1. softkom
 2. baza znanja
 3. fakturisanje
 4. predračun i ponuda

PREDRAČUN I PONUDA

SADRŽAJ

Razlika između predračuna i ponude
Prozor za izradu predračuna i ponuda
Prozor za pregled predračuna i ponuda
Kopiranje predračuna i ponuda u račun
Izmena predračuna i ponuda

RAZLIKA IZMEĐU PREDRAČUNA I PONUDA

Između predračuna i ponuda nema suštinskih razlika, oba dokumenta su neobavezujuća za kupca i ne uzrokuju promene u izveštajima (izveštaji o stanju zaliha, izveštaji o prodaji robe i slični). Jedina razlika između ova dva dokumenta je u nazivu dokmenta (predračun ili ponuda).

PROZOR ZA IZDAVANJE PREDRAČUNA I PONUDA

Da biste pokrenuli prozor za izradu predračuna ili prozor za izradu ponuda uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Kupci a zatim u meniju kliknite na stavku Predračuni.
 2. Ako želite da pokrenete prozor za izradu predračuna kliknite na stavku Predračun
 3. Ako želite da pokrenete prozor za izradu ponuda kliknite na stavku Ponuda
 4. Prozor za izradu predačuna i prozor za izradu ponuda izgledaju isto, imaju iste funkcije i koriste se na isti način a izgledaju kao na slici ispod.
Prozor za izradu predračuna

Ovaj prozor i njegove funkcije detaljno smo opisali ovde.

PREGLED PREDRAČUNA I PONUDA

Da biste prikazali prozor za pregled predračuna ili prozor za pregled ponuda uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. Potom u meniju kliknite na stavku Predračuni i prikazaće se novi meni.
 3. Da biste pokrenuli prozor za pregled predračuna kliknite na stavku Pregled predračuna.
 4. Da biste pokrenuli prozor za pregled ponuda kliknite na stavku Pregled ponuda.

Prozor za pregled predračuna i prozor za pregled ponuda koriste se isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje dokumenata, a tabela u kojoj se prikazuju predračuni ili ponude, zauzima centralni i najveći deo prozora.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određeni predračun ili ponudu u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose samo na prozore za pregled predračuna i ponuda:

 1. Kopiraj predračun/ponudu. Detaljan opis ove opcije dat je ovde.
 2. Napravi internu otpremnicu. Ova opcija omogućava automatsko pravljenje internih otpremnica na osnovu izabranog predračuna ili ponude i detaljno je objašnjena ovde.

IZMENA PREDRAČUNA I PONUDA

Izmena predračuna i ponuda može da se izvrši na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled predračuna ili ponuda pronađete predračun ili ponudu koju želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete predračun ili ponudu koju želite da izmenite kliknite desnim tasterom miša na nju i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži predračun/ponudu.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje predračun ili ponuda u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za izradu predračuna i ponude.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja predračuna i ponude koji je opisan ovde.

KOPIRANJE PREDRAČUNA I PONUDA U RAČUN

Kopiranje predračuna i ponuda u račun, odnosno pravljenje računa na osnovu predračuna ili ponude može da se izvrši na isti način na koji se vrši kopiranje svih izlaznih dokumenata. Potrebno je da u prozoru za pregled predračuna i ponuda pronađete predračun ili ponudu na osnovu koje želite da napravite račun, da kliknete desnim tasterom miša na nju i da u meniju koji se prikaže kliknete na opciju Kopiraj predračun/ponudu. Dalji postupak je detaljno opisan ovde.

Datum poslednje izmene članka: 24.07.2021