUTOGRUPA
 19. Napravljen obrazac za štampu računa INNO
 20. Izmene u načinu povezivanja avansnih računa sa konačnim računima
 21. Izmene u obrascu za štampu Sintetika
 22. Izmene u obrascu za štampu spiska zarade zaposlenih
 23. Izmene u obrascu za štampu spiska ponuda
 24. Izmene u obrascu za štampu knjižnih zaduženja za kupce i dobavljače
 25. Izmene u obrascu za štampu spiska računa-otpremnica sa nabavnim vrednostima
 26. Izmene u obrascu za štampu spiska izvoznih predračuna
 27. Izmene u obrascu za štampu spisaka izvoznih računa
 28. Izmene u obrascu za štampu spiska artikala sa otpremnice
 29. Izmene u načinu izvoza u eksel spiska predračuna
 30. Estetske izmene u prozoru za pregled računa
 31. U obracu za štampu bruto bilansa napravljena rekapitulacija klasa
 32. Ispravka obrascu za štampu Prodaja robe

30.05.2014 SORS - verzija 5.4

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Omogućeno kopiranje nivelacije u drugu poslovnu jedinicu
 2. Napravljen prozor "Pregled prometa po korisnicima"
 3. U prozoru za unos artikala dodata mogućnost da jedan artikal ima više barkodova
 4. U prozoru za unos artikala dodata opcija koja onemogućava odobravanje popusta/rabata za artikal
 5. Napravljen obrazac za štampu računa Favorit
 6. Omogućeno automatsko brisanje prijemnice posto se na osnovu nje napravi kalkulacija
 7. U prozoru "Pregled prodaje" omogućeno filtriranje podataka po poslovnim jedinicama
 8. Izmena obrasca za štampu interne kalkulacije za komisionu robu
 9. Ispravljen obrazac za stampu izveštaja "Promet sa nabavnim cenama"
 10. Omogućeno da se štampa različit logo za različite poslovne jedinice
 11. Omogućeno prikazivanje odjave za sve poslovne jedinice
 12. U obrascu za izradu domaće kalkulacije dodata polja "Nabavni PDV" i "Nabavna vrednost sa PDV"
 13. Estetske izmene u prozorima "Pregled naloga" i "Dnevnik knjiženja"
 14. Podešeno da se posle izrade računa/otpremnice/predračuna, na osnovu rezervacije/otpremnice/predračuna fokus postavlja na prozor dokumenta
 15. Izmene u programu za backup
 16. U prozoru za pregled uplata omogućen izvoz u eksel
 17. Minimalne izmene u radnom nalogu za proizvodnju
 18. Napravljen obrazac za štampu računa BIG
 19. Izmene u obrascu za štampu računa YUMES
 20. Izmene u obrascu za štampu računa COM
 21. Estetske izmene u prozoru "Računi - nabavne vrednosti"
 22. Povećan font u obrazcu za štampu cena

22.04.2014 SORS - verzija 5.3

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Izmene u načinu formiranja automatskih naloga za knjiženje
 2. Izmene u programu za backup i restore
 3. Napravljen obrazac za štampu računa tipa Spedeks
 4. Dodata mogućnost automatskog pravljenja avansnog računa na osnovu uplate
 5. Omogućena komunikacija sa fiskalnim štampačem FP-550 pomoću drivera Fi550
 6. Napravljen obrazac za štampu računa tipa Popovic
 7. Napravljen obrazac za štampu računa DK
 8. Napravljena mogućnost štampanja selektovanih kalkulacija
 9. Povećan font na nalepnicama za štampu cena
 10. Ispravke u obrazacu za štampu spiska računa po danu
 11. Estetske izmene u prozoru za izbor kupca
 12. Dodata mogućnost upisa podrazumevanog datuma valute za kupce
 13. Dadata mogućnost pravljenja kalkulacije na osnovu prijemnice
 14. Dodata mogućnost pravljenja prijemnice na osnovu narudžbenice
 15. Ispravka u obrazcu za štampu KIR
 16. Izmene u načinu formiranja interne otpremnice na osnovu računa i predračuna
 17. Omogućeno automatsko formiranje interne otpremnice na osnovu više računa
 18. Napravljen obrazac za štampu predračuna Momento
 19. Napravljen obrazac KPO knjiga
 20. Izmene u obrazcu za štampu računa Pacom
 21. U prozoru "Zamena za artikal" uklonjena kolona ID
 22. Ispravljena greška koja se javljala u nalogu za knjiženje zbog regionalnih i jezičkih opcija
 23. Napravljen obrazac za štampu računa Com
 24. Omogućeno automatsko zatvaranje interne kalkulacije prilikom pravljenja interne otpremnice
 25. Izmene u načinu formiranja računa na osnovu predračuna/otpremnice/rezervacije
 26. Omogućeno automatsko formiranje predračuna na osnovu rezervacije i otpremnice
 27. Omogućeno brisanje rezervacije pošto se na osnovu nje formira račun/predračun
 28. Omogućeno prikazivanje salda kartice kupca prilikom izrade računa
 29. Estetske izmene u prozoru za pregled maloprodajnih računa
 30. Kod automatskog brisanja dokumenata dodato polje za izbor godine
 31. Ispravljena greška prilikom stampe predračuna tipa MD Imaging
 32. Dodat naziv dobavljača u štampi povratnica dobavljaču po nabavnim cenama
 33. Podešeno da se podaci u prozoru za prikazivanje spiska obaveza po dobavljačima sortiraju po nazivu dobavljača
 34. U obrascu za štampu uplata dodata napomena
 35. Postavljeno da dvoklik u analitičkoj kartici otvara nalog za knjiženje u obrascu za štampu
 36. Izmene u obrazcu za štampu računa Eno i Enohem

PrethodnaSledeća