1. softkom
  2. proizvodi
  3. fakturisanje

FAKTURISANJE

Izdavanje ponuda, predračuna, avansnih računa, računa, knjižnih odobrenja i zaduženja je značajno olakšano i automatizovano u poslovnom softveru Sors. Uvid u dugovanja kupaca omogućen je kroz izveštaje koji se formiraju automatski kao što su kartica kupaca i spisak dugovanja kupaca.

Pogledajte na ovoj stranici:
Izdavanje predračuna i ponuda | Izdavanje računa | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa (KIR) | Spisak dugovanja kupaca i kartice kupaca

IZDAVANJE PREDRAČUNA I PONUDA

Izdavanje predračuna i ponuda u programu Sors je veoma jednostavna operacija, a sam prozor u kome se ova radnja obavlja je logičan i lako razumljiv. Obrazac za izradu predračuna prikazan je na slici ispod. Napominjemo da se obrazac za izradu ponude ne razlikuje značajno od obrasca za izradu predračuna.

Obrazac za izradu predračuna

Saznajte više

IZDAVANJE RAČUNA

Izdavanje računa u programu Sors je jednostavna operacija koja je objašnjena u video snimku ispod. Bitno je da napomenemo do program Sors ima preko 140 različitih obrazaca za štampu računa (izgleda računa prilikom štampe) i da korisnik može sam da izabere onaj koji mu najviše odgovara.

Saznajte više

KNJIŽNA ODOBRENJA

Evidencija knjižnog odobrenja u programu Sors je veoma jednostavna: treba upisati datum, kupca, razlog odobrenja, iznos odobrenja, PDV i iznos poreske osnovice. Na slici ispod prikazan je obrazac za unos knjižnog odobrenja.

Obrazac za izradu knjižnog odobrenja

Saznajte više

KNJIGA IZDATIH RAČUNA

U poslovnom softveru Sors knjiga izdatih računa se formira automatski. Prikaz knjige izdatih računa dat je u video snimku ispod.

Saznajte više

SPISAK DUGOVANJA KUPACA I KARTICE KUPACA

Spisak dugovanja kupaca i kartica kupca se poslovnom softveru Sors formiraju automatski. Ova dva izveštaja prikazana su u video snimku ispod.

Saznajte više