1. softkom
  2. proizvodi
  3. rad u mrežnom okruženju

RAD U MREŽNOM OKRUŽENJU

Svi naši poslovni softveri su u potpunosti prilagođeni za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika, pomoću više različitih računara. Svi korisnici imaju pristup istim podacima i rade sa istim dokumentima, u skladu sa odobrenjima. Podaci se ažuriraju u realnom vremenu, što znači da je promena koju napravi jedan korisnik istog trenutka vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju pravo pristupa.

RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Rad u našim poslovnim softverima omogućen je i korisnicama koji se nalaze na udaljenim lokacijama (više maloprodajnih objekata ili poslovnih jedinica, terenska prodaja, rad od kuće, udaljen magacin...).

Korisnici naših poslovnih programa koji imaju potrebu da rade u programu na više udaljenih lokacija imaju dve mogućnosti: da sami obezbede potrebnu infrastrukturu ili da zakupe bazu podataka u našim serverima.

Korisnici koji najveći deo posla obavljaju na jednoj lokaciji, a pristup podacima sa udaljene lokacije im predstavlja samo dodatni, neobavezni komfor mogu da se opredele da koriste sopstvenu infrastrukturu. Infrastruktura pre svega podrazumeva server (računar u kome se nalaze baza podataka), pristup internetu 24h i statičnu IP adresu.

Sa druge strane, korisnici koji obavljaju delatnost na više lokacija (na primer više maloprodajnih objekata) bi trebalo da imaju pouzdanu i stabilnu vezu sa bazom podataka i sopstvena infrastruktura u najvećem broju slučajeva nije zadovoljavajuća za ovu vrstu korisnika. Ovim korisnicima namenili smo uslugu zakupa baze podataka u našim serverima.