1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za robno knjigovodstvo

PROGRAM ZA ROBNO KNJIGOVODSTVO

Program za robno knjigovodstvo Sors omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe a dizajniran tako da bude jednostavan za upotrebu. Automatizuje niz operacija sa posebnim akcentom na radnje koje se obavljaju svakodnevno, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja.

Može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za finansijsko knjigovodstvo.

Program za robno knjigovodstvo Sors mogu da koriste sva privredna društva nezavisno od veličine kao i knjigovodstvene agencije. Podržava rad sa više organizacionih jedinica koje posluju u okviru istog pravnog lica. Sledi opis najvažnijih funkcija programa.

KALKULACIJA

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja prodajne cene robe kao i ulaz robe u magacin.

Program za robno knjigovodstvo Sors automatski obračunava niz stavki u kalkulaciji i tako značajno skraćuje vreme potrebno za izradu kalkulacije: obračunava nabavnu cenu i nabavnu vrednost posle rabata, obračunava troškove po artiklu, obračunava bruto nabavnu cenu, ima niz mogućnosti za formiranje prodajne cene, obračunava ukupnu nabavnu i prodajnu vrednost robe u kalkulaciji. Obrazac koji se u programu za robno knjigovodstvo Sors koristi za unos kalkulacije je logičan i jednostavan za upotrebu.

Saznajte više o kalkulaciji

NIVELACIJA

Nivelacija je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira promena cene robe u magacinu. Nivelacija cena se u programu Sors obavlja veoma jednostavno: dovoljno je da se u obrascu za izradu nivelacije selektuju artikli čija cena treba da bude promenjena i da se izabere jedna od mogućnosti za obračun nove cene robe.

Osim što ima niz mogućnosti za obračun cene, program Sors automatski obavlja i druge radnje kao što su računanje ukupne razlike između stare i nove prodajne cene, ukupne prodajne vrednosti, obračun PDV... Obrazac koji se u programu za robno knjigovodstvo Sors koristi za nivelisanje cena je logičan i jednostavan za upotrebu.

Saznajte više o nivelaciji

OTPREMNICA

Otpremnica je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira izlaz robe iz magacina. Obrazac za izradu otpremnice je napravljen tako da bude jednostavan za upotrebu i razumljiv svima.

Izrada otpremnice u programu za robno knjigovodstvo Sors je veoma jednostavna operacija: prvo je potrebno izabrati kupca a zatim i upisati artikle, što se radi tako što se unese šifra ili naziv artikla i zatim klikne na dugme za upis na otpremnicu.

Saznajte više o otpremnici

POVRAĆAJ ROBE OD STRANE KUPCA

Povratnica je dokument kojim se evidentira povraćaj robe koja je prethodno prodata kupcu. Evidencija povraćaja robe podrazumeva obradu i arhiviranje sledećih podataka: datum povraćaja robe, kupac, naziv artikla, šifra artikla, količina, cena, prodajna cena, pdv, prodajna vrednost. Program za robno knjigovodstvo Sors automatski prikazuje prethodno definisane podatke i vrši obračun niza stavki što značajno skraćuje vreme potrebno za izradu povratnice.

Saznajte više o povratnici

INTERNA OTPREMNICA

Interna otpremnica je dokument kojim se evidentira prenos robe u okviru istog pravnog lica. Na internoj otpremnici se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Važno je da napomenemo da prilikom prenosa robe između poslovnih jedinica nastaju dva dokumenta: interna otpremnica i interna kalkulacija. Otpremnica se pravi za poslovnu jedinicu iz koje se roba otprema, a kalkulacija se pravi za poslovnu jedinicu u koju se roba prima.

Internu kalkulaciju program za robno knjigovodstvo Sors pravi automatski, na osnovu interne otpremnice koju pravi korisnik programa.

Saznajte više internoj otpremnici

POVRAĆAJ ROBE DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču može da se koristi za evidenciju povrata robe koja je uzeta na komisionu prodaju ili za evidenciju povrata robe iz bilo kog drugog razloga. Na povratnici dobavljaču se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Saznajte više o povratnici dobavljaču

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podakte: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost. Sam postupak otpisivanja robe je veoma jednostavan: potrebno je samo upisati šifru ili naziv artikla. Moguće je upisati napomenu, odnosno razlog otpisa robe.

Saznajte više o otpisu robe

IZVEŠTAJI O STANJU ZALIHA

Program sadrži četiri izveštaja u kojima se na različite načine prikazuje stanje i vrednost robe u skladištu. Svi izveštaji se formiraju automatski na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Saznate više o izveštajima o stanju zaliha

MAGACINSKA KARTICA (KARTICA ROBE)

Magacinska kartica ili kartica robe je dokument u kome se prikazuju sve promene koje se odnose na određeni artikal. Ovaj dokument se formira automatski na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, otpremnice i povratnice.

Saznajte više o magacinskoj kartici

KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA (KEP)

KEP je obrazac u kome se finansijski prikazuje promet robe u skladištu. Program za robno knjigovodstvo Sors automatski formira ovaj obrazac i to na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, otrpemnice i povratnice.

Saznajte više o KEP

PROMET

Promet je izveštaj u kome se prikazuje celokupan robni promet poslovne jedinice u peridu koji odredi korisnik. U ovom izveštaju prikazuju se sledeći podaci:

  • Spisak računa/otpremnica koji su izdati zajedno sa artiklima koji su prodati
  • Spisak robe koja je vraćena od strane kupca zajedno sa ukupnom vrednošću robe
  • Sume po danu prometa i suma za ukupni period koji je prikazan

Saznajte više o prometu robe

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program za robno knjigovodstvo Sors je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Saznajte više o radu u mrežnom okruženju i radu na udaljenim lokacijama

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da unosi kalkulacije ali ne može da pristupa lager listi. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima