SORS VP

Sors VP je poslovni program koji omogućava evidenciju prometa robe u magacinu, prihoda i rashoda. U poređenju sa drugim izdanjima iz porodice Sors izdvaja se po tome što ima modul za preduzetničku evidenciju rashoda i mogućnost za prikazivanje izveštaja ali nema modul za finansijsko knjigovodstvo. Program omogućava vođenje dokumentacije za jedan ili više magacina kao i automatizaciju velikog broja operacija - posebno onih koje se obavljaju često kao što su nabavka i izdavanje robe.

Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

U sklopu instalacije i implemetacije rešenja naša kuća izvodi obuku zaposlenih za rad u programu. Takođe, svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podrška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa može da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

IZLAZNI DOKUMENTI

ULAZNI DOKUMENTI

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

IZVEŠTAJI

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i rad na udaljenim lokacijama

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni program Sors VP omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostala izdanja programa

Pogledajte

Pogledajte