1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za finansijsko knjigovodstvo

PROGRAM ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors služi za evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. Omogućava jednostavno forimiranje naloga za knjiženje, odnosno knjiženje dokumenata, pretraživanje knjiženja kroz dnevnik, glavnu knjigu i analitičke kartice kao i automatsko formiranje izveštaja kao što su bruto bilans, bilans stanja i uspeha.

Softver za knjigovodstvo Sors može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za robno knjigovodstvo, odnosno sa zajedno sa drugim programima iz porodice Sors. U slučaju da se program koristi u paketu sa programom za robno knjigovodstvo omogućena je automatizacija knjiženja robnih dokumenata kao što su kalkulacije, nivelacije, otpremnice i drugi.

Sledi opis najvažnijih funkcija programa.

VIDEO - FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

NALOG ZA KNJIŽENJE

Obrazac za formiranje naloga u programu Sors je dizajniran tako da se knjiženje računovodstvenih isprava vrši na jednostavan način, brzo i efikasno. Potrebno je izabrati tip naloga (izvodi, dobavljači, plate..), upisati datum naloga i zatim preći na knjiženje isprave.

Samo knjiženje isprave, obavlja se brzo: vrši se izbor konta, izbor partnera (ako ga ima), popunjavaju se polja duguje, potražuje kao i opis, broj i datum dokumenta. Korisnik može da vrši izbor konta tako što će upisati ceo ili deo broja konta (npr: 4330), ili može da upiše deo naziva konta (npr: "dobavljači" za dobavljači u zemlji), posle čega će mu biti ponuđen izbor svih konta u čijem nazivu se nalazi upisana reč ili fraza.

Saznajte više o nalogu za knjiženje

AUTOMATIZACIJA KNJIŽENJA

Automatizacija knjiženja se ogleda u automatskom knjiženju prethodno napravljenih robnih dokumenata, uvozu izvoda iz programa za elektronsko plaćanje i automatizaciji knjiženja primljenih računa.

Saznajte više o automatizaciji knjiženja

DNEVNIK KNJIŽENJA

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors omogućava korisniku da na jednostavan način pretražuje dnevnik knjiženja i prikazuje samo podatke koji su mu u tom trenutku neophodni. Korisnik pretražuje dnevnik knjženja tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje.

Saznajte više o dnevniku knjiženja

BRUTO BILANS

Program Sors na osnovu prethodnih knjiženja automatski formira bruto bilans i omogućava jednostavno pretraživanje i prikazivanje podataka. Jedan od primera pretraživanja bruto bilansa je takozvano pretraživanje "od konta do konta". Tako korisnik može da postavi sledeći upit: "prikaži mi bruto bilans za klasu 5 i 6".

Saznajte više o bruto bilansu

BILANS STANJA I USPEHA

Softver za knjigovodstvo Sors omogućava automatsko formiranje bilansa stanja i uspeha tako što se konta sumiraju i upisuju u odgovarajuća polja u propisanom obrascu. Naravno, korisnik može da izmeni ovako dobijen bilans.

Saznajte više o bilansu stanja i uspeha

ANALITIČKE KARTICE

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors automatski formira analitičke kartice i omogućava filtriranje podataka po datumu, poslovnoj jedinici i partneru. Na primer, korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži mi konto 4330, dobavljač Telekom, samo dokumenta u periodu 01.01.2015 - 01.02.2015". Takođe, moguće je i štampanje i prikazivanje analitičkih kartica "od konta do konta", što znači da korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži mi analitičke kartice od konta 5100 do konta 5400" ili "prikaži mi sve analitičke kartice klase 5".

Saznajte više o analitičkim karticama

IZVOD OTVORENIH STAVKI

Izvod otvorenih stavki je izveštaj koji se sastavlja automatski i to na osnovu povezivanja uplata sa računima koji su izdati kupcu, odnosno računima koji su primljeni od dobavljača. Povezivanje uplata sa izvoda sa računima obavlja se veoma jednostavno prilikom sastavljanja naloga za knjiženje.

Saznajte više o izvodu otvorenih stavki

KNJIGA IZDATIH RAČUNA

Knjiga izdatih računa (obrazac KIR) je dokument u kome se prikazuju računi koji su izdati u određenom periodu. Softver za knjigovodstvo Sors automatski formira ovaj obrazac, a na korisniku je samo da ga odštampa.

Saznajte više o knjizi izdatih računa

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

Knjiga primljenih računa (obrazac KPR) dokument u kome se prikazuju računi koji su primljeni u određenom periodu. Program za finansijsko knjigovodstvo Sors automatski formira ovaj obrazac, a na korisniku je samo da ga odštampa.

Saznate više o knjizi primljenih računa

POPDV PRIJAVA

Pregled obračuna PDV ili POPDV je poreska prijava koju su PDV obveznici dužni da elektronskim putem podnose za svaki poreski period. Popunjavanje POPDV prijave u programu Sors je najvećim delom automatizovano.

Saznate više o POPDV prijavi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Softver za knjigovodstvo Sors je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je i pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu putem interneta.

Saznate više o radu u mrežnom okruženju

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Program može da upotrebljava neograničen broj korisnika, pri čemu postoji mogućnost da se korisnicima ograniči pristup podacima. Tako, na primer, korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake ali da mu se uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima