1. softkom
 2. novosti

05.07.2017 SORS - verzija 6.1

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Kalkulacija: omogućen unos do tri rabata za artikal
 2. Kalkulacija: omogućen unos marže, cene i ruc-a u isto vreme
 3. Kalkulacija: omogućeno sortiranje artikala u tabeli prilikom unosa kalkulacije
 4. Kalkulacija: ubrzana provera stanja zaliha prilikom brisanja i izmene kalkulacije kao i prilikom brisanja stavke
 5. U prozor za unos interne otpremnice dodato polje "Barkod"
 6. Omogućeno odobravanje popusta/rabata prilikom izdavanja računa za više artikala odjednom
 7. Napravljen prozor za pregled obrazaca za štampu izlaznih dokumenata
 8. Kalkulacija: u prozoru za pregled kalkulacija dodat filter "Zavedeni računi"
 9. Kalkulacija: omogućeno prikazivanje cene artikla i količine na stanju u prozoru koji se prikazuje pritiskom na F2
 10. Kalkulacija: prilikom evidencije računa dobavljača dodata mogućnost obračuna PDV za poljoprivrednika
 11. Kalkulacija: dodata mogućnost pravljenja spiska artikala čije stanje na zalihama će biti u minusu posle izmene ili brisanja kalkulacije
 12. Kalkulacija: izmene u načinu obračuna zavisnih troškova nabavke koji su nastali do granice
 13. Kalkulacija: dodata mogućnost evidencije računa u prozoru za izbor zavisnih troškova nabavke
 14. Kalkulacija: omogućeno vraćanje interne kalkulacije u stanje rada iz prozora za izmenu kalkulacije
 15. Kalkulacija: omogućeno sakrivanje kolona u tabeli
 16. Napravljena podrška za fiskalnu kasu HCP Me Crna Gora
 17. Napravljena podrška za fiskalni štampač Geneko FP200
 18. Zbog novog drajvera za fiskalnu kasu Geneko SuperCash promenjene podrazumevane putanje za fajlove koji se šalju u kasu
 19. Omogućeno generisanje proizvoljnih šifri za slanje u kasu za kase HCP P2-DS, Secunda, IntRaster FP-600 i Geneko FP-200
 20. Izmene u PK1
 21. Izmenjena knjiga izdatih računa u delu koji se odnosi na oslobođen promet
 22. Ispravljena greška koja se javljala prilikom izvoza štampe cena u pdf
 23. Napravljena štampa cena 7x5 (40mm x 40mm
 24. Napravljena štampa cena 7x3 (60mm x 40mm)
 25. Napravljene deklaracije 13x5
 26. Napravljena mogućnost štampe deklaracija na osnovu računa
 27. Izmenjen koncept štampe dokumenata
 28. Omogućena štampa barkoda u nazivu artikla u štampi otpisa i povratnice dobavljača
 29. Omogućena štampa barkoda u nazivu artikla pri štampi lager liste
 30. U svim obrascima za štampu faktura/predračuna/otpremnica dodata poslovna jedinica kupca
 31. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Sit
 32. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Trotels
 33. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Mobilarts
 34. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Rebirt
 35. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Boa
 36. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Vizius
 37. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Super lab II
 38. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Taboo
 39. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica All
 40. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Yumes
 41. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Beopress
 42. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Sweet
 43. Napravljen obrazac za štampu izvozne fakture Taboo
 44. Napravljen obrazac za štampu izvozne fakture All
 45. Napravljen obrazac za štampu internih otpremnica Kviki barkod
 46. Napravljen obrazac za štampu kalkulacija Kviki barkod
 47. Ispravka u obrascu za štampu kontnog plana
 48. Izmenjen obrazac za štampu IOS
 49. Izmenjen obrazac za štampu spiska kalkulacija
 50. Izmenjen obrazac za štampu spiska povratnica dobavljaču
 51. Izmenjen obrazac za štampu spiska otpisa
 52. Izmenjen obrazac za štampu spiska prijemnica
 53. Izmenjen obrazac za štampu spiska radnih naloga
 54. Izmenjen obrazac za štampu spiska trebovanja
 55. Izmenjen obrazac za štampu cenovnika
 56. Izmenjen obrazac za štampu spiska artikala sa trebovanja
 57. Izmenjen obrazac za štampu pregleda prometa
 58. Izmenjen obrazac za štampu pregleda uplata
 59. Izmenjen obrazac za štampu pregleda isplata
 60. Izmenjen obrazac za štampu izveštaja "Prodaja robe po korisnicima"
 61. Izmenjen obrazac za štampu magacinske kartice
 62. Izmenjen obrazac za štampu cena
 63. Napravljen uvoz izvoda iz programa Komercijalne banke
 64. Ispravke prilikom izvoza povratnica kupca u eksel
 65. Estetske izmene u prozoru za pregled predajnice
 66. Estetske izmene u magacinskoj kartici
 67. Estetske izmene u prozoru za pregled faktura/predračuna/otpremnica
 68. Estetske izmene u prozoru za unos i izmenu kupca
 69. Estetske izmene u prozoru za izdavanje faktura
 70. U programu za prenos početnog stanja dodate opcije koje se odnose na kopiranje izlaznih dokumenata

