1. softkom
 2. novosti

Radno vreme za praznike

 • Ponedeljak 2.1.2017 - neradan dan
 • Utorak 3.1.2017 - neradan dan

Želimo vam prijatne novogodišnje i božićne praznike i uspešnu 2017 godinu.

12.10.2016 - Radovi na održavanju servera

Zbog redovnog održavanja sistema 12.10.2016 u periodu od 22:00 do 02:00 će dolaziti do povremenog prekida u radu naših servera. To će se odraziti na sve korisnike koji imaju zakupljenu bazu podataka na našim serverima i to tako što će im u tom periodu pristup podacima biti otežan.

Hvala na razumevanju.

27.06.2016 SORS - verzija 6.0

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Dodata mogućnost upisa poslovnih jedinica kupca i izdavanje računa/otpremnica/rezervacija/reversa/predračuna određenoj poslovnoj jedinici kupca
 2. Napravljeno da se prilikom izrade računa/predračuna na osnovu drugog dokumenta upisuje podrazumevani datum valute za kupca
 3. Napravljeno da prilikom kopiranja dokumenata sortira atrikle po šifri, odnosno po redosledu unosa u zavisnosti od podešavanja
 4. U prozoru za pregled uplata omogućeno sabiranje selektovanih redova
 5. U prozoru za prikazivanje zamena za artikle dodate kolone "Slobodno" i "Rezervisano"
 6. Izmena u načinu upisivanja podrazumevanog rabata za kupca prilikom izrade računa
 7. Izmene u načinu sinhronizacije računa
 8. Izmene u načinu provere prilikom snimanja računa
 9. Izmene u prozoru za pregled uplate i isplate
 10. Izmene u prozoru za unos i pregled dobavljača
 11. Izmene u prozoru za unos i pregled kupaca
 12. U obrascu za štampu kalkulacije postavljeno da se šifra prebacije u novi red u slučaju da je veća od polja koji je za nju predviđen
 13. U naslovu obrasca za štampu salda po partnerima dodat period prometa
 14. Izmenjen obrazac za štampu PKR
 15. Napravljen obrazac za štampu za računa SUPERLAB CG
 16. Napravljen obrazac za štampu za računa ACM
 17. Napravljen obrazac za štampu za izvoznog računa ACM
 18. Napravljen obrazac za štampu za računa AWIT
 19. Napravljen obrazac za štampu za izvoznog računa AWIT
 20. Izmene u obrascu za štampu izvoznog predračuna Gaus
 21. Izmene u obrascu za štampu računa INNO
 22. Izmene u obrascu za štampu računa TEX
 23. Izmene u obrascu za štampu računa ACM

14.04.2016 SORS - verzija 5.9

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Napravljena KEP knjiga
 2. Napravljen obrazac PKR
 3. Napravljen obrazac PKR1
 4. Napravljena mogućnost prikazivanja artikala sa cenom i stanjem u skladištu prilikom izrade računa/otpremnica/rezervacija/reversa/predračuna
 5. Napravljena mogućnost pretraživanja artikala na osnovu više reči
 6. Napravljena provera stanja magacina prilikom formiranja radnog naloga za proizvodnju
 7. Napravljena mogućnost pravljenja otpremnice od prijemnice i narudžbenice
 8. Izmene u načinu snimanja i proveri stanja magacina u internoj otpremnici i povratnici
 9. Estetske izmene u prozoru za pregled internih otpremnica
 10. Estetske izmene u prozoru za pregled trebovanja
 11. Izmene u lager listi po poslovnim jedinicama
 12. Estetske izmene u prozoru za unos i izmenu poslovnih jedinica
 13. U prozoru za nalog za ispravku KEP podešeno da se prvo prikazuje podrazumevana poslovna jedinica
 14. Napravljen obrazac za štampu računa "Office"
 15. Napravljen obrazac za štampu računa "Ekodim memo"
 16. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa "Masinac"
 17. Napravljen obrazac za štampu računa "Fresco"
 18. Napravljen obrazac za štampu računa "Kana"

