1. softkom
  2. baza znanja
  3. fakturisanje
  4. popust na nivou računa

POPUST NA NIVOU RAČUNA

U poslovnom softveru Sors, prilikom izdavanja računa i računa-otpremnice moguće je odobravanje popusta na dva nivoa:

  1. Odobravanje popusta na artikal koji je upisan u račun, što se smatra popustom na nivou stavke računa.
  2. Odobravanje popusta na ceo račun, što se smatra popustom na nivou računa.

Postupak odobravanja popusta na artikal detaljno je objašnjen u članku koji se odnosi na izdavanje izlaznih dokumenata a u ovom članku ćemo objasniti odobravanje popusta na nivou računa.

SADRŽAJ

Način obračuna popusta na nivou računa
Izdavanje računa sa popustom na nivou računa

NAČIN OBRAČUNA POPUSTA NA NIVOU RAČUNA

Popust na nivou računa se obračunava tako što se prvo sabere vrednost svih stavki u računu, posle obračunatog popusta na nivou stavke, a zatim se od tako dobijene vrednosti oduzme popust na nivou računa. U tabeli ispod prikazan je primer obračuna popusta na nivou računa.

ARTIKAL STOPA PDV KOLIČINA CENA VREDNOST POPUST NA NIVOU STAVKE VREDNOST POSLE POPUSTA
Kifla 20% 10,00 30,00 300,00 10% 270,00
Kolač 20% 1,00 130,00 130,00 0% 130,00
Jogurt 20% 10,00 200,00 2.000,00 20% 1.600,00

ZBIR STAVKI POPUST NA NIVOU DOKUMENTA OSNOVICA PDV UKUPNO
2.000,00 10,00 1.800,00 360,00 2.160,00

Na slici ispod možete da vidite popust na nivou računa u PDF prikazu e fakture.

Popust na nivou računa u PDF prikazu e fakture

IZDAVANJE RAČUNA SA POPUSTOM NA NIVOU RAČUNA

Popust na nivou računa nije podrazumevano omogućen, odnosno nije omogućen posle instalacije poslovnog softvera Sors. Da biste omogućili odobravanje popusta na nivou računa potrebno je da uradite sledeće:

  1. U glavnom meniju kliknite na meni Podešavanja a zatim u meniju izaberite opciju Podešavanje
  2. Otvara se prozor za podešavanje programa u kome je potrebno da kliknete na karticu Račun, koja je na slici ispod označena brojem 1
  3. Postavite znak za potvrdu pored opcije Omogući odobravanje rabata na ceo dokument (važi za veleprodaju), koja je na slici ispod označena brojem 2
  4. Kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 3
Prozor za podešavanje programa

Pošto izvršite prethodno opisana podešavanja u prozorima za izdavanje računa i računa - otpremnice će se prikazati polje Rabat na dokument u koje možete da upišete popust na nivou računa (prikazano na slici ispod).

Polje za upis popusta na nivou računa

Popust na nivou računa se upisuje u procentima a obračun popusta možete da vidite u delu prozora u kome se prikazuje zbir računa (prikazano na slici ispod).

Obračun popusta

Datum poslednje izmene članka: 06.09.2023