19.04.2017 - Radovi na telefonskim linijama

Zbog radova koji su u toku broj 011 6280 121 trenutno nije dostupan. Očekujemo da se radovi završe u najkraćem roku a do tada možete da nas kontaktirate pozivom na broj 011 407 38 33.

20.04.2017 - Radovi na telefonskim linijama su završeni a smetnje koje su postojale na broju 011 6280 121 su otkonjene.

Radno vreme za praznike

 • Ponedeljak 2.1.2017 - neradan dan
 • Utorak 3.1.2017 - neradan dan

Želimo vam prijatne novogodišnje i božićne praznike i uspešnu 2017 godinu.

12.10.2016 - Radovi na održavanju servera

Zbog redovnog održavanja sistema 12.10.2016 u periodu od 22:00 do 02:00 će dolaziti do povremenog prekida u radu naših servera. To će se odraziti na sve korisnike koji imaju zakupljenu bazu podataka na našim serverima i to tako što će im u tom periodu pristup podacima biti otežan.

Hvala na razumevanju.

27.06.2016 SORS - verzija 6.0

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Dodata mogućnost upisa poslovnih jedinica kupca i izdavanje računa/otpremnica/rezervacija/reversa/predračuna određenoj poslovnoj jedinici kupca
 2. Napravljeno da se prilikom izrade računa/predračuna na osnovu drugog dokumenta upisuje podrazumevani datum valute za kupca
 3. Napravljeno da prilikom kopiranja dokumenata sortira atrikle po šifri, odnosno po redosledu unosa u zavisnosti od podešavanja
 4. U prozoru za pregled uplata omogućeno sabiranje selektovanih redova
 5. U prozoru za prikazivanje zamena za artikle dodate kolone "Slobodno" i "Rezervisano"
 6. Izmena u načinu upisivanja podrazumevanog rabata za kupca prilikom izrade računa
 7. Izmene u načinu sinhronizacije računa
 8. Izmene u načinu provere prilikom snimanja računa
 9. Izmene u prozoru za pregled uplate i isplate
 10. Izmene u prozoru za unos i pregled dobavljača
 11. Izmene u prozoru za unos i pregled kupaca
 12. U obrascu za štampu kalkulacije postavljeno da se šifra prebacije u novi red u slučaju da je veća od polja koji je za nju predviđen
 13. U naslovu obrasca za štampu salda po partnerima dodat period prometa
 14. Izmenjen obrazac za štampu PKR
 15. Napravljen obrazac za štampu za računa SUPERLAB CG
 16. Napravljen obrazac za štampu za računa ACM
 17. Napravljen obrazac za štampu za izvoznog računa ACM
 18. Napravljen obrazac za štampu za računa AWIT
 19. Napravljen obrazac za štampu za izvoznog računa AWIT
 20. Izmene u obrascu za štampu izvoznog predračuna Gaus
 21. Izmene u obrascu za štampu računa INNO
 22. Izmene u obrascu za štampu računa TEX
 23. Izmene u obrascu za štampu računa ACM