Radno vreme za praznike

 • Četvrtak 31.12.2015 - Radni dan (skraćeno radno vreme od 9-13)
 • Petak 1.1.2016 - Neradan dan
 • Ponedaljak 4.1.2016 - Radni dan
 • Utorak 5.1.2016 - Radni dan
 • Sreda 6.1.2016 - Radni dan
 • Četvrtak 7.1.2016 - Neradan dan

Želimo vam prijatne novogodišnje i božićne praznike i uspešnu 2016 godinu.

30.12.2015 SORS - verzija 5.8

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Na sve datume u programu dodat kalendar
 2. Napravljen dokument "Narudžbenica"
 3. Pojednostavljeno kopiranje dokumenata
 4. Omogućeno pravljenje povratnica na osnovu računa/otpremnica/reversa
 5. Omogućena štampa više povratnica odjednom
 6. U radnom nalogu za proizvodnju omogućen unos količine na tri decimale
 7. Podešeno da se pri štampi selektovanih nivelacija, nivelacije sortiraju po broju
 8. Izmene u načinu uvoza izvoda iz programa Pexim
 9. Izmene u programu za prenos početnog stanja
 10. Izmene u obrascu za štampu kepu knjige
 11. Izmene u prozoru za prikazivanje izveštaja o prodaji robe
 12. Izmene u prozoru "Kartica komercijalista"
 13. Izmene u prozoru za evidenciju povrata robe od strane kupaca
 14. Izmene u prozoru za prikazivanje lager liste
 15. Dodata mogućnost izrade ponude od radnog naloga za servis
 16. Dozvoljen proizvoljan upis cene u radni nalog za servis
 17. Izmene u prozoru za pregled privremenih kalkulacija
 18. Izmene u prozoru za pregled internih kalkulacija
 19. Izmene u prozoru za pregled kalkulacije
 20. Izmene u prozoru za pregled računa/otpremnica/reversa
 21. Dodata mogućnost da se kalkulacija ručno upisuje u KEPU
 22. Napravljen obrazac za štampu interne kalkulacije "Orita"
 23. Napravljen obrazac za štampu interne otpremnice "Orita"
 24. Napravljen obrazac za štampu računa "Orita"
 25. Napravljen obrazac za štampu računa "Upravnik"
 26. Napravljen obrazac za štampu računa "Beopress"
 27. Napravljen obrazac za štampu računa "Autocentar"
 28. Napravljen obrazac za štampu računa "WebLab"
 29. Napravljeni obrazaci za štampu računa "Tex"
 30. Napravljen obrazac za štampu računa "MBI"
 31. Izmenjen obrazac za štampu računa "Gaus"
 32. Napravljen obrazac za štampu za izvoznog računa GAUS
 33. Izmena obrasca za štampu internih kalkulacija "NTLS"
 34. Napravljen obrazac za štampu prijemnice ZVORNIK
 35. Napravljen obrazac za štampu ponuda sa slikama "Nortec"
 36. Ispravka obrazac za štampu računa "Evropa"

05.12.2015 Knjiga evidencije prometa (KEP)

U Službenom glasniku broj 99/15 od 2.12.2015 objavljen je Pravilnik o evidenciji prometa koji počinje da se primenjuje od 1.1.2016. Danom stupanja na snagu novog pravilnika Knjiga evidencije prometa robe i usluga (KEPU) se zamenjuje Knjigom evidencije prometa (KEP). Najvažnije razlike su:

 1. Knjiga evidencije prometa (KEP) nema kolonu 6
 2. Prestaje obaveza evidentiranja pruženih usluga
 3. Preduzeća kojima je delatnost trgovina na veliko a evidentiraju knjigovodstvene promene po sistemu dvojnog knjigovodstva nemaju obavezu vođenja KEP

U narednom periodu izvršićemo sve neophodne promene u poslovnom softveru Sors koje će našim korisnicima omogućiti vođenje KEP u skladu sa donetim pravilnikom.

