1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. izdavanje refundacije slobodnim unosom artikala

IZDAVANJE REFUNDACIJE SLOBODNIM UNOSOM ARTIKALA

U ovom članku se opisuje postupak izdavanja refundacija po osnovu fiskalnog dokumenta koji nije izdat u programu Sors Kasa (na primer, za dokumente koji su izdati pre elektronske fiskalizacije ili dokumente koji su napravljeni u drugim programima), odnosno postupak izdavanja refundacija za fiskalne dokumente koji nisu izdati u bazi podataka koja se odnosi na tekuću godinu (za fiskalne dokumente izdate pre prenosa stanja).

Izdavanje refundacija po osnovu fiskalnih dokumenata koji su izdati u programu Sors Kasa, u bazi podataka koja se odnosi na tekuću godinu, obavlja se na način koji je opisan u posebnom članku.

SADRŽAJ

Video
Kartica za izradu refundacija slobodnim unosom artikala
Upis artikala u dokument
Izbor načina povraćaja novca
Štampa refundacije
Kartica za pregled refundacije

VIDEO

KARTICA ZA IZRADU REFUNDACIJA SLOBODNIM UNOSOM ARTIKALA

Da biste pokrenuli karticu za izdavanje refundacije slobodnim unosom artikala uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Refundacija
 2. Zatim u meniju izaberite stavku Refundacija
 3. Pokreće se kartica za izradu refundacije koji je opisana ovde
 4. U donjem delu kartice, pored dugmića koji predrstavljaju načine plaćanja, nalazi se dugme Slobodan unos (prikazano na slici ispod)
Pokretanje kartice za izdavanje refundacije slobodnim unosom

Program potom vrši autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa. U slučaju da autentifikacija iz bilo kog razloga ne bude uspešna izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno. Pošto se završi proces autentifikacije otvoriće se kartica za izradu refundacija slobodnim unosom artikala koja je prikazana na slici ispod.

Kartica za izdavanje refundacije slobodnim unosom artikala

U delu kartice koji je na slici označen brojem 1 nalaze se sledeća polja:

 1. Kupac. Ovo polje služi za izbor kupca kome se dokument izdaje. Izbor kupca vrši se na sledeći način: dva puta kliknite na polje Kupac i otvoriće se prozor za izbor kupca. U ovom prozoru pretraživanje kupaca možete da vršite na osnovu naziva kupca, PIB-a ili šifre tako što ove podatke upišete u odgovarajuća polja za unos teksta. Sve kupce koji se nalaze u šifarniku kupaca možete da prikažete tako što kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter. Izbor kupca možete da izvršite jednostavnim duplim klikom na željenog kupca.
 2. Tip dokumenta. U ovom padajućem meniju možete da izaberete vrstu refundacije (promet, avans, predračun ili obuka)
 3. Vrsta identifikatora. U ovom padajućem meniju treba da izaberete vrstu identifikatora kupca (na primer, lična karta ili PIB). Napomnjemo da je identifikacija kupca obavezna. Ako se refundacija pravi u slučaju greške (poništavanja računa bez povraćaja novca) identifikator kupca je PIB poreskog obveznika koji izdaje refundaciju.
 4. Identifikator. U polje Identifikator treba da upišete broj identifikatora (na primer, broj lične karte ili PIB ako je kupac pravno lice). Broj identifikatora se upisuje u slučaju da se vrši povraćaj novca.
 5. PFR broj računa koji se refundira. Ovo polje je automatski popunjeno tekstom XXXXXXXX-XXXXXXXX-. Ako je dokument na osnovu koga se vrši refundacija izdat pre uvođenja fiskalizacije, u produžetku ovog teksta je potrebno da unesete broj dokumenta. Ako je je dokument na osnovu koga se vrši refundacija izdat posle uvođenja fiskalizacije, ali nije zaveden u aktivnoj bazi Sors Kasa, možete obrisati postojeći tekst i uneti ispravan PFR broj dokumenta koji treba da se refundira.
 6. PFR datum i vreme računa. U polja PFR datum i vreme računa možete da upišete datum i vreme izdavanja dokumenta na osnovu koga se vrši refundacija.

UPIS ARTIKALA U DOKUMENT

Upis artikla u dokument vrši se u delu kartice koji je na slici označen brojem 2, na način koji je opisan u tekstu koji sledi.