14.04.2016 SORS - verzija 5.9

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Napravljena KEP knjiga
 2. Napravljen obrazac PKR
 3. Napravljen obrazac PKR1
 4. Napravljena mogućnost prikazivanja artikala sa cenom i stanjem u skladištu prilikom izrade računa/otpremnica/rezervacija/reversa/predračuna
 5. Napravljena mogućnost pretraživanja artikala na osnovu više reči
 6. Napravljena provera stanja magacina prilikom formiranja radnog naloga za proizvodnju
 7. Napravljena mogućnost pravljenja otpremnice od prijemnice i narudžbenice
 8. Izmene u načinu snimanja i proveri stanja magacina u internoj otpremnici i povratnici
 9. Estetske izmene u prozoru za pregled internih otpremnica
 10. Estetske izmene u prozoru za pregled trebovanja
 11. Izmene u lager listi po poslovnim jedinicama
 12. Estetske izmene u prozoru za unos i izmenu poslovnih jedinica
 13. U prozoru za nalog za ispravku KEP podešeno da se prvo prikazuje podrazumevana poslovna jedinica
 14. Napravljen obrazac za štampu računa "Office"
 15. Napravljen obrazac za štampu računa "Ekodim memo"
 16. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa "Masinac"
 17. Napravljen obrazac za štampu računa "Fresco"
 18. Napravljen obrazac za štampu računa "Kana"

Radno vreme za praznike

 • Četvrtak 31.12.2015 - Radni dan (skraćeno radno vreme od 9-13)
 • Petak 1.1.2016 - Neradan dan
 • Ponedaljak 4.1.2016 - Radni dan
 • Utorak 5.1.2016 - Radni dan
 • Sreda 6.1.2016 - Radni dan
 • Četvrtak 7.1.2016 - Neradan dan

Želimo vam prijatne novogodišnje i božićne praznike i uspešnu 2016 godinu.

30.12.2015 SORS - verzija 5.8

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Na sve datume u programu dodat kalendar
 2. Napravljen dokument "Narudžbenica"
 3. Pojednostavljeno kopiranje dokumenata
 4. Omogućeno pravljenje povratnica na osnovu računa/otpremnica/reversa
 5. Omogućena štampa više povratnica odjednom
 6. U radnom nalogu za proizvodnju omogućen unos količine na tri decimale
 7. Podešeno da se pri štampi selektovanih nivelacija, nivelacije sortiraju po broju
 8. Izmene u načinu uvoza izvoda iz programa Pexim
 9. Izmene u programu za prenos početnog stanja
 10. Izmene u obrascu za štampu kepu knjige
 11. Izmene u prozoru za prikazivanje izveštaja o prodaji robe
 12. Izmene u prozoru "Kartica komercijalista"
 13. Izmene u prozoru za evidenciju povrata robe od strane kupaca
 14. Izmene u prozoru za prikazivanje lager liste
 15. Dodata mogućnost izrade ponude od radnog naloga za servis
 16. Dozvoljen proizvoljan upis cene u radni nalog za servis
 17. Izmene u prozoru za pregled privremenih kalkulacija
 18. Izmene u prozoru za pregled internih kalkulacija
 19. Izmene u prozoru za pregled kalkulacije
 20. Izmene u prozoru za pregled računa/otpremnica/reversa
 21. Dodata mogućnost da se kalkulacija ručno upisuje u KEPU
 22. Napravljen obrazac za štampu interne kalkulacije "Orita"
 23. Napravljen obrazac za štampu interne otpremnice "Orita"
 24. Napravljen obrazac za štampu računa "Orita"
 25. Napravljen obrazac za štampu računa "Upravnik"
 26. Napravljen obrazac za štampu računa "Beopress"
 27. Napravljen obrazac za štampu računa "Autocentar"
 28. Napravljen obrazac za štampu računa "WebLab"
 29. Napravljeni obrazaci za štampu računa "Tex"
 30. Napravljen obrazac za štampu računa "MBI"
 31. Izmenjen obrazac za štampu računa "Gaus"
 32. Napravljen obrazac za štampu za izvoznog računa GAUS
 33. Izmena obrasca za štampu internih kalkulacija "NTLS"
 34. Napravljen obrazac za štampu prijemnice ZVORNIK
 35. Napravljen obrazac za štampu ponuda sa slikama "Nortec"
 36. Ispravka obrazac za štampu računa "Evropa"

05.12.2015 Knjiga evidencije prometa (KEP)

U Službenom glasniku broj 99/15 od 2.12.2015 objavljen je Pravilnik o evidenciji prometa koji počinje da se primenjuje od 1.1.2016. Danom stupanja na snagu novog pravilnika Knjiga evidencije prometa robe i usluga (KEPU) se zamenjuje Knjigom evidencije prometa (KEP). Najvažnije razlike su:

 1. Knjiga evidencije prometa (KEP) nema kolonu 6
 2. Prestaje obaveza evidentiranja pruženih usluga
 3. Preduzeća kojima je delatnost trgovina na veliko a evidentiraju knjigovodstvene promene po sistemu dvojnog knjigovodstva nemaju obavezu vođenja KEP

U narednom periodu izvršićemo sve neophodne promene u poslovnom softveru Sors koje će našim korisnicima omogućiti vođenje KEP u skladu sa donetim pravilnikom.