19.11.2015 Novi dizajn web sajta softkom.rs

Sajt softkom.rs je od danas u novom izdanju a mi ćemo se i dalje truditi da objavljujemo što više informacija vezanih za naše proizvode i da neprestano obogaćujemo bazu znanja sa ciljem da našim korisnicima pružimo još snažniju podršku u radu.

28.05.2015 SORS - verzija 5.7

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Omogućen uvoz uplata u KEPU knjigu iz naloga za knjiženje
 2. Izmenjen obrazac za štampu knjižnog odobrenja
 3. Omogućena promena broja radnog naloga u proizvodnji
 4. Omogućena promena broja trebovanja
 5. Promene u prozoru "Zaduženja po partnerima"
 6. Dodate opcije za pretraživanje u prozor za pregled zaduženja po kupcima i pregled zaduženja po dobavljačima
 7. Omogućeno pravljenje knjižnog odobrenja na osnovu povratnice kupca
 8. Izmenjen način knjiženja pazara
 9. Omogućeno sortiranje po šifri artikla i grupisanje po stopi pdv prilikom štampe popisne liste
 10. Podešeno da se prilikom upisa artikala na popisnu listu uvek prikazuje poslednji upisan artikal
 11. Dodata mogućnost da se po upisu artikla na popisnu listu fokus postavi na polje "Šifra"
 12. Omogućen upis artikala na popisnu listu pomoću bar koda
 13. Izmene u obrascu za štampu popisa
 14. Prilikom pravljenja računa na osnovu predračuna podešeno da se prepisuje opis artikala
 15. Ispravljena greška koja se javljala pri štampi selektovanih nivelacija koje imaju iste brojeve
 16. Izmene u programu za backup
 17. Estetske promene u prozoru "Lager lista sa maržom"
 18. Povećan broj slova u nazivu poslovne jedinice
 19. Dodata mogućnost sinhronizacije računa iz maloprodajnog objekta
 20. Izmenjen način ažuriranja programa
 21. Omogućeno da postoje dva naloga za knjiženje koji imaju isti tip i isti broj naloga
 22. Izmena u načinu izvoza podataka u eksel
 23. Ispravljena greška prilikom izvoza u eksel iz kartice kupca i dobavljača i kartice artikla
 24. Ispravljena greška koja se javljala prilikom izvoza PK1 knjige u eksel
 25. Napravljena podrška za MetaLink 9.3
 26. Za fiskalne kase Geneko i Int raster dodata opcija da se naziv artikla šalje isključivo velikim slovima
 27. Izmene u načinu štampe nefiskalnog teksta za Geneko fiskalne kase
 28. Ispravljen greška koja se javljala u obrazacu za štampu KR-1
 29. Izmenjen obrazac za štampu KR
 30. Dodata mogucnost štampe odjave u obrascu KR-1
 31. Izmene u obrascu za štampu KEPU
 32. Napravljen obrazac za štampu IOS "JU FAVORIT"
 33. Izmenjen obrazac za štampu računa "YUMES"
 34. Izmenjen obrazac za štampu računa "PACOM"
 35. Izmenjen obrazac za štampu računa "ESTIA"
 36. Izmenjen obrazac za štampu računa "PACOM"
 37. Izmenjen obrazac za štampu računa "POPOVIC"
 38. Napravljen obrazac za štampu računa "KUMI"
 39. Napravljen obrazac za štampu računa "SWEET"
 40. Napravljen obrazac za štampu računa "PREMIUM"
 41. Napravljen obrazac za štampu računa "MARCOM"
 42. Napravljen obrazac za štampu računa "GAUS"
 43. Napravljen obrazac za štampu računa "BEMEDING"
 44. Napravljen obrazac za štampu računa "OBALA"

PrethodnaSledeća