1. softkom
  2. cenovnik

CENOVNIK

Sve cene su izražene bez PDV.
Minimalan period zakupa programa je 12 meseci. Naplata se vrši za period od 12 meseci.
U koloni Broj računara prikazan je broj računara u koji korisnik može da instalira program ili deo programa (modul).

PROGRAM ZA MALOPRODAJU SORS MP

IZDANJE BROJ RAČUNARA CENA MESEČNO CENA GODIŠNJE
Sors Kasa (ESIR + LPFR) 1 13 € 156 €
Program za maloprodaju Sors MP 2 23 € 276 €
Program za maloprodaju Sors MP Plus 2 30 € 360 €

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za maloprodaju se nalazi ovde.
Napomena: izdanja Sors MP i Sors MP Plus podrazumevaju pravo na instalaciju jednog elektronskog fiskalnog uređaja.

PROGRAM ZA VELEPRODAJU SORS VP

IZDANJE BROJ RAČUNARA CENA MESEČNO CENA GODIŠNJE
Program za veleprodaju Sors VP 2 17 € 204 €
Program za veleprodaju Sors VP Plus 2 24 € 288 €

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za veleprodaju se nalazi ovde.

PROGRAM ZA FAKTURISANJE SORS FA

IZDANJE BROJ RAČUNARA CENA MESEČNO CENA GODIŠNJE
Program za fakturisanje Sors FA 2 7 € 84 €
Program za fakturisanje Sors FA Plus 2 14 € 168 €

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za fakturisanje se nalazi ovde.

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

IZDANJE BROJ RAČUNARA CENA MESEČNO CENA GODIŠNJE
Finansijsko knjigovodstvo 2 15 € 180 €
Robno knjigovodstvo 2 15 € 180 €

Više o programu za knjigovodstvo možete da saznate ovde.

DELOVI PROGRAMA (MODULI)

MODUL BROJ RAČUNARA CENA MESEČNO CENA GODIŠNJE
Sors Kasa (ESIR + LPFR) 1 13 € 156 €
Fakturisanje 2 7 € 84 €
Robno knjigovodstvo 2 10 € 120 €
Finansijsko knjigovodstvo 2 7 € 84 €
Proizvodnja 2 7 € 84 €

DELOVI PROGRAMA (MODULI) KOJI SE NAPLAĆUJU JEDNOKRATNO

Delovi programa prikazani u tabeli koja sledi se ne iznajmljuju već se naplaćuju jednokratno.

OPIS CENA
Modul za povezivanje sa web prodavnicom 50 €
Modul za servis 50 €

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa ili modula u dva računara
Sve prethodno navedene cene, osim cene programa Sors Kasa, podrazumevaju pravo na instalaciju programa ili dela programa (modula) u dva računara koja koriste jednu bazu podataka.

Pravo na instalaciju programa Sors Kasa u jedan računar
Cena za program Sors Kasa podrazumeva pravo na instalaciju u jedan računar.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa prema uputstvima koja su objavljena ovde i ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Instalacija programa i obuka zaposlenih za rad u programu obavljaju se pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer) ili u prostorijama Softkoma. 

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou uračunata je u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

OPIS J. MERE CENA
Programiranje na zahtev sat 70 €
Konsultacije sat 50 €