 1. Prvo je potrebno da izaberete artikal, što možete da uradite tako što ćete da upišete šifru, naziv ili GTIN u polje za unos teksta koje je za to predviđeno. Prilikom unosa naziva ili šifre artikla, nakon što upišete početna slova naziva ili šifre, program će ponuditi autosugestiju za izbor artikla, odnosno biće prikazani svi artikli čiji naziv ili šifra počinju karakterima koje ste upisalii.
 2. U polje Količina treba da upišete količinu.
 3. U polje Cena treba da upišete cenu artikla
 4. Kada unesete potrebne podatke i pritisnete taster Enter ili kliknete na dugme Dodaj, artikal će biti upisan u dokument, odnosno u tabelu koja je na slici označena brojem 3.

BRISANJE ARTIKALA IZ DOKUMENTA

Artikal možete da izbrišete iz dokumenta na tri načina:

 1. Tako što selektujete jedan ili više artikala u tabeli (označena brojem 3 na slici), kliknete desnim tasterom miša na njih, a zatim u meniju koji se pojavi na opciju Obriši artikal.
 2. Tako što selektujete jedan ili više artikala u tabeli (označena brojem 3 na slici) a zatim klinete na dugme Obriši koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 2.
 3. Tako što selektujete jedan ili više artikala u tabeli (označena brojem 3 na slici) a zatim pritisnete taster Delete na tastaturi.

IZBOR NAČINA POVRAĆAJA NOVCA

Izbor načina povraćaja novca obavlja se u delu kartice koji je na slici označen brojem 4. U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i pratećim aktima, korisnicima programa Sors Kasa koji ne vrše delatnost prodaje hrane i pića koja se konzumira na licu mesta, omogućeno je sedam načina povraćaja novca:

 1. Gotovinom
 2. Karticom
 3. Čekom
 4. Virmanom
 5. Instant plaćanje
 6. Vaučerom
 7. Drugo bezgotovinsko plaćanje

Napominjemo da je za privredne subjekte koji vrše delatnost prodaje hrane i pića koja se konzumira na licu mesta (restorani, kafići, pekare, brza hrana i slično) omogućeno samo četiri načina povrata novca:

 1. Gotovinom
 2. Virmanom
 3. Vaučerom
 4. Drugo bezgotovinsko plaćanje

Korisnici programa Sors Kasa koji obavljaju delatnost prodaje hrane i pića koja se konzumira na licu mesta (restorani, kafići, pekare, brza hrana i slično) u obavezi su da se prilikom instalacije programa prijave kako bi im se onemogućila evidencija povrata karticom, čekom i instant plaćanjem.

Svi načini povraćaja predstavljeni su odgovarajućim dugmetom, što je prikazano na slici ispod.

Izbor načina povraćaja novca

Pošto upišete artikle u refundaciju i kliknete na neki od tastera koji predstavlja određeni način plaćanja, fiskalni dokument će biti poslat u procesor fiskalnih računa a zatim, pošto ga procesor fiskalnih računa obradi i pošto programu Sors Kasa pošalje odgovarajući odgovor, na štampu.

Program Sors Kasa omogućava i povraćaj novca na više načina (kombinovano plaćanje, na primer, deo može da se vrati gotovinom a deo karticom). U slučaju da se povraćaj vrši na više načina, potrebno je da kliknete na taster Sva plaćanja i otvoriće se prozor za evidenciju kombinovanog načina plaćanja koji je prikazan na slici koja sledi.

Sve vrste povraćaja novca

U ovom prozoru je potrebno da u polje, koje predstavlja određeni način plaćanja, upišete iznos koji se na taj način vraća. Na primer, u polje Gotovina treba da upišete iznos koji se vraća gotovinski, u polje Kartica treba da upišete iznos koji se vraća karticom i tako dalje.

ŠTAMPA REFUNDACIJE

Posle izbora načina povraćaja, refundacija se šalje na obradu u procesor fiskalnih računa i pošto procesor fiskalnih računa dostavi ogovor, refundacija se šalje na štampu.

U slučaju da se kupcu vrši povraćaj novca na licu mesta, odnosno u slučaju da je izabrani način povraćaja novca gotovina, posle izbora načina plaćana, refundacija će biti odštampana u dva primerka, pri čemu je prvi primerak promet - refundacija ili avans - refundacija, koji se predaju kupcu, a drugi primerak je kopija - refundacija koji zadržava prodavac. Fiskalni dokument kopija - refundacija mora obavezno da bude potpisan od strane kupca kome je izvršen povraćaj novca na licu mesta.

Ako postoji potreba, fiskalni dokument kopija - refundacija može da bude odršatmpan i ručno na način koji je opsian ovde.

KARTICA ZA PREGLED REFUNDACIJA

Sve refundacije koje su napravljene na način koji je prethodno opisan mogu da se pronađu u istim karticama u kojima se nalaze i refundacije koje su napravljene na osnovu dokumenata koji su izdati u programu Sors Kasa. Način rada sa ovim karticama opisan je ovde.

Datum poslednje izmene članka: 21.05.2022