1. softkom
  2. baza znanja
  3. sors kasa
  4. kopija - refundacija

KOPIJA - REFUNDACIJA

Fiskalni dokument kopija - refundacija predstavlja kopiju prethodno izdatog dokumenta i ne smatra se fiskalnim računom. Više informacija o vrstama fiskalnih dokumenata i transakcija možete da pročitate ovde.

SADRŽAJ

Izdavanje fiskalnog dokumenta kopija - refundacija
Kartica za pregled fiskalnih dokumenata kopija - refundacija

IZDAVANJE FISKALNOG DOKUMENTA KOPIJA - REFUNDACIJA

Da biste napravili fiskalni dokument kopija - refundacija potrebno je da prvo pronađete fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite. Fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite možete da pronađete u kartici za pregled odgovarajuće vrste fiskalnih dokumenata:

  1. Ako želite da napravite kopiju dokumenta promet - refundacija, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled promet - refundacija
  2. Ako želite da napravite kopiju dokumenta avans - refundacija, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled avans - refundacija
  3. Ako želite da napravite kopiju dokumenta predračun - refundacija, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled predračun - refundacija
  4. Ako želite da napravite kopiju dokumenta obuka - refundacija, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled obuka - refundacija

Kada pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite, potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na njega a zatim, u meniju koji se prikaže, treba da izaberete opciju Fiskalizuj kopiju dokumenta.

Program potom vrši autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa. U slučaju da autentifikacija iz bilo kog razloga ne bude uspešna izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno. Pošto se završi proces autentifikacije dokument će biti poslat procesoru fiskalnih računa na obradu i pošto program primi odgovor od procesora fiskalnih računa, fiskalni dokument kopija - refundacija će biti odštampan na štampaču.

KARTICA ZA PREGLED FISKALNIH DOKUMENATA KOPIJA - REFUNDACIJA

Kartici za pregled fiskalnih dokumenata kopija - refundacija možete da pristupite na sledeći način:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Refundacija
  2. U meniju kliknite na opciju Pregled kopija refundacije
  3. Pokrenuće se kartica koja je prikazana na slici ispod
Kartica za pregled fiskalnih dokumenata kopija - refundacija

Sve fiskalne dokumente kopija-refundacija koji su formirani preko programa Sors Kasa možete da pronađete u ovoj kartici. Brisanje i izmena fiskalnih dokumenta nisu dozvoljeni.

Kartica za pregled fiskalnih dokumenta kopija - refundacija se koristi isto kao i sve ostale kartice za pregled fiskalnih dokumenata u programu Sors Kasa. Kartice za pregled fiskalnih dokumenata smo detaljno opisali ovde.

Datum poslednje izmene članka: 14.01.2022