1. softkom
 2. baza znanja
 3. šifarnici
 4. tekući računi

TEKUĆI RAČUNI

SADRŽAJ

Prozor za unos tekućih računa
Prozor za pregled tekućih računa
Izmena tekućih računa
Storniranje tekućih računa
Podrazumevani tekući račun

PROZOR ZA UNOS TEKUĆIH RAČUNA

Da biste pokrenuli prozor za unos tekućih računa uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Tekući računi.
 2. U meniju kliknite na stavku Drugo i na ekranu se prikazuje novi meni u kome je potrebno da izaberete stavku Unos tekućih računa i prikazaće se prozor kao sa slike ispod.
Prozor za unos tekućih računa

U prozoru za unos tekućih računa nalaze se sledeća polja:

 1. Tip. Potrebno je da u ovom padajućem meniju izaberete vrstu tekućeg računa, odnosno da li je tekući račun u domaćoj valuti ili u deviznoj valuti (opcije Domaći račun ili Ino račun).
 2. Banka. U ovo polje treba da upišete naziv banke kod koje je račun otvoren.
 3. Račun. U ovo polje treba da upišete broj računa.
 4. Napomena. U ovo polje možete da upišete napomenu vezanu za tekući račun.
 5. SWIFT. U slučaju da upisujete tekući računa u deviznoj valuti (ino račun) u ovo polje možete da upišete SWIFT kod banke .
 6. Konto. Ako koristite program za finanijsko knjigovodstvo u ovo polje možete da upišete konto na koji će se u glavnoj knjizi evidentirati promene na tekućem računu.

Pošto završite sa unosom podataka kliknite na dugme Snimi i račun će biti sačuvan.

PROZOR ZA PREGLED TEKUĆIH RAČUNA

Da biste prikazali tekuće račune koji su upisani u bazu podataka uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Tekući računi.
 2. U meniju kliknite na stavku Drugo i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Pregled tekućih računa.
 3. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor sa slike ispod.
Prozor za pregled tekućih računa

U tabeli koja se nalazi u levom delu prozora prikazuju se svi tekući računi koji su upisani u bazu podataka. U kolonama se prikazuje broj tekućeg računa zajedno sa informacijama da li je račun storniran i da li je postavljen kao podrazumevan.

Ako kliknete na određeni tekući račun, u tabeli koja se nalazi u desnom delu prozora će se prikazati sve informacije koje se odnose na tekući račun na koji ste kliknuli (tip računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, SWIFT banke u kojoj je račun otvoren, napomena koja se odnosi na račun, kao i konto na koji se u glavnoj knjizi evidentiraju promene na računu).

IZMENA TEKUĆIH RAČUNA

Ako je potrebno da izmenite podatke koji se odnose na određeni tekući račun potrebno je da uradite sledeće:

 1. Pokrenite prozor za pregled tekućih računa tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Tekući računi a zatim u meniju na stavku Drugo i konačno na opciju Pregled tekućih računa.
 2. Pronađite tekući račun koji želite da izmenite i kliknite desnim tasterom miša na njega.
 3. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Izmeni.
 4. Odmah zatim na ekranu će se prikazati prozor za izmenu podataka o tekućem računu koji je identičan prozoru za unos tekućih računa.

STORNIRANJE TEKUĆIH RAČUNA

Stornirani tekući računi se ne uisuju u elektronske fakture u situacijama kada je program podešen tako da se u elektronske fakture upisuju svi tekući računi. Takođe, stornirani tekući računi se ne prikazuju u prozorima za izdavanje predračuna, ponuda, računa i računa - otpremnica. Da biste izvšili storniranje tekućeg računa uradite sledeće:

 1. Pokrenite prozor za pregled tekućih računa tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Tekući računi a zatim u meniju na stavku Drugo i konačno na opciju Pregled tekućih računa.
 2. Pronađite tekući račun koji želite da stornirate i kliknite desnim tasterom miša na njega.
 3. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Storniraj.

Storniranje tekućih računa može da se poništi, odnosno tekući računi koji su stornirani mogu da se vrate u aktivno stanje. Da biste poništili storniranje tekućeg računa ponovite prethodno opisani postupak. Razlika je jedino u koraku 3 - da biste poništili storniranje računa u meniju koji se prikaže izaberite stavku Odstorniraj.

PODRAZUMEVANI TEKUĆI RAČUN

Tekući račun koji je podešen da bude podrazumevan upisuje se u elektronske fakture u situaciji kada je program podešen tako da se u elektronske fakture upisuje podrazumevani tekući račun. Takođe, podrazumevani tekući računi je automatski izabran prilikom pokretanja prozora za izdavanje predračuna, ponuda, računa i računa - otpremnica. Da biste određeni tekući račun postavili kao podrazumevani uradite sledeće:

 1. Pokrenite prozor za pregled tekućih računa tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Tekući računi a zatim u meniju na stavku Drugo i konačno na opciju Pregled tekućih računa.
 2. Pronađite tekući račun koji želite da postavite kao podrazumevani i kliknite desnim tasterom miša na njega.
 3. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Postavi kao podrazumevan.

Datum poslednje izmene članka: 02.12.2022