1. softkom
  2. baza znanja
  3. fakturisanje
  4. knjiga izdatih računa

KNJIGA IZDATIH RAČUNA

Knjiga izdatih računa (KIR) je dokument u kome se prikazuju računi koji su izdati u određenom periodu. Ovaj dokument, zajedno sa knjigom primljenih računa, predstavlja osnov za utvrđivanje PDV i svi obveznici PDV su dužni da ga formiraju za svaki obračunski period. Poslovni softver Sors automatski formira obrazac KIR, a na korisniku je samo da ga odštampa.

SADRŽAJ

Video
Prikazivanje knjige izdatih računa

VIDEO

PRIKAZIVANJE KNJIGE IZDATIH RAČUNA

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje knjiga izdatih računa knjiga uradite sledeće:

  1. U slučaju da koristite program za maloprodaju: u komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja. U meniju kliknite na stavku KIR i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Knjiga izdatih računa.
  2. U slučaju da koristite program za veleprodaju ili program za fakturisanje: u komandnom meniju izaberite stavku Kupci. U meniju kliknite na stavku KIR i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Knjiga izdatih računa.
  3. Na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje knjige izdatih računa

Pošto kliknete na sličicu lupe, u tabeli će se prikazati spisak svih računa, računa - otpremnica, avansnih računa i knjižnih odobrenja sa svim podacima koji su propisani pravilnikom.

Kada u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica knjiga izdatih računa se vodi za svaku poslovnu jedinicu posebno. Izbor poslovne jedinice čiju knjigu izdatih računa želite da prikažete možete da obavite u padajućem meniju Poslovna jedinica koji se nalazi u gornjem levom delu prozora.

Knjigu izdatih računa za određeni period možete da prikažete tako što prvo postavite znak za potvrdu pored opcije Pregled po datumu izdavanja a zatim u polja Od i Do upišete željeni period.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu knjige izdatih računa. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 26.10.2012