BRUTO BILANS

Program Sors na osnovu prethodnih knjiženja automatski formira bruto bilans i omogućava jednostavno i logično pretraživanje i prikazivanje podataka. Jedan od primera pretraživanja bruto bilansa je takozvano pretraživanje "od konta do konta". Tako korisnik može da postavi sledeći upit: "prikaži bruto bilans za konta od 5100 do 5400". Slično tome, korisnik može da postavi upit "prikaži bruto bilans za klase 5 i 6".

BILANS STANJA I BILANS USPEHA

Program Sors omogućava automatsko formiranje bilansa stanja i uspeha na osnovu prethodnih knjiženja. Sva knjiženja se sumiraju i upisuju u odgovarajuća polja u propisanom obrascu. Naravno, korisnik može da izvrši izmenu ovako dobijenih bilansa.

Bilans uspeha