19.11.2015 Novi dizajn web sajta softkom.rs

Sajt softkom.rs je od danas u novom izdanju a mi ćemo se i dalje truditi da objavljujemo što više informacija vezanih za naše proizvode i da neprestano obogaćujemo bazu znanja sa ciljem da našim korisnicima pružimo još snažniju podršku u radu.

28.05.2015 SORS - verzija 5.7

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Omogućen uvoz uplata u KEPU knjigu iz naloga za knjiženje
 2. Izmenjen obrazac za štampu knjižnog odobrenja
 3. Omogućena promena broja radnog naloga u proizvodnji
 4. Omogućena promena broja trebovanja
 5. Promene u prozoru "Zaduženja po partnerima"
 6. Dodate opcije za pretraživanje u prozor za pregled zaduženja po kupcima i pregled zaduženja po dobavljačima
 7. Omogućeno pravljenje knjižnog odobrenja na osnovu povratnice kupca
 8. Izmenjen način knjiženja pazara
 9. Omogućeno sortiranje po šifri artikla i grupisanje po stopi pdv prilikom štampe popisne liste
 10. Podešeno da se prilikom upisa artikala na popisnu listu uvek prikazuje poslednji upisan artikal
 11. Dodata mogućnost da se po upisu artikla na popisnu listu fokus postavi na polje "Šifra"
 12. Omogućen upis artikala na popisnu listu pomoću bar koda
 13. Izmene u obrascu za štampu popisa
 14. Prilikom pravljenja računa na osnovu predračuna podešeno da se prepisuje opis artikala
 15. Ispravljena greška koja se javljala pri štampi selektovanih nivelacija koje imaju iste brojeve
 16. Izmene u programu za backup
 17. Estetske promene u prozoru "Lager lista sa maržom"
 18. Povećan broj slova u nazivu poslovne jedinice
 19. Dodata mogućnost sinhronizacije računa iz maloprodajnog objekta
 20. Izmenjen način ažuriranja programa
 21. Omogućeno da postoje dva naloga za knjiženje koji imaju isti tip i isti broj naloga
 22. Izmena u načinu izvoza podataka u eksel
 23. Ispravljena greška prilikom izvoza u eksel iz kartice kupca i dobavljača i kartice artikla
 24. Ispravljena greška koja se javljala prilikom izvoza PK1 knjige u eksel
 25. Napravljena podrška za MetaLink 9.3
 26. Za fiskalne kase Geneko i Int raster dodata opcija da se naziv artikla šalje isključivo velikim slovima
 27. Izmene u načinu štampe nefiskalnog teksta za Geneko fiskalne kase
 28. Ispravljen greška koja se javljala u obrazacu za štampu KR-1
 29. Izmenjen obrazac za štampu KR
 30. Dodata mogucnost štampe odjave u obrascu KR-1
 31. Izmene u obrascu za štampu KEPU
 32. Napravljen obrazac za štampu IOS "JU FAVORIT"
 33. Izmenjen obrazac za štampu računa "YUMES"
 34. Izmenjen obrazac za štampu računa "PACOM"
 35. Izmenjen obrazac za štampu računa "ESTIA"
 36. Izmenjen obrazac za štampu računa "PACOM"
 37. Izmenjen obrazac za štampu računa "POPOVIC"
 38. Napravljen obrazac za štampu računa "KUMI"
 39. Napravljen obrazac za štampu računa "SWEET"
 40. Napravljen obrazac za štampu računa "PREMIUM"
 41. Napravljen obrazac za štampu računa "MARCOM"
 42. Napravljen obrazac za štampu računa "GAUS"
 43. Napravljen obrazac za štampu računa "BEMEDING"
 44. Napravljen obrazac za štampu računa "OBALA"

Prethodna