1. softkom
  2. baza znanja
  3. sors kasa
  4. autentifikacija

AUTENTIFIKACIJA

Program Sors Kasa vrši autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa prilikom pokretanja programa kao i pre izdavanja bilo koje vrste fiskalnog dokumenta. Ako autentifikacija sa procesorom fiskalnih računa, iz bilo kog razloga, ne bude uspešna biće onemogućeno izdavanje svih vrsta fiskalnih dokumenata.

U programu Sors Kasa autentifikacija sa procesorom fiskalnih računa obavlja se na sledeće načine:

  1. Ako se program Sors Kasa povezuje sa lokalnim procesorom fiskalnih računa od korisnika će biti zahtevano da pre početka rada upiše PIN bezbednosnog elementa (pametne kartice)
  2. Ako se program Sors Kasa povezuje sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa autentifikacija može da se obavi na dva načina:
    • Pomoću digitalnog sertifikata
    • Pomoću pametne kartice

Da bi autentifikacija mogla da bude izvršena potrebno je da budu podešeni parametri za povezivanje sa procesorom fiskalnih računa. Parametri za povezivanje sa procesorom fiskalnih računa su adresa procesora fiskalnih računa, vrsta bezbednosnog elementa (digitalni sertifikat ili kartica) kao i izbor vrste procesora fiskalnih računa (LPFR ili VPFR). U slučaju da ste tek izvršili instalaciju programa Sors Kasa biće potrebno da podesite ove parametre na način koji je opisan ovde.

SADRŽAJ

Autentifikacija kada se program Sors Kasa povezuje sa lokalnim procesorom fiskalnih računa
Autentifikacija kada se program Sors Kasa povezuje sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa

AUTENTIFIKACIJA KADA SE PROGRAM SORS KASA POVEZUJE SA LOKALNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA

Ako je podešeno da se program Sors Kasa povezuje sa lokalnim procesorom fiskalnih računa (više o podešavanju vrste procesora fiskalnih računa sa kojim se program Sors Kasa povezuje možete da pročitate ovde), prilikom pokretanja programa kao i pre izdavanja bilo koje vrste fiskalnog dokumenta, program Sors Kasa će pokušati da uspostavi vezu sa lokalnim procesorom fiskalnih računa. U slučaju da program Sors Kasa, iz bilo kog razloga, ne uspostavi vezu sa lokalnim procesorom fiskalnih računa izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno, o čemu će korisnik biti obavešten u prozoru koji je prikazan na slici ispod.

Obaveštenje da LPFR nije dostupan

Pošto se program Sors Kasa poveže sa procesorom fiskalnih računa, otvoriće se prozor, koji je prikazan na slici ispod, u kome treba da upišete PIN bezbednosnog elementa (pametne kartice). U slučaju da ne upišete ispravan PIN bezbednosnog elementa (pametne kartice) izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno.

Izgled prozora za unos PIN-a

U slučaju da je vrednost fiskalnih dokumenata koji su izdati bez dostavljanja u sistem fiskalizacije dostigao 75% od ograničenja bezbednosnog elementa (pametne kartice) procesor fiskalnih računa će o tome obavestiti program Sors Kasa a program Sors Kasa korisnika. Prozor sa ovom informacijom prikazan je na slici ispod. Više o ograničenju vrednosti fiskalnih dokumenata koji mogu da budu izdati pomoću bezbednosnog elementa (pametne kartice) možete da pročitate ovde.

Izgled prozora u kome se prikazuje obaveštenje o ograničenju bezbednosnog elementa (pametne kartice)

Sve eventualne poruke koje lokalni procesor fiskalnih računa ima za korisnika će biti prikazane tokom procesa autentifikacije. Prozor sa porukama lokalnog procesora fiskalnog računa je prikazan u slici koja sledi:

Izgled prozora u kome se prikazuju poruke od LPFR

AUTENTIFIKACIJA KADA SE PROGRAM SORS KASA POVEZUJE SA VIRTUELNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA

Ako je podešeno da se program Sors Kasa povezuje sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa (više o podešavanju vrste procesora fiskalnih računa sa kojim se program Sors Kasa povezuje možete da pročitate ovde), prilikom pokretanja programa kao i pre izdavanja bilo koje vrste fiskalnog dokumenta, program Sors Kasa će pokušati da uspostavi vezu sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa. U slučaju da program Sors Kasa, iz bilo kog razloga, ne uspostavi vezu sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno, a korisnik će biti posavetovan da pređe na korišćenje lokalnog procesora fiskalnih računa. Informaciju da je izdavanje fiskalnih dokumenata onemogućeno korisnik će biti u prilici da vidi u prozoru koji je prikazan na slici ispod.

Obaveštenje da VPFR nije dostupan

Postupak autentifikacije se razlikuje u zavisnosti od toga koji bezbednosni element koristite (pametnu karticu ili digitalni sertifikat).

Ako koristite digitalni sertifikat program Sors Kasa će tražiti da unesete PAK i lozinku. U slučaju da ne upišete ispravan PAK i lozinku digitalnog sertifikata, izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno. Prozor za unos PAK-a i lozinke prikazan je na slici koja sledi.

Izgled prozora za unos PAK i lozinke

Ako koristite pametnu karticu biće potrebno da upišete PIN pametne kartice. U slučaju da ne upišete ispravan PIN pametne kartice izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno. Prozor za upis PIN prikazan je na slici koja sledi.

Izgled prozora za unos PIN-a

Datum poslednje izmene članka: 20.01.2022