ANALITIČKE KARTICE

Analitička kartica je dokument u kome se prikazuju sve promene koje su knjižene na određeni računovodstveni konto. Program Sors omogućava filtriranje analitičkih kartica po datumu, poslovnoj jedinici i partneru. Na primer, korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži mi konto 4330, dobavljač Telekom, samo dokumenta u periodu 01.01.2015 - 01.02.2015".

Takođe, moguće je i štampanje i prikazivanje analitičkih kartica "od konta do konta", što znači da korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži mi analitičke kartice od konta 5100 do konta 5400" ili "prikaži mi sve analitičke kartice klase 5":

Analitička kartica