1. softkom
  2. baza znanja
  3. sors kasa
  4. podešavanje palete brzih tastera

PODEŠAVANJE PALETE BRZIH TASTERA

Paleta brzih tastera se koristi u karticama za izdavanje fiskalnih dokumenata transakcije prodaja kako bi korisniku olakšala izbor artikala koji se često koriste. Korisnik može da upiše artikal u fiskalni dokument na dva načina: upisom jednog od identifikatora artikla (šifra, naziv ili GTIN) u odgovarajuće polje ili tako što klikne na dugme koje predstavlja određeni artikal u paleti brzih tastera. Način upisa artikala u fiskalni dokument pomoću brzih tastera opisan je ovde, a u tekstu koji sledi objašnjavamo podešavanje palete brzih tastera, odnosno objašnjavamo kako možete da dodelite određeni artikal dugmetu koje se nalazi u paleti brzih tastera.

SADRŽAJ

Izgled palete za brze tastere
Podešavanje brzih tastera

IZGLED PALETE ZA BRZE TASTERE

Karticu za podešavanje palete brzih tastera možete da pokrenete na sledeći način:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Šifarnici
  2. U meniju izaberite stavku Brzi artikli
  3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje kartica kao na slici koja sledi
Kartica za podešavanje brzih tastera

Brzi tasteri koji predstavljaju artikle su podeljeni u četiri grupe koje su na slici označene brojem 1 a prikazane su tamno plavom bojom. Grupisanje brzih tastera koji predstavljaju artikle ima za cilj lakši rad korisnika i mogućnost prikazivanja većeg broja tastera. Na primer, korisnik može da napravi jednu grupu u kojoj će se nalaziti razne vrste torti i drugu grupu u kojoj će se nalaziti razne vrste peciva.

Svaka grupa može da sadrži 14 artikala koji su predstavljeni tasterima bele boje (označeni brojem 2 na prethodnoj slici).

PODEŠAVANJE BRZIH TASTERA

Naziv grupe brzih tastera možete da izmenite tako što kliknete desnim tasterom miša na dugme koje predstavlja grupu brzih tastera (označeno brojem 1 na na slici), posle čega će se otvoriti meni u kome treba da izaberete opciju Izmeni naziv grupe. Otvoriće se prozor u kome možete da upišete naziv grupe brzih tastera a koji izgleda kao na slici koja sledi.

Izmena naziva grupe u brzim tasterima

Brze tastere koji se nalaze u određenoj grupi možete da vratite na podrazumevano podešavanje, odnosno u stanje u kome im neće biti dodeljen ni jedan artikal. To možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na određenu grupu a zatim na stavku Obriši grupu u meniju koji se prikaže. Pošto to uradite svi brzi tasteri koji se nalaze u grupi na koju ste kliknuli će biti vraćeni na podrazumevano podešavanje a naziv grupe na koju ste kliknuli će biti obrisan.

Određenom brzom tasteru (označeni brojem 2 na slici) možete da dodelite artikal tako što kliknete desnim tasterom miša na njega a zatim na opciju Izaberi artikal. Pošto to uradite otvoriće se prozor u kome možete da izaberete artikal tako što ćete u odgovarajuće polje da upišete GTIN, naziv ili šifru artikla. Pošto izaberete artikal potrebno je da kliknete na dugme OK. Ovaj prozor prikazan je na slici ispod.

Izbor artikla u brzim tasterima

Brzi taster možete da vratite na podrazumevano podešavanje, odnosno u stanje u kome mu neće biti dodeljen ni jedan artikal, tako što kliknete desnim tasterom na njega a zatim u meniju koji se pojavi na opciju Obriši artikal.

Pošto u kartici za podešavanje brzih tastera izvršite sve izmene neophodno je da kliknete na dugme Snimi, koje se nalazi u delu kartice koja je na slici označen brojem 3.

Datum poslednje izmene članka: 11.01